Licencje wykorzystanych grafik

Liimes na Wikipedii, na podstawie grafiki Leathermana, public domain, via Wikimedia Commons

Regiony Polski: prace pochodne z Hiuppo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Europa: praca pochodna z ZorroIII, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic, via Wikimedia Commons

Staszek Szybki Jest, public domain, via Wikimedia Commons

Douglal, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Praca pochodna z Ecelan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Teslaton, public domain, via Wikimedia Commons

MGalloway (WMF), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kilom691, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

See page for author, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

help_outline