100 lat InO w Polsce Zarząd Główny PTTK

Nieaktywna S: 1 Od 01.01.2022 do 31.12.2022
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
  1. Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (Komisja InO ZG PTTK) w setną rocznicę pierwszej imprezy na orientację w Polsce ustanawia okolicznościową odznakę „100 lat InO w Polsce” zwaną dalej Odznaką.
  2. Celem Odznaki jest promocja imprez na orientację.
  3. Warunkiem zdobycia Odznaki jest udokumentowany udział w 12 imprezach/etapach na orientację, organizowanych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  4. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana jednorazowo.
  5. Warunkiem przyznania odznaki jest dostarczona przez uczestnika dokumentacja, która powinna zawierać: liczbę porządkową, datę, nazwę i miejsce, informację o charakterze i dyscyplinie imprezy/etapu oraz potwierdzenie udziału. Dokumentacja może być prowadzona w książeczce InO lub w innej postaci.
  6. Imprezy/etapy zaliczone do Odznaki mogą być jednocześnie punktowane do Odznaki Imprez na Orientację dowolnego stopnia i innych odznak zgodnie z ich regulaminami.
  7. Weryfikację i ewidencję Odznaki prowadzą Referaty Weryfikacyjne Odznaki InO PTTK, wpisując przy weryfikacji: numer, datę przyznania oraz dokonując potwierdzenia pieczęcią referatu.
  8. Dystrybucja przyznanych Odznak będzie się odbywać na warunkach opisanych na stronie ino.pttk.pl
  9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji InO ZG PTTK.

Regulamin uchwalony przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK w dniu 4 marca 2022 r

help_outline