Beskidzkie Wyspy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 3
Regiony:  BeskidyMałopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień diamentowy
Stopień diamentowy

Regulamin

Źródło 

W celu propagowania walorów Beskidu Wyspowego ustanawia się odznakę turystyczną „Beskidzkie Wyspy” za przejście trasy Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego.

 1. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, którego przebieg umieszczono na stronie http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/
 2. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
 3. Odznaka posiada następujące stopnie:
  • srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego minimum 180 punktów GOT PTTK
  • złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego
  • diamentowy – przyznawany za jednorazowe przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie nie dłuższym niż 16 dni, podczas ciągłej wycieczki. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.
 4. W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.
 5. Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.
 6. Zdobywanie odznaki Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.
 7. Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie. Zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki (odznakę można nabywać w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie)oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
 8. Odznaka jest kontynuacją odznaki Beskidzkie Wyspy, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 roku. Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.
help_outline