100-lecie Powstań Śląskich PTTK Gliwice

Aktywna S: 3
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka została ustanowiona jako wspólna inicjatywa Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Celem Odznaki jest przypomnienie turystom miejsc, postaci i wydarzeń związanych z walkami Górnoślązaków o przyłączenie Śląska do Polski w I, II i III Powstaniu Śląskim w związku z przypadającymi rocznicami.
 3. Odznaka jest trójstopniowa.
  • st. I - odznaka w kolorze brązowym - upamiętnienie I-go Powstania Śląskiego
  • st. II - odznaka w kolorze srebrnym - upamiętnienie II-go Powstania Śląskiego
  • st. III - odznaka w kolorze złotym - upamiętnienie III-go Powstania Śląskiego
 4. Projekt odznak został wyłoniony na drodze rozpisanego, otwartego konkursu, autorem zwycięskiej pracy jest Justyna Zamulińska.
 5. Wykaz miejsc pamięci, tablic pamiątkowych związanych z tematem, będących kanonem odznaki wraz z opisem zawiera załącznik regulaminu oraz przygotowana książeczka Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "100-lecie Powstań Śląskich".
 6. Warunkiem zdobycia odpowiedniego stopnia odznaki jest odwiedzenie podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych co najmniej ośmiu z dwunastu miejsc na każdy stopień odznaki, związanych z postaciami i przebiegiem I, II, III Powstania Śląskiego, zawartych w kanonie odznaki.
 7. Odznaka może być przyznawana honorowo instytucjom lub osobom szczególnie zasłużonym dla uczczenia 100-lecia Powstań Śląskich. Odznakę przyznaje Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy na wniosek złożony przez osoby fizyczne i instytucje.
 8. Kolejność zdobywania stopni odznaki jest dowolna.
 9. Odznakę można zdobywać od 1 grudnia 2018 roku.
 10. Potwierdzenia odwiedzanych miejsc należy zbierać w specjalnie przygotowanej książeczce niniejszej odznaki dostępnej w formie pliku PDF do wydruku we własnym zakresie na stronie internetowej pod adresem https://www.sites.google.com/site/100lecieps . Honorowane będą również potwierdzenia na wydrukowanym załączniku regulaminu opatrzonym dodatkowo stroną tytułową z danymi osobowymi zdobywającego odznakę (jak w książeczce odznaki) oraz w książeczkach turystyki kwalifikowanej np. KOT, OTP, MOT lub w indywidualnej kronice wycieczek prowadzonej przez zdobywającego odznakę. Potwierdzeniem odwiedzonego miejsca powinna być pieczątką z nazwą miejscowości lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle odwiedzanego miejsca, bądź potwierdzenie uzyskane u przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK.
 11. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Inicjatorzy odznaki nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim przez zdobywającego odznakę.
 12. Książeczki odznaki, karty potwierdzeń (w formie załącznika) lub wymienioną w pkt.10 inną dokumentację do weryfikacji należy składać w biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, 44-100 Gliwice, Rynek 11, lub przesyłać na powyższy adres z dopiskiem TKK PTTK przesyłką poleconą załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę poleconą jak przy nadaniu. Zweryfikowana dokumentacja jest jednocześnie legitymacją danego stopnia odznaki upoważniającą do jej nabycia.
 13. Dystrybucję Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "100-lecie Powstań Śląskich" prowadzi Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej.
 14. Inicjatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu odznaki.
 15. Pomysłodawcą odznaki jest Przodownik Turystyki Kolarskiej - Witold Czempiel, a wykaz obiektów wraz z opisem opracował Jan Planta - Kustosz Działu Historii, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.
 16. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.
 17. Odznakę dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 18. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 15.02.2020r. przez Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach.

Załącznik 1

Źródło 

Obiekty I-go Powstania Śląskiego

Obiekt nr 1 Świętochłowice - Muzeum Powstań Śląskich ul. Wiktora Polaka 1
Obiekt nr 2 Świętochłowice - Piaśniki - Pomnik Powstańców ul. Bytomska
Obiekt nr 3 Bytom - dawne koszary ul. Jana Smolenia 35
Obiekt nr 4 Ruda Śląska - Orzegów - dawny ratusz ul. kard. Augusta Hlonda 27
Obiekt nr 5 Tarnowskie Góry - Rynek
Obiekt nr 6 Radzionków - były dworzec kolejowy ul. Świętego Wojciecha 118
Obiekt nr 7 Piekary Śląskie - Kopiec Wyzwolenia ul. Do Kopca
Obiekt nr 8 Mysłowice - dawna KWK Mysłowice ul. Bytomska 24
Obiekt nr 9 Katowice - Pomnik Powstańców Śląskich Rondo gen. Jerzego Ziętka
Obiekt nr 10 Pszczyna - Polana "Trzy Dęby" okolice pokazowej zagrody żubrów
Obiekt nr 11 Godów - Pomnik Powstańców Śląskich ul. Dworcowa 4
Obiekt nr 12 Wodzisław Śląski - Pomnik Powstańców Śląskich plac Wojciecha Korfantego

Załącznik 2

Źródło 

Obiekty II-go Powstania Śląskiego

Obiekt nr 1 Świętochłowice - Muzeum Powstań Śląskich ul. Wiktora Polaka 1
Obiekt nr 2 Chorzów - Pomnik Powstańca Śląskiego Plac Powstańców Śląskich
Obiekt nr 3 Bytom - Tablica Pamiątkowa Hotelu Lomnitz ul. Gliwicka 17
Obiekt nr 4 Katowice - Pomnik Powstańców Ślaskich rondo Generała Jerzego Ziętka
Obiekt nr 5 Katowice - Tablica Pamiątkowa Polskiego Komitetu Plebiscytowego róg ul. Plebiscytowej i Wojewódzkiej
Obiekt nr 6 Katowice - dawna dyrekcja Huty Baildon ul. Żelazna 9
Obiekt nr 7 Katowice - Dąbrówka Mała - Tablica Pamiątkowa Aleja Niepodległości
Obiekt nr 8 Pszczyna - zamek ul. Wojska Polskiego/Rynek
Obiekt nr 9 Piekary Śląskie - Kopiec Wyzwolenia ul. Do Kopca
Obiekt nr 10 Mikołów - pomnik i zbiorowy grób wojenny Powstańców Śląskich ul. Na Wzgórzu 11
Obiekt nr 11 Godów - Pomnik Powstańców Śląskich ul. Dworcowa 4
Obiekt nr 12 Wodzisław Śląski - Pomnik Powstańców Śląskich plac Wojciecha Korfantego

Załącznik 3

Źródło 

Obiekty III-go Powstania Śląskiego

Obiekt nr 1 Świętochłowice - Muzeum Powstań Śląskich ul. Wiktora Polaka 1
Obiekt nr 2 Gliwice - Łabędy - Pomnik Powstańców Śląskich ul. Staromiejska
Obiekt nr 3 Sośnicowice - Pomnik Powstańców Śląskich skwer u zbiegu ul. Gliwickiej (DW 408) i ul. Kościelnej
Obiekt nr 4 Toszek - Tablica pamiątkowa ul. Gliwicka 34
Obiekt nr 5 Katowice - Pomnik Powstańców Śląskich Rondo Generała Jerzego Ziętka
Obiekt nr 6 Krapkowice - Mogiły Powstańców Śląskich ul. Stanisława Staszica
Obiekt nr 7 Góra Świętej Anny - Pomnik Czynu Powstańczego ul. Powstańców Śląskich
Obiekt nr 8 Góra Świętej Anny - Muzeum Czynu Powstańczego ul. Leśnicka 28
Obiekt nr 9 Błotnica Strzelecka - Pałac Possadowskich ul. Dworcowa
Obiekt nr 10 Kędzierzyn-Koźle - Pomnik Powstańców Śląskich Kuźniczka ul. Gajowa
Obiekt nr 11 Dziergowice - Pomnik Powstańców Śląskich ul. Raciborska 16
Obiekt nr 12 Czerwionka-Leszczyny - Pomnik na cmentarzu parafii św. Jerzego Dębieńsko ul. Prosta
help_outline