10 lat KInO ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim PTTK Radzyń Podlaski

Nieaktywna S: 1
Regiony:  Lubelskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
  1. Celem odznaki jest szerokie propagowanie udziału w 10-letniej historii Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim.
  2. Punkty do odznaki można zdobywać za udział we wszystkich rodzajach ino (np.: turystyczne, szkoleniowe, rekreacyjne, krajoznawcze, piesze, rowerowe, kajakowe, wielodyscyplinowe oraz sportowe) organizowanych przez Komisję Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim, lub przy jej współudziale.
  3. Odznakę mogą zdobywać wszyscy uczestnicy imprez na orientację, niezależnie od umiejętności i kategorii w jakiej startują.
  4. Warunkiem zdobycia odznaki jest udokumentowanie zdobycia 10 punktów na odznakę InO w okresie 10-letniej działalności Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim i/lub opisanie udziału w jego pierwszej ino (mile widziane odbitki map lub innych materiałów z tej imprezy).
  5. Wszystkie materiały dokumentujące udział kandydata w jego pierwszej ino przechodzą na własność Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK i stanowią dokumentację ino w Radzyniu Podlaskim, która może posłużyć do powstania publikacji na ten temat (chyba, że autor dokona zastrzeżenia materiału).
  6. Punkty zdobyte przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczone do dowolnego stopnia odznaki Imprez na Orientację lub innych.
  7. Weryfikacji odznaki w terminie do 31 grudnia 2006 dokonuje Kapituła Odznaki, działająca przy Komisji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim (ul. Partyzantów 8, 21-300 Radzyń Podlaski) lub na imprezach z cyklu X Turystycznych Mistrzostw Podlasia (prosimy o kontakt z kol. Robertem Mazurkiem).
  8. Odznaki (znaczki button) można nabyć w cenie 2,5 zł na imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim (do wyczerpania zapasów).
  9. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komicji Imprez na Orientację ZO PTTK w Radzyniu Podlaskim.
help_outline