100-lecie Powstania Wielkopolskiego Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK

Aktywna S: 1
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Krajoznawcza Odznaka PTTK "100 - Lecia Powstania Wielkopolskiego" została ustanowiona przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK w Poznaniu, uchwałą Zarządu WKO PTTK w dniu 7 października 2014 roku.
 2. Celem odznaki jest: rozbudzanie postaw patriotycznych w społeczeństwie, popularyzacja osób, miejsc i wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych, historii i zabytków Wielkopolski.
 3. Odznaka może być nadana z pominięciem warunków regulaminu, za szczególne zasługi w popularyzowaniu Powstania Wielkopolskiego. Jest to nadanie honorowe przyznane przez Kapitułę Odznaki Zarządu WKO PTTK w Poznaniu.

II. Warunki zdobywania odznaki:

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5 roku życia w dowolnym czasie.
 2. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych i zbiorowych. Wycieczki należy odbyć od 27.12.2014.
 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 4. Wymagana liczba obiektów (wykaz obiektów w załączniku):

  Obiekty Kategorie wieku
  5-21 lat powyżej 21 lat
  Muzea 1 2
  Tablice 2 4
  Pomniki 2 4
  Cmentarze i mogiła powstańców 2 4
  Obiekty wybrane przez zdobywającego
  (muzea, pomniki, tablice, cmentarze, mogiła)
  8 16
  RAZEM 15 30

 5. W przypadku gdy na cmentarzu znajduje się więcej jak jedna mogiła powstańcza, nie zalicza się ich jednostkowo a zbiorczo jako jeden obiekt – cmentarz.

 6. Obiekty zaliczane w poczet zdobywania Odznaki muszą znajdować się w minimum dwóch miejscowościach.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek prowadzona przez zdobywającego (musi zawierać dane umożliwiające identyfikację zdobywającego). Kronika zawiera potwierdzenia zwiedzenia obiektów - pieczątki, fotografie, podpisy osób uprawnionych: przewodnika, przodownika lub kierownika wycieczek szkolnych. W szczególnych przypadkach, wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie własnego opisu. Na końcu wpisów dotyczących odznaki, należy obowiązkowo sporządzić zestawienie zwiedzanych obiektów.
 2. Kronikę, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu, stanowić może również lista odwiedzonych miejsc tworzona za pomocą aplikacji mobilnej "27 Grudnia" wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dostępnej w sklepach App Store, Sklep Play, Windows Phone Store, więcej informacji na stronie www.27grudnia.pl i w załączniku 2. Potwierdzeniem odwiedzonych miejsc będzie wówczas pisemne zaświadczenie wydane przez Departament Sportu i Turystyki UMWW. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie na pisemny wniosek ubiegającego się o odznakę. Wniosek złożyć można w wersji papierowej - na adres Departamentu Sportu i Turystyki UMWW (Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) lub elektronicznej - 27grudnia@umww.pl
 3. Odznakę przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu (60-773 Poznań, Stary Rynek 89/90, tel. 61 852 37 56, e-mail: oddzialpttk@bort.pl).
 4. Turyści spoza Poznania ubiegający się o przyznanie odznaki przesyłają kronikę wycieczek bezpośrednio na adres Zarządu WKO PTTK w Poznaniu, załączając znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
 5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kapituły Krajoznawczej Odznaki PTTK "100 - Lecia Powstania Wielkopolskiego".

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Miejscowość Powiat Województwo Typ obiektu Lokalizacja
1 Babimost zielonogórski lubuskie pomnik pl. Powstańców Wlkp.
2 Babimost zielonogórski lubuskie grób ul. Wolsztyńska (cmentarz)
3 Barchlin wolsztyński wielkopolskie tablica ul. Szkolna (w pobliżu remizy)
4 Barcin żniński kujawsko-pomorskie tablica ul. 4 Stycznia 27 (ściana domu)
5 Barcin żniński kujawsko-pomorskie grób ul. Żnińska (cmentarz)
6 Baszków krotoszyński wielkopolskie grób cmentarz parafialny
7 Białężyn poznański wielkopolskie grób cmentarz parafialny
8 Białykał rawicki wielkopolskie grób dawn. cmentarz ewangelicki
9 Bieździadów jarociński wielkopolskie grób obok kaplicy przy gł. drodze wsi
10 Błotnica wolsztyński wielkopolskie tablica na skwerze u zbiegu ul. Jeziornej i Wiejskiej
11 Bnin poznański wielkopolskie tablica ul. Jeziorna (ściana kościoła)
12 Bnin poznański wielkopolskie grobowiec ul. Kościelna (płd. strona placu)
13 Bnin poznański wielkopolskie grób ul. Cmentarna (cmentarz)
14 Boczków ostrowski wielkopolskie pomnik skwer pośrodku gł. skrzyżowania wsi
15 Bogdaj ostrowski wielkopolskie tablica ściana kościoła parafialnego
16 Boguszyn leszczyński wielkopolskie tablica ściana remizy OSP
17 Bojanowo rawicki wielkopolskie pomnik przed budynkiem Zespołem Szkół Rolniczych im. Powstańców Wlkp.
18 Bojanowo rawicki wielkopolskie grób ul. 17 Stycznia (cmentarz)
19 Bolewice nowotomyski wielkopolskie pomnik cmentarz parafialny
20 Borek rawicki wielkopolskie grób cmentarz parafii dubińskiej
21 Borek Wielkopolski gostyński wielkopolskie tablica Rynek, płd. ściana Ratusza
22 Borek Wielkopolski gostyński wielkopolskie tablica kościół parafialny na Zdzieżu
23 Borek Wielkopolski gostyński wielkopolskie grób kościół parafialny na Zdzieżu
24 Borek Wielkopolski gostyński wielkopolskie grób kościół parafialny na Zdzieżu
25 Borek Wielkopolski gostyński wielkopolskie grób kościół parafialny na Zdzieżu
26 Borownica krotoszyński wielkopolskie inne 150 m od drogi Zduny-Chachalnia
27 Borowo chodzieski wielkopolskie pomnik przy domu nr 16
28 Brenno leszczyński wielkopolskie grób cmentarz parafialny
29 Brenno leszczyński wielkopolskie grób cmentarz parafialny
30 Brenno leszczyński wielkopolskie grób cmentarz parafialny
31 Brody nowotomyski wielkopolskie pomnik płd. stronie kościoła parafialnego
32 Bronikowo kościański wielkopolskie grób ul. Leśna (cmentarz parafialny)
33 Brzoza bydgoski kujawsko-pomorskie pomnik tzw. wzgórze Kozaka
34 Brzoza bydgoski kujawsko-pomorskie tablica ul. Łabiszyńska (ściana przedszkola)
35 Budzyń chodzieski wielkopolskie pomnik ul. Rogozińska 52 (przed budynkiem Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich)
36 Budzyń chodzieski wielkopolskie pomnik ul. W. Łokietka 31 (przed Domem Kultury)
37 Budzyń chodzieski wielkopolskie pomnik ul. Chodzieska (wzgórze Okręglik)
38 Budzyń chodzieski wielkopolskie inne ul. Chodzieska (wzgórze Okręglik)
39 Budzyń chodzieski wielkopolskie tablica ul. Chodzieska (wzgórze Okręglik)
40 Budzyń chodzieski wielkopolskie tablica ul. Chodzieska (wzgórze Okręglik)
41 Budzyń chodzieski wielkopolskie grób po wsch. stronie kościoła parafialnego
42 Budzyń chodzieski wielkopolskie grób ul. Cicha (cmentarz parafialny)
43 Buk poznański wielkopolskie pomnik pl. Reszki
44 Buk poznański wielkopolskie tablica ul. Szarych Szeregów 8 (ściana gimnazjum)
45 Buk poznański wielkopolskie tablica przy pl. Przemysława
46 Buk poznański wielkopolskie grób ul. Bohaterów Bukowskich (cmentarz parafialny)
47 Buk poznański wielkopolskie grób ul. Bohaterów Bukowskich (cmentarz parafialny)
48 Buk poznański wielkopolskie grób ul. Bohaterów Bukowskich (cmentarz parafialny)
49 Buk poznański wielkopolskie groby ul. św. Rocha (cmentarz parafialny)
50 Bukowiec nowotomyski wielkopolskie grób cmentarz parafialny
51 Bukowiec nowotomyski wielkopolskie tablica UMiG
52 Bukownica ostrzeszowski wielkopolskie grób cmentarz
53 Bukowiec Górny leszczyński wielkopolskie tablica ul. Powstańców Wlkp. 124 (ściana domu)
54 Bukowiec Górny leszczyński wielkopolskie tablica ściana kościoła parafialnego
55 Bukowiec Górny leszczyński wielkopolskie grób kościół parafialny
56 Bydgoszcz Bydgoszcz kujawsko-pomorskie pomnik ul. Bernardyńska 6 (przed gmachem Uniwersytetu)
57 Bydgoszcz Bydgoszcz kujawsko-pomorskie groby ul. Artyleryjska (cmentarz nowofarny)
58 Bydgoszcz Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tablica ul. Farna (płd. kruchta bazyliki katedralnej)
59 Bydgoszcz Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tablica ul. Czerska 2 (ściana budynku Pomorskiego Muzeum Wojskowego)
60 Bydgoszcz Bydgoszcz kujawsko-pomorskie inne ul. ks. Popiełuszki (ściana kościoła)
61 Bydgoszcz Bydgoszcz kujawsko-pomorskie pomnik pl. Wolności
62 Ceradz Kościelny poznański wielkopolskie grób cmentarz parafialny
63 Cerekwica poznański wielkopolskie tablica ściana kościoła parafialnego
64 Cerekwica poznański wielkopolskie grób ul. Żelazowska (cmentarz parafialny)
65 Chełmce inowrocławski kujawsko-pomorskie grób cmentarz przy kościele parafialnym
66 Chobienice wolsztyński wielkopolskie groby zachodnia część cmentarza parafialnego
67 Chodzież chodzieski wielkopolskie pomnik ul. Dworcowa (przy stacji kolejowej)
68 Chodzież chodzieski wielkopolskie tablica narożnik Rynku i ul. Raczkowskiego (ściana kamienicy)
69 Chodzież chodzieski wielkopolskie grób ul. Władysława Jagiełły (cmentarz parafialny)
70 Chomęcice poznański wielkopolskie tablica ul. Poznańska 65 (ściana WDK)
71 Chrośnica nowotomyski wielkopolskie tablica dzwonnica przy kościele Nawiedzenia NMP
72 Chwałkowo Kościelne śremski wielkopolskie grób cmentarz parafialny
73 Chynowa ostrowski wielkopolskie grób cmentarz parafialny (na skraju wsi Bogufałów)
74 Ciosaniec wschowski lubuskie grób cmentarz obok kościoła parafialnego
75 Czarnków czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie tablica ogrodzenie kościoła św. Marii Magdaleny (od strony Rynku)
76 Czarnków czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie pomnik ul. Kościuszki (przy cmentarzu)
77 Czarnków czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie grób ul. Kościuszki (na cmentarzu)
78 Czempiń kościański wielkopolskie grób ul. Poznańskie Przedmieście (cmentarz parafialny)
79 Czerlejno poznański wielkopolskie pomnik rozwidlenie dróg do Trzeku Dużego i Małego
80 Czerlejno poznański wielkopolskie groby droga do Gułtów (cmentarz parafialny)
81 Czerniejewo gnieźnieński wielkopolskie grób ul. Wrzesińska (cmentarz)
82 Czerwona Wieś kościański wielkopolskie pomnik cmentarz obok kościoła parafialnego
83 Czesławice wągrowiecki wielkopolskie tablica ściana szkoły
84 Czeszewo wągrowiecki wielkopolskie inne przed domem nr 19
85 Dalewo śremski wielkopolskie tablica płd. stronie kościoła parafialnego
86 Dębnica gnieźnieński wielkopolskie grób cmentarz przy kościele parafialnym
87 Dębnica ostrowski wielkopolskie tablica przed budynkiem Domu Kultury
88 Dębowo nakielski kujawsko-pomorskie grób ul. Bohaterów (cmentarz parafialny)
89 Długołęka krotoszyński wielkopolskie inne po prawej strony drogi do Kobylina
90 Dłużyna leszczyński wielkopolskie tablica bo bokach gł. wejścia do kościoła
91 Dolsk śremski wielkopolskie tablica pośrodku Pl. Wyzwolenia (rynku)
92 Dolsk śremski wielkopolskie tablica ul. Kościańska 8a
93 Dolsk śremski wielkopolskie pomnik na cmentarzu parafialnym
94 Dopiewo poznański wielkopolskie inne na skwerze przed budynkiem dworca kolejowego
95 Dopiewo poznański wielkopolskie tablica ul. Leśna 1 (budynek UG)
96 Dopiewo poznański wielkopolskie inne na zbiegu ulic Leśnej i Wyzwolenia
97 Dormowo międzychodzki wielkopolskie pomnik na skraju lasu przy drodze do Gorzynia
98 Doruchów ostrzeszowski wielkopolskie tablica na lewo od wejścia do kaplicy grobowej Thielów
99 Doruchów ostrzeszowski wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym
100 Drawsko czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie inne skrzyżowanie ulic Powstańców Wlkp. i szkolnej
101 Drążno nakielski kujawsko-pomorskie inne w parku dworskim
102 Drążno nakielski kujawsko-pomorskie inne obok skrzyżowania dróg w południowej części wsi
103 Duszniki szamotulski wielkopolskie inne w pobliżu ronda w centrum wsi
104 Duszniki szamotulski wielkopolskie inne ul. Broniewskiego 3 (gimnazjum)
105 Dziekanowice gnieźnieński wielkopolskie pomnik przed kościołem parafialnym
106 Dziekanowice gnieźnieński wielkopolskie tablica w kruchcie kościoła parafialnego
107 Dziekanowice gnieźnieński wielkopolskie grób na cmentarzu (przy drodze do Lubowa)
108 Dzierżnica średzki wielkopolskie inne w północnej części parku podworskiego
109 Dzierżnica średzki wielkopolskie pomnik za kaplicą, na północnym skraju parku
110 Gąsawa żniński kujawsko-pomorskie grób cmentarz parafialny, ul. Leszka Białego
111 Gdynia Gdynia pomorskie tablica w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. 3 Maja
112 Gębice mogileński kujawsko-pomorskie pomnik na skwerze w północnej części rynku
113 Giecz średzki wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym
114 Poznań / Głuszyna Poznań wielkopolskie grób ul Głuszyna 165
115 Gniewkowo inowrocławski kujawsko-pomorskie pomnik na Placu Powstańców Wlkp.
116 Gniezno gnieźnieński wielkopolskie tablica ul. Pocztowa 11
117 Gniezno gnieźnieński wielkopolskie tablica ul. Sobieskiego 20
118 Gniezno gnieźnieński wielkopolskie tablica na narożniku ulic Bolesława Chrobrego i Rzeźnickiej
119 Gniezno gnieźnieński wielkopolskie tablica ul. Bolesława Chrobrego 3
120 Gniezno gnieźnieński wielkopolskie tablica ul. Wrzesińska 43/55
121 Gniezno gnieźnieński wielkopolskie tablica ul. Wrzesińska 43/55
122 Gniezno gnieźnieński wielkopolskie pomnik cmentarz parafialny
123 Golejewko rawicki wielkopolskie pomnik przed kościołem parafialnym
124 Golejewko rawicki wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym
125 Golina jarociński wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym
126 Gołańcz wągrowiecki wielkopolskie pomnik na północno- zachodnim narożniku Rynku
127 Gołańcz wągrowiecki wielkopolskie tablica na kamienicy przy Rynku 25
128 Gołuchów pleszewski wielkopolskie pomnik między szosą Poznań- Kalisz z przystankiem autobusowym
129 Goniębice leszczyński wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza parafialnego
130 Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski lubuskie grób na cmentarzu parafii Świętego Krzyża, ul. Warszawska
131 Gostyczyna ostrowski wielkopolskie grób w głębi cmentarza parafialnego
132 Gostyń gostyński wielkopolskie pomnik na Górze Zamkowej
133 Gostyń gostyński wielkopolskie inne przy ul. Strzeleckiej 28
134 Gostyń gostyński wielkopolskie tablica ul. Plac Marcinkowskiego 10
135 Gostyń gostyński wielkopolskie pomnik cmentarz parafialny, ul. Wolności
136 Gościejewice rawicki wielkopolskie inne przy skrzyżowaniu trasy Bojanowo-Poniec
137 Gościeszyn wolsztyński wielkopolskie grób we wschodniej części cmentarza parafialnego, na lewo od głównej alejki
138 Gozdowo wrzesiński wielkopolskie inne przy kościele parafialnym, na lewo od grobowca rodziny Grudzielskich
139 Góra jarociński wielkopolskie pomnik przy kościele parafialnym
140 Góra jarociński wielkopolskie tablica w kościele parafialnym, w kruchcie pod wieżą
141 Góra żniński kujawsko-pomorskie tablica południowa ściana wieży kościoła parafialnego
142 Grabów nad Prosną ostrzeszowski wielkopolskie pomnik ul Pl. Powstańców Wlkp.
143 Granowo grodziski wielkopolskie tablica ul. Szkolna 2
144 Granowo grodziski wielkopolskie grób przy kościele parafialnym
145 Granowo grodziski wielkopolskie grób we wschodniej części cmentarza parafialnego, ul. Poznańska
146 Grodzisk Wielkopolski grodziski wielkopolskie tablica ul. 3 Maja 5
147 Grodzisk Wielkopolski grodziski wielkopolskie pomnik po środku pl. Św. Anny
148 Grodzisk Wielkopolski grodziski wielkopolskie pomnik przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Przemysłowej 2
149 Grodzisk Wielkopolski grodziski wielkopolskie grób na cmentarzu przy ulicy Staszica
150 Grodzisk Wielkopolski grodziski wielkopolskie grób opodal bramy cmentarnej
151 Grójec Wielki wolsztyński wielkopolskie grób w lesie 100m od szosy Wolsztyn- Babimost
152 Gułtowy poznański wielkopolskie grób w głębi południowej części cmentarza parafialnego
153 Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie tablica na narożniku ul. Królowej Jadwigi i 6 Stycznia
154 Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie pomnik ul. Orłowska
155 Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie inne ul. Dworcowa 21
156 Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie inne w prezbiterium kościoła farnego św. Mikołaja
157 Inowrocław inowrocławski kujawsko-pomorskie tablica na budynku dworca kolejowego, na prawo od wejścia
158 Jabłowo Pałuckie żniński kujawsko-pomorskie inne przy skrzyżowaniu we wschodniej części wsi, między domami 20 i 21
159 Jaksice inowrocławski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu parafialnym, w głębi na lewo od głównej alejki
160 Jaksice inowrocławski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu parafialnym, na lewo od głównej alejki
161 Jaktorowo chodzieski wielkopolskie grób na wschodnim skraju cmentarza parafialnego
162 Janków Przygodzki ostrowski wielkopolskie inne przed budynkiem Szkoły Podstawowej
163 Janków Zaleśny ostrowski wielkopolskie pomnik w ogrodzie za kościołem parafialnym
164 Janków Zaleśny ostrowski wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym, po prawej stronie północnej dróżki
165 Janowiec Wielkopolski żniński kujawsko-pomorskie pomnik ul. Gnieźnieńska 1, przed budynkiem urzędu Pocztowego
166 Janowiec Wielkopolski żniński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu parafialnym przy ulicy Gnieźnieńskiej
167 Jaraczewo jarociński wielkopolskie pomnik u zbiegu ulic Gostyńskiej i Topolowej
168 Jaraczewo jarociński wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym (ul. Kolejowa), niedaleko centralnego krzyża po prawej stronie głównej dróżki
169 Jaraczewo jarociński wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym (ul. Kolejowa), niedaleko centralnego krzyża po prawej stronie głównej dróżki
170 Jarocin jarociński wielkopolskie tablica ul. Niepodległości 10/12
171 Jarocin jarociński wielkopolskie tablica na budynku restauracji "Victoria", ul. Wyszyńskiego 4
172 Jarocin jarociński wielkopolskie tablica na ogrodzeniu kościoła św. Marcina od strony Rynku, we wnęce na lewo od bramy
173 Jarocin jarociński wielkopolskie tablica na budynku dworca kolejowego, na prawo od głównego wejścia
174 Jarocin jarociński wielkopolskie tablica ul. Wojska Polskiego 71
175 Jarocin jarociński wielkopolskie inne na cmentarzu parafialnym (ul. Niepodległości)
176 Jezierzyce Kościelne leszczyński wielkopolskie grób na cmentarzu po południowo- wschodniej części kościoła parafialnego
177 Juncewo żniński kujawsko-pomorskie tablica Pośrodku głównego skrzyżowania wsi
178 Jutrosin rawicki wielkopolskie pomnik na Rynku po zachodniej stronie ratusza
179 Jutrosin rawicki wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym przy ul. Wrocławskiej , w głębi, na lewo od głównej alejki
180 Jutrosin rawicki wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym przy ul. Wrocławskiej , w głębi, na lewo od głównej alejki
181 Kalisz Kalisz wielkopolskie tablica na murze Kaplicy żołnierskiej przy kościele poreformackim Świętej Rodziny od strony ul.
182 Kalisz Kalisz wielkopolskie tablica Pośrodku placu Św. Józefa
183 Kamionna międzychodzki wielkopolskie pomnik przed szkoła 1000-lecia, przy szosie w kierunku
184 Kamionna międzychodzki wielkopolskie grób w południowo- zachodnim narożniku nowego
185 Kargowa zielonogórski lubuskie pomnik Pośrodku Placu Berwińskiego
186 Kargowa zielonogórski lubuskie tablica na wschodniej ścianie ratusza pośrodku Rynku
187 Kaźmierz szamotulski wielkopolskie pomnik na placu w obrębie osiedla przy ul. Powstańców Wlkp.
188 Kaźmierz szamotulski wielkopolskie grób w południowej części cmentarza parafialnego, tuż obok centralnego krzyża i mogiły rozstrzelanych
189 Kąkolewo leszczyński wielkopolskie tablica na południowej ścianie kościoła parafialnego
190 Kąkolewo leszczyński wielkopolskie grób na południowej stronie kościoła parafialnego
191 Kąkolewo leszczyński wielkopolskie inne na południowym skraju wsi, ul. Rydzyńska
192 Kcynia nakielski kujawsko-pomorskie inne Pośrodku Rynku
193 Kcynia nakielski kujawsko-pomorskie tablica na frontowej ścianie dworca kolejowego
194 Kcynia nakielski kujawsko-pomorskie grób na nowym cmentarzu, ul. Świerczewskiego, na lewo od wejściowej alejki
195 Kębłowo wolsztyński wielkopolskie pomnik na cmentarzu parafialnym
196 Kępno kępiński wielkopolskie tablica na ścianie kamienicy przy Rynku 3
197 Poznań / Kiekrz Poznań wielkopolskie inne przy wejściu na teren przykościelny
198 Kiszkowo gnieźnieński wielkopolskie pomnik północna strona Rynku
199 Kiszkowo gnieźnieński wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym, przy ogrodzeniu od strony szosy na prawo od wejścia
200 Kiszkowo gnieźnieński wielkopolskie grób na lewo od mogiły Michała Kochanowicza, cmentarz parafialny
201 Klonówiec leszczyński wielkopolskie tablica przy głównym skrzyżowaniu wsi, obok kapliczki
202 Kłecko gnieźnieński wielkopolskie tablica na ścianie domu przy pl. Powstańców Wlkp. 22
203 Kłecko gnieźnieński wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym, przy ogrodzeniu od str. Południowej
204 Kobylin krotoszyński wielkopolskie pomnik na pl. Glabera, obok klasztoru franciszkanów
205 Kobylin krotoszyński wielkopolskie tablica na domu przy al.. Powstańców Wlkp. 17
206 Kobylin krotoszyński wielkopolskie grób na cmentarzu przy ul. Strzeleckiej
207 Kobylin krotoszyński wielkopolskie grób na cmentarzu, przy drugiej poprzecznej dróżce na lewo od głównej alejki
208 Kobylnica poznański wielkopolskie inne w lesie, na wschód od wsi
209 Kołaczkowice rawicki wielkopolskie grób po wschodniej stronie cmentarza parafialnego
210 Kołdrąb żniński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu parafialnym, przy poprzecznej dróżce an prawo od centralnego krzyża
211 Komorniki poznański wielkopolskie tablica w kruchcie kościoła parafialnego
212 Komorniki poznański wielkopolskie inne w ogrodzie przy ul. Kościelnej
213 Konary rawicki wielkopolskie grób cmentarz przy drodze do Chojna
214 Konojad grodziski wielkopolskie tablica na budynku szkolnym
215 Kopanica wolsztyński wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym, blisko wejścia po lewej stronie głównej dróżki
216 Koronowo bydgoski kujawsko-pomorskie grób na starym cmentarzu przy ul. Poniatowskiego, blisko kostnicy po prawej stronie głównej alejki
217 Korzeń kępiński wielkopolskie pomnik przy głównej drodze w odl. 600m na zachód od szosy Poznań- Katowice
218 Kostrzyn poznański wielkopolskie pomnik na skwerze u zbiegu ulic Średzkiej i Powstańców Wlkp.
219 Kostrzyn poznański wielkopolskie tablica na ścianie domu przy ul. Rynek 2
220 Kostrzyn poznański wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej, za kostnicą na końcu głównej alejki
221 Kosztowo pilski wielkopolskie tablica na ścianie kościoła parafialnego, an lewo od wejścia
222 Kościan kościański wielkopolskie pomnik na skwerze pośrodku na pl. Paderewskiego
223 Kościan kościański wielkopolskie tablica na domu przy Rynku 32
224 Kościan kościański wielkopolskie tablica na gmachu Wielkopolskiego Banku Kredytowego przy ul. Kościuszki 2
225 Kościan kościański wielkopolskie tablica na słupie bramy prowadzącej od str. Kilińskiego do północno- zachodniej części szpitala psychiatrycznego
226 Kościan kościański wielkopolskie tablica na domu przy ul. Masztalerza 2
227 Kościan kościański wielkopolskie pomnik przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Wielichowskiej 43a
228 Kościan kościański wielkopolskie tablica na ścianie domu przy ul. Rzemieślniczej 4
229 Kościan kościański wielkopolskie tablica na ścianie Domu Rzemiosła- ul. Rzemieślnicza 2
230 Kościan kościański wielkopolskie grób na starym cmentarzu farnym przy ul. Bączkowskiego
231 Kościelec Kujawski inowrocławski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu parafialnym
232 Kościeszki mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu parafialnym, na prawo od centralnego krzyża
233 Kowaliki rawicki wielkopolskie pomnik na wschód od osady, w lesie 50m, od skrzyżowania szosy Rawicz- Dubin z drogą Sarnowa- Stwolno, naprzeciwko przystanku PKS Kowaliki
234 Koziegłowy poznański wielkopolskie pomnik zbieg ulic Taczaka i Poznańskiej
235 Koźmin Wielkopolski krotoszyński wielkopolskie pomnik rozwidlenie ulic Kościuszki i Staszica
236 Koźmin Wielkopolski krotoszyński wielkopolskie tablica na bramie wjazdowej do zamku
237 Koźmin Wielkopolski krotoszyński wielkopolskie grób na starym cmentarzu na ul. Poznańskiej
238 Kórnik poznański wielkopolskie tablica na ścianie kamieniczki przy ul. Niepodległości 43
239 Kórnik poznański wielkopolskie tablica na frontowej ścianie kościoła, na prawo od głównego wejścia
240 Kórnik poznański wielkopolskie pomnik na skwerze pośrodku pl. Powstańców Wlkp.
241 Kórnik poznański wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym przy ul. 20 października, po prawej stronie przy końcu poprzecznej alejki
242 Krobia gostyński wielkopolskie tablica na południowej ścianie ratusza, pośrodku rynku
243 Krobia gostyński wielkopolskie grób na nowym cmentarzu, położonym na rozwidleniu ulic Poznańskiej i Domachowskiej, w centralnej części
244 Krosno Odrzańskie krośnieński lubuskie tablica na wzniesieniu po północnej stronie miasta
245 Krotoszyn krotoszyński wielkopolskie pomnik na placu Jana Pawła II, po południowej stronie kościoła św. Piotra i Pawła
246 Krotoszyn krotoszyński wielkopolskie pomnik na skwerze w rozwidleniu ulic Klonowicza i Zdunowskiej
247 Krotoszyn krotoszyński wielkopolskie tablica na domu przy al.. Powstańców Wlkp. 18
248 Krotoszyn krotoszyński wielkopolskie inne na froncie Szkoły Podstawowej nr 1
249 Krotoszyn krotoszyński wielkopolskie tablica w holu dworca kolejowego
250 Krotoszyn krotoszyński wielkopolskie inne pośrodku cmentarza przy ul. Raszkowskiej
251 Krotoszyn krotoszyński wielkopolskie grób na prawo i lewo od mauzoleum
252 Kruszewo pilski wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym, blisko głównej bramy po lewej stronie
253 Kruszwica inowrocławski kujawsko-pomorskie tablica na budynku obecnego LO, ul. Kasprowicza 7
254 Kruszwica inowrocławski kujawsko-pomorskie pomnik na wschodnim brzegu jez. Gopło, na skraju cmentarza otaczającego romańską kolegiatę
255 Krzywiń kościański wielkopolskie pomnik przy ul. Strzeleckiej 13
256 Krzywiń kościański wielkopolskie tablica na ścianie domu przy Rynku 14
257 Krzywiń kościański wielkopolskie grób na cmentarzu- ul. Chłapowskiego, obok kostnicy
258 Krzyż Wielkopolski czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie inne w przerwie ogrodzenia wokół budynku ZS
259 Książ Wielkopolski śremski wielkopolskie grób w środkowej części cmentarza parafialnego przy ul. Zakrzewskiej
260 Kucharki pleszewski wielkopolskie grób we wschodniej części cmentarza parafialnego, po prawej stronie głównej dróżki
261 Kwieciszewo mogileński kujawsko-pomorskie inne na cmentarzu parafialnym, tuż za bramą
262 Kwilcz międzychodzki wielkopolskie pomnik na skwerze przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, w sąsiedztwie kościoła
263 Kwilcz międzychodzki wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza parafialnego przy ul. Lipowej, przy głównej alejce
264 Leszno Leszno wielkopolskie pomnik w parku przy ul. Kościuszki, przed pałacem Sułkowskich
265 Leszno Leszno wielkopolskie pomnik u zbiegu ulic Niepodległości i Konstytucji 3 maja
266 Leszno Leszno wielkopolskie grób w północno- zachodnim narożniku cmentarza przy ul. Kąkolewskiej
267 Lgów jarociński wielkopolskie tablica na grobie rodzinnym, w północno- zachodniej stronie zabytkowego kościoła drewnianego
268 Ligota ostrzeszowski wielkopolskie inne przy szosie Syców- Ostrzeszów, na wzniesieniu po północnej stronie wsi
269 Lisewo Kościelne inowrocławski kujawsko-pomorskie grób po wschodniej stronie kościoła parafialnego
270 Lisewo Kościelne inowrocławski kujawsko-pomorskie pomnik pośrodku cmentarza parafialnego , położonego przy szosie do Złotnik
271 Liszkowo inowrocławski kujawsko-pomorskie pomnik przy zabytkowym kościele drewnianym, wewnątrz ogrodzenia w jego narożniku
272 Liszkowo inowrocławski kujawsko-pomorskie grób cmentarz parafialny (na skraju wsi Bogufałów)
273 Lubasz czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie grób na cmentarzu przy kościele parafialnym, przy końcu głównej alejki po lewej stronie
274 Lubasz czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie grób na cmentarzu po południowo- wschodniej stronie
275 Lubcz żniński kujawsko-pomorskie grób w północnej części cmentarza parafialnego, na prawo od centralnego krzyża
276 Lubiń kościański wielkopolskie pomnik pod murem we wschodniej części cmentarza parafialnego
277 Ludzisko inowrocławski kujawsko-pomorskie grób pośrodku cmentarza parafialnego, u stóp centralnej figury Chrystusa
278 Lusowo poznański wielkopolskie grób w środkowej części cmentarza parafialnego po południowej stronie głównej alejki
279 Lusowo poznański wielkopolskie inne na wschodniej fasadzie kościoła, na prawo od głównego wejścia
280 Lusowo poznański wielkopolskie inne przy ul. Ogrodowej 3a
281 Lutogniew krotoszyński wielkopolskie grób na cmentarzu, w trzecim rzędzie po prawej, blisko bramy wjazdowej
282 Lwówek nowotomyski wielkopolskie tablica na budynku Gminnej Spółdzielni, na narożniku ulic Grobla i Powstańców Wlkp.
283 Lwówek nowotomyski wielkopolskie inne w rozwidleniu ulic Opalenickiej i Pniewskiej
284 Lwówek nowotomyski wielkopolskie pomnik przy ul. 3 stycznia, niedaleko pałacu
285 Lwówek nowotomyski wielkopolskie tablica na ścianie kamieniczki przy ul. 3 stycznia 1
286 Lwówek nowotomyski wielkopolskie tablica dom nr 11 ul. Stefana Wittmana
287 Lwówek nowotomyski wielkopolskie tablica południowa ściana kościoła
288 Lwówek nowotomyski wielkopolskie grób na cmentarzu, w północnej części przy dróżce równoległej do szosy
289 Łabiszyn żniński kujawsko-pomorskie pomnik w lasku na skraju miasta, przy wylocie szosy do Bydgoszczy
290 Łabiszyn żniński kujawsko-pomorskie grób w zachodniej części cmentarza
291 Poznań / Ławica Poznań wielkopolskie pomnik w parku przed starym budynkiem portu lotniczego (ul. Bukowska 285)
292 Łekno wągrowiecki wielkopolskie inne ul. Podgórna 5, przed budynkiem biblioteki
293 Łekno wągrowiecki wielkopolskie tablica na ścianie domu przy pl. Powstańców Wlkp.
294 Łęki Wielkie grodziski wielkopolskie inne przy kościele
295 Łęki Wielkie grodziski wielkopolskie pomnik na cmentarzu niedaleko wejścia
296 Łobżenica pilski wielkopolskie pomnik pośrodku pl. Wolności
297 Łobżenica pilski wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza, przy skrzyżowaniu głównych alejek
298 Łomnica nowotomyski wielkopolskie tablica na budynku SP
299 Łomnica nowotomyski wielkopolskie grób na cmentarzu, na lewo od wejścia
300 Łomnica nowotomyski wielkopolskie tablica przy budynku SP
301 Łopienno gnieźnieński wielkopolskie grób w tylnej części cmentarza, w głębi po prawej stronie
302 Łowyń międzychodzki wielkopolskie tablica w kruchcie kościoła parafialnego
303 Łowyń międzychodzki wielkopolskie grób na cmentarzu, w zachodniej części
304 Łowyń międzychodzki wielkopolskie tablica w kruchcie kościoła parafialnego
305 Łukowo obornicki wielkopolskie grób na cmentarzu, przy parkanie od strony szosy
306 Magnuszewice jarociński wielkopolskie grób na cmentarzu tuż obok bocznego wejścia
307 Mamlicz żniński kujawsko-pomorskie pomnik przy głównym skrzyżowaniu wsi, obok szkoły
308 Marcinki ostrzeszowski wielkopolskie inne 1,5 km od wsi, przy drodze do Mąkoszyc
309 Margonin chodzieski wielkopolskie pomnik na skwerze pośrodku Rynku
310 Margonin chodzieski wielkopolskie tablica w kościele przy bocznym wejściu do prawej nawy
311 Margonin chodzieski wielkopolskie grób na cmentarzu (ul. Cmentarna), na lewo od centralnej
312 Markowice mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu przy kościele pokarmelickim, tuż przy bramie
313 Marzenin wrzesiński wielkopolskie tablica w kruchcie kościoła parafialnego
314 Marzenin wrzesiński wielkopolskie grób na przylegającym do kościoła cmentarzu, po prawej stronie głównej alejki
315 Miały czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie inne ul. Powstańców Wlkp. 12, obok szkoły podstawowej
316 Miały czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie tablica na budynku dworca kolejowego
317 Michorzewo nowotomyski wielkopolskie inne na cmentarzu przy kościele parafialnym
318 Miechcin gostyński wielkopolskie inne po wschodniej stronie wsi, tuż obok skrzyżowania szosy do Ponieca i Janiszewa
319 Miedzichowo nowotomyski wielkopolskie pomnik przy ul. Szkolnej
320 Miejska Górka rawicki wielkopolskie pomnik na skwerze pośrodku placu 700-lecia
321 Miejska Górka rawicki wielkopolskie grób na cmentarzu na lewo od wejścia
322 Mielżyn gnieźnieński wielkopolskie pomnik przy drodze do Janowa, na południowy- zachód od wsi, 100 m od szosy Gniezno- Słupca
323 Mielżyn gnieźnieński wielkopolskie grób na cmentarzu, po lewej stronie głównej alejki
324 Mieszków jarociński wielkopolskie pomnik pośrodku Rynku
325 Mieszków jarociński wielkopolskie tablica na ścianie zabytkowego dworku
326 Mieszków jarociński wielkopolskie tablica na szkole podstawowej , na prawo od głównego wejścia
327 Mieścisko wągrowiecki wielkopolskie inne przed budynkiem Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. (ul. Wągrowiecka 19)
328 Międzychód międzychodzki wielkopolskie pomnik na rozwidleniu ulic Dworcowej i Gorzkiej, obok hali
329 Międzychód międzychodzki wielkopolskie tablica Muzeum Regionalne
330 Międzyrzecz międzyrzecki lubuskie pomnik na skraju pl. Powstańców Wlkp., niedaleko dworca kolejowego
331 Międzyrzecz międzyrzecki lubuskie grób w północnej części starego cmentarza, ul. Konstytucji 3 Maja
332 Mikorzyn kępiński wielkopolskie grób na południowo- wschodniej części cmentarza, przy parkanie
333 Mikstat ostrzeszowski wielkopolskie tablica na zachodniej ścianie budynku Urzędu Miasta (ul. Krakowska 17)
334 Mikstat ostrzeszowski wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza, po północno zachodniej stronie drewnianego kościoła św. Rocha
335 Miłosław wrzesiński wielkopolskie grób na cmentarzu, po lewej stronie przed kostnicą
336 Miłosław wrzesiński wielkopolskie grób na lewo od mogiły
337 Mirosław pilski wielkopolskie grób na końcu alejki cmentarza
338 Mochy wolsztyński wielkopolskie pomnik w centrum wsi przy głównej drodze
339 Mogilno mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu (ul. Kościuszki), po lewej stronie alejki wiodącej od głównego wejścia
340 Mosina poznański wielkopolskie pomnik na skwerze pośrodku pl. 20 Października
341 Mosina poznański wielkopolskie inne u zbiegu ulic Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej
342 Mosina poznański wielkopolskie inne przy parkanie cmentarza od strony południowo wschodniej
343 Mosina poznański wielkopolskie grób na cmentarzu przy poprzecznej dróżce na lewo od głównej alejki
344 Mrocza nakielski kujawsko-pomorskie pomnik pośrodku pl. Wolności
345 Mrocza nakielski kujawsko-pomorskie tablica na ścianie budynku stojącego na narożniku ul. Łabędzkiego i pl. Wolności
346 Murowana Goślina poznański wielkopolskie tablica na budynku przy ul Powstańców Wlkp.9
347 Murowana Goślina poznański wielkopolskie pomnik na skwerze pośrodku pl. Powstańców Wlkp. (na Rynku)
348 Murzynowo Kościelne średzki wielkopolskie tablica na skwerze po północnej stronie kościoła
349 Nakło nad Notecią nakielski kujawsko-pomorskie pomnik pośrodku Rynku
350 Nakło nad Notecią nakielski kujawsko-pomorskie tablica po wschodniej stronie pomnika
351 Nakło nad Notecią nakielski kujawsko-pomorskie pomnik na skraju parku 700-lecia od strony ul. Sądowej
352 Nakło nad Notecią nakielski kujawsko-pomorskie grób po stronie zachodniej cmentarza przy ul. Bohaterów
353 Nakło nad Notecią nakielski kujawsko-pomorskie grób po stronie wschodniej cmentarza przy ul. Bohaterów
354 Nakło nad Notecią nakielski kujawsko-pomorskie tablica u zbiegu ulic Sądowej i Kościelnej
355 Nądnia nowotomyski wielkopolskie inne na południowym skraju wsi, obok figury Serca Jezusowego
356 Nekla wrzesiński wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza parafialnego
357 Niepart gostyński wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym, przy głównej alejce po prawej stronie
358 Niepruszewo poznański wielkopolskie grób na cmentarzu przy kościele parafialnym, w głębi po południowej stronie głównej alejki
359 Nietrzanowo średzki wielkopolskie pomnik przy kościele, w przerwie ogrodzenia od strony cmentarza
360 Nowa Wieś Zbąska nowotomyski wielkopolskie grób na cmentarzu
361 Nowe Kramsko zielonogórski lubuskie inne w centrum wsi, niedaleko kościoła
362 Nowe Skalmierzyce ostrowski wielkopolskie pomnik u zbiegu ulic Kaliskiej i Podkockiej
363 Nowy Dwór nowotomyski wielkopolskie tablica przy głównej drodze na wysokości parku
364 Nowy Tomyśl nowotomyski wielkopolskie pomnik pośrodku pl. Niepodległości
365 Nowy Tomyśl nowotomyski wielkopolskie tablica na ścianie domy przy ulicy 3 stycznia3
366 Nowy Tomyśl nowotomyski wielkopolskie tablica na cmentarzu, przy wejściu od strony ul. Lipowej
367 Oborniki obornicki wielkopolskie tablica dom przy ul. Powstańców Wlkp. 10
368 Oborniki obornicki wielkopolskie inne na skwerze ul. Paderewskiego
369 Oborniki obornicki wielkopolskie grób na cmentarzu, na prawo od wejścia od strony ul. Cmentarnej
370 Obra wolsztyński wielkopolskie tablica we wnęce muru otaczającego drewniany kościół św. Walentego
371 Obrzycko szamotulski wielkopolskie tablica na południowej ścianie ratusza pośrodku Rynku
372 Odolanów ostrowski wielkopolskie pomnik w parku przy ul. Wiosny Ludów
373 Odolanów ostrowski wielkopolskie tablica dom przy ul. Kaliskiej 19
374 Odolanów ostrowski wielkopolskie grób na cmentarzu parafii św. Marcina przy ul.
375 Odolanów ostrowski wielkopolskie grób na cmentarzu parafii św. Marcina przy ul.
376 Ołobok ostrowski wielkopolskie inne na placu pośrodku ul. Kościelnej
377 Ołobok ostrowski wielkopolskie grób na cmentarzu, po północno- wschodniej stronie zabytkowego kościoła drewnianego
378 Opalenica nowotomyski wielkopolskie pomnik przy ulicy Farnej
379 Opalenica nowotomyski wielkopolskie pomnik przy ratuszu, na placyku od ul. Mickiewicza
380 Opalenica nowotomyski wielkopolskie pomnik pośrodku ul. Pl. Piłsudskiego
381 Opalenica nowotomyski wielkopolskie tablica na kamienicy nr 11, ul. Powstańca Kozaka
382 Opalenica nowotomyski wielkopolskie inne przy wejściu na cmentarz, ul. Farna,
383 Opalenica nowotomyski wielkopolskie grób w zachodniej części cmentarza, na prawo od głównej alejki
384 Opatów kępiński wielkopolskie pomnik pośrodku cmentarza parafialnego
385 Oporowo leszczyński wielkopolskie pomnik po północno- zachodniej stronie kościoła
386 Orchowo słupecki wielkopolskie pomnik na placu przed Gimnazjum im. Powstańców Wlkp., ul. Szkolna 11
387 Osieczna leszczyński wielkopolskie tablica na budynku dawnej szkoły (ul. Plac Powstańców Wlkp. 2)
388 Osieczna leszczyński wielkopolskie pomnik po lewej stronie szosy wylotowej w kierunku Leszna
389 Osieczna leszczyński wielkopolskie tablica na ścianie domu nr 8, stojącego w północno zachodnim narożniku Rynku
390 Osieczna leszczyński wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza
391 Osieczna leszczyński wielkopolskie tablica na ścianie domu nr 8, stojącego w północno zachodnim narożniku Rynku
392 Ostrowite Prymasowskie gnieźnieński wielkopolskie grób na cmentarzu, po prawej stronie głównej dróżki
393 Ostrowo mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu, przy pierwszej poprzecznej dróżce po lewej stronie
394 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie pomnik przy ul. Wrocławskiej, obok gmachu dyrekcji fabryki "Wagon"
395 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie tablica ściana domu parafialnego przy konkatedrze , ul LEDÓCHOWSKEIGO 4
396 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie tablica dom przy ul. Ledóchowskiego 6, na jego wschodniej ścianie od str. Ul. powstańców Wlkp.
397 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie tablica na ścianie domu przy ul. Rowińskiego 3
398 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie tablica na gmachu Urzędu Miejskiego, al.. Powstańców Wlkp. 18
399 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie grób na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, po prawej stronie głównej alejki
400 Ostrów Wielkopolski ostrowski wielkopolskie grób na cmentarzu przy kościele Najświętszego Zbawiciela, tuż obok bramy od strony ul. Wybickiego
401 Ostrzeszów ostrzeszowski wielkopolskie tablica ściana domu przy ul. Sikorskiego 24
402 Ostrzeszów ostrzeszowski wielkopolskie inne u zbiegu ulic Sikorskiego i Sportowej
403 Ostrzeszów ostrzeszowski wielkopolskie tablica ściana budynku ZS nr 1 od strony ul. Sikorskiego
404 Ostrzeszów ostrzeszowski wielkopolskie pomnik zbieg ulic Zamkowej i Armii Krajowej
405 Ostrzeszów ostrzeszowski wielkopolskie inne na cmentarzu, ul. Kościuszki, przy końcu głównej alei
406 Pakosław rawicki wielkopolskie pomnik po południowej stronie kościoła
407 Pakość inowrocławski kujawsko-pomorskie pomnik po wschodniej stronie kościoła poreformackiego
408 Pakość inowrocławski kujawsko-pomorskie tablica ściana kamienicy przy Rynku 30
409 Pakość inowrocławski kujawsko-pomorskie grób w centralnej części cmentarza
410 Palędzie Kościelne mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu, blisko kostnicy na prawo pod głównej alejki
411 Pamiątkowo szamotulski wielkopolskie inne przy ul. Szkolnej, obok wjazdu do folwarku
412 Panigródz wągrowiecki wielkopolskie grób na cmentarzu, po prawej stronie głównej dróżki
413 Parzęczewo grodziski wielkopolskie grób na cmentarzu, na lewo od centralnego krzyża
414 Parzynów ostrzeszowski wielkopolskie grób na cmentarzu, po lewej str. Głównej alejki
415 Paterek nakielski kujawsko-pomorskie pomnik w rozwidleniu szos do Kcyni i Szubina
416 Paterek nakielski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu obok bocznego wejścia
417 Perkowo wolsztyński wielkopolskie tablica przy głównej drodze, na cokole figury Serca jezusowego
418 Perzyny nowotomyski wielkopolskie inne przy drodze pośrodku wsi
419 Pęchowo inowrocławski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu, po północnej stronie kościoła
420 Pępowo gostyński wielkopolskie pomnik przy głównym skrzyżowaniu wsi
421 Pępowo gostyński wielkopolskie tablica na dawnym domu parafialnym przy ul. Powstańców Wlkp.23, na lewo od wejścia
422 Piekary poznański wielkopolskie inne na północny wschód od wsi, przy drodze do jeziorek
423 Pieranie inowrocławski kujawsko-pomorskie pomnik przed nowym budynkiem Szkoły podstawowej
424 Pięczkowo średzki wielkopolskie pomnik pośrodku wsi, przed domem nr 24
425 Piła pilski wielkopolskie inne w rozwidleniu ul. Bydgoskiej i Powstańców Wlkp., przed budynkiem PKO
426 Piła pilski wielkopolskie tablica wewnątrz budynku dworca kolejowego
427 Piła pilski wielkopolskie tablica na kamienicy przy ul. Śródmiejskiej 22
428 Piła pilski wielkopolskie tablica po lewej stronie głównego wejścia do gmachu
429 Pleszew pleszewski wielkopolskie tablica na ogrodzeniu plebanii, ul. Pl. Kościelny 5
430 Pleszew pleszewski wielkopolskie tablica po bokach głównego wejścia do kościoła farnego św. Jana
431 Pleszew pleszewski wielkopolskie tablica przy kościele farnym
432 Pleszew pleszewski wielkopolskie grób we wschodniej części cmentarza, ul. Kaliska 44, blisko ogrodzenia
433 Pleszew pleszewski wielkopolskie inne przy kościele farnym
434 Pławiska międzychodzki wielkopolskie pomnik w lesie, 150m na północ od dawne leśniczówki
435 Pniewy szamotulski wielkopolskie pomnik przed Szkoła Podstawową im. Powstańców Wlkp., ul. Strzelecka 11a
436 Pniewy szamotulski wielkopolskie tablica na ścianie domu przy Rynku 5
437 Pniewy szamotulski wielkopolskie tablica na ścianie domu przy ul. Powstańców Wlkp. 1
438 Pniewy szamotulski wielkopolskie grób w południowej części cmentarza, ul. Dworcowa
439 Pobiedziska poznański wielkopolskie pomnik w północno- zachodnim narożniku Rynku
440 Pogorzela gostyński wielkopolskie pomnik w południowo- zachodniej części Rynku
441 Pogorzela gostyński wielkopolskie tablica na ścianie domu przy ul. Kotkowiaka 12
442 Pogorzela gostyński wielkopolskie grób na cmentarzu, ul. Boreckiej, na osi poprzecznej dróżki po lewej stronie głównej alejki
443 Polanowice inowrocławski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu, po północnej stronie drugiej poprzecznej alejki
444 Połajewo czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie grób na cmentarzu, w części położonej na lewo od głównej
445 Poniec gostyński wielkopolskie tablica na frontowej ścianie ratusza, przy południowo zachodnim narożniku
446 Poniec gostyński wielkopolskie tablica na należącym do policji budynku przy ul. Polnej
447 Poniec gostyński wielkopolskie inne przed budynkiem należącym do policji
448 Poniec gostyński wielkopolskie tablica na domu przy ul. Śliwińskiego 5
449 Poniec gostyński wielkopolskie tablica na budynku Gimnazjum, ul. Szkolna 9
450 Poniec gostyński wielkopolskie grób na cmentarzu, ul. Krobskiej, przy bramie głównej po lewej stronie
451 Poniec gostyński wielkopolskie grób przy murze w południowej części cmentarza
452 Poniec gostyński wielkopolskie grób południowa część cmentarza
453 Potarzyca jarociński wielkopolskie grób na cmentarzu, ul. Siedlemińska, po lewej stronie od dróżki głównej
454 Potulice wągrowiecki wielkopolskie grób na cmentarzu, na lewo od głównej dróżki
455 Powidz słupecki wielkopolskie pomnik w rozwidleniu ulic Witkowskiej i Kolejowej
456 Powidz słupecki wielkopolskie tablica w kościele, po lewej stronie z tyłu.
457 Powidz słupecki wielkopolskie tablica w rozwidleniu ulic Witkowskiej i Kolejowej
458 Poznań Poznań wielkopolskie pomnik u zbiegu ulic Towarowej i Wierzbięcice
459 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na gmachu Izby Rzemieślniczej, narożnik ul. Niezłomnych i al.. Niepodległości
460 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na prawo od wejścia do gmachu Collegium Maius, ul. Fredry 10
461 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na budynku przy ul. Fredry 8a
462 Poznań Poznań wielkopolskie tablica ul. Św. Marcin 75
463 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na ścianie kamienicy przy ul. Św. Marcin 71
464 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na zew. ścianie budynku Biblioteki Raczyńskich, ul. Św. Marcin 65, na prawo od wejścia
465 Poznań Poznań wielkopolskie tablica dom stojący na narożniku ul. Ratajczaka i pl. Wolności
466 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na pl. Wolności przed wschodnia fasadą budynku "Arkadii"
467 Poznań Poznań wielkopolskie tablica budynek na narożniku pl. Wolności i al. Marcinkowskiego, w którym mieści się Księgarnia św.
468 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na ścianie gmachu Muzeum Narodowego, al.. Marcinkowskiego 9
469 Poznań Poznań wielkopolskie tablica u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Paderewskiego, na zaokrąglonym narożniku hotelu Bazar
470 Poznań Poznań wielkopolskie pomnik przy ul. Ludgardy, obok bocznej ściany kościoła Franciszkanów
471 Poznań Poznań wielkopolskie tablica przy kościele św. Marcina, ul. Św. Marcin 13, na prawo od stojącej obok niego groty
472 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na ścianie kamienicy na ul. Wrocławskiej 18
473 Poznań Poznań wielkopolskie muzeum w zabytkowym budynku Odwacha, Stary Rynek 3
474 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na ścianie kamienicy przy Starym Rynku 75, w której mieści się apteka "pod Złotym Lwem"
475 Poznań Poznań wielkopolskie tablica w krużganku zespołu pojezuickiego przy ul. Gołębiej, w części przylegającej do kościoła farnego
476 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na ścianie kamienicy przy ul. Garbary 28
477 Poznań Poznań wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha
478 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na murze ciągnącym się po zachodniej stronie drogi wjazdowej na Cytadelę, od strony ul. Armii Poznań
479 Poznań Poznań wielkopolskie grób na stoku Cytadeli, w górnej części starego cmentarza garnizonowego
480 Poznań Poznań wielkopolskie pomnik u zbiegu ulic Żniwnej i Za Cytadelą, przed Młodzieżowym Domem Kultury nr 2
481 Poznań Poznań wielkopolskie grób na skraju cmentarza komunalnego nr 2 na Junikowie od str. Pętli tramwajowej
482 Poznań Poznań wielkopolskie grób na cmentarzu górczyńskim, ul. Ściegiennego, między główną bramą a kostnicą
483 Poznań Poznań wielkopolskie tablica obok kościoła Matki Boskiej Bolesnej, ul. Głogowska 97
484 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na kościele św. Rocha przy ul. Kórnickiej, pod arkada na lewo od głównego wejścia
485 Poznań Poznań wielkopolskie pomnik w centralnej części cmentarza parafii starołęckiej, tuz przy kostnicy
486 Poznań Poznań wielkopolskie inne po południowej stronie Jez. Maltańskiego
487 Poznań Poznań wielkopolskie pomnik w parku leśnym na Malcie, na tzw. Polanie harcerskiej
488 Poznań Poznań wielkopolskie tablica na narożnej skarpie kościoła św. Małgorzaty na Śródce
489 Poznań Poznań wielkopolskie pomnik w południowej części cmentarza komunalnego nr 1 na Miłostowie, od ul. Warszawskiej, na prawo od
490 Poznań Poznań wielkopolskie grób w południowej części cmentarza komunalnego nr 1 na Miłostowie, od ul. Warszawskiej, na prawo od
491 Poznań Poznań wielkopolskie grób na cmentarzu miłostowskim, w północno- wschodniej części
492 Prądocin bydgoski kujawsko-pomorskie pomnik na północnej stronie zabudowań wsi, przy skrzyżowaniu szosy nr 25 Inowrocław- Bydgoszcz
493 Przemęt wolsztyński wielkopolskie inne przy szosie w kierunku Śmigla, obok gospodarstwa przy ul. Powstańców Wlkp. 36
494 Przemęt wolsztyński wielkopolskie grób cmentarz przy kościele św. Andrzeja
495 Przemęt wolsztyński wielkopolskie inne pośrodku cmentarza przy kościele św. Piotra i Pawła
496 Przemęt wolsztyński wielkopolskie grób cmentarz przy kościele św. Andrzeja
497 Przygodzice ostrowski wielkopolskie pomnik przy ul. Wrocławskiej na skwerze przed siedzibą Urzędu Gminy
498 Przygodzice ostrowski wielkopolskie inne obok budynku Urzędu Gminy, ul. Wrocławska 2
499 Przygodzice ostrowski wielkopolskie tablica na budynku przedszkola, ul. Szkolna 4
500 Puszczykowo poznański wielkopolskie grób na cmentarzu, na północny zachód od kostnicy
501 Radwanki chodzieski wielkopolskie inne przy szosie w kierunku Margonin, 150 m od przystanku PKS
502 Rakoniewice grodziski wielkopolskie grób w północnej części cmentarza przy ul. Zamkowej
503 Raszków ostrowski wielkopolskie pomnik na Rynku, po wschodniej stronie ratusza
504 Raszków ostrowski wielkopolskie tablica w kościele, w kruchcie pod wieżą
505 Raszków ostrowski wielkopolskie grób na cmentarzu przy ul. Koźmińskiej, blisko wejścia po prawej stronie
506 Rawicz rawicki wielkopolskie pomnik u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Piłsudskiego i Wałów Kościuszki
507 Rawicz rawicki wielkopolskie tablica w holu ratusza pośrodku Rynku, obok wejścia Muzeum Ziemi Rawickiej
508 Rawicz rawicki wielkopolskie grób na cmentarzu, od strony skrzyżowania ulic Podmiejskiej i Spokojnej
509 Rawicz rawicki wielkopolskie grób cmentarz, po północnej stronie kostnicy
510 Rawicz rawicki wielkopolskie grób cmentarz, po południowej stronie kostnicy
511 Rogaszyce ostrzeszowski wielkopolskie pomnik cmentarz parafialny
512 Rogowo żniński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu przy szosie do janowca Wielkopolskiego, obok dzwonnicy
513 Rogoźno obornicki wielkopolskie pomnik pośrodku pl. Powstańców Wlkp.
514 Rogoźno obornicki wielkopolskie tablica dom przy ulicy Czarnkowskiej 14
515 Rogoźno obornicki wielkopolskie pomnik obok budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Seminarialna 16
516 Rogoźno obornicki wielkopolskie grób w północno- zachodniej części cmentarza, przy szosie do Wągrowca
517 Rogoźno obornicki wielkopolskie grób przy alejce cmentarnej w północno- zachodniej części cmentarza
518 Rojewo inowrocławski kujawsko-pomorskie inne w centrum wsi, w rozwidleniu szos do Gniewkowa i Rojewic
519 Rosko czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie tablica przed domem przy ulicy Powstańców Wlkp. 7
520 Rosko czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie grób obok kościoła
521 Rosko czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie tablica przy wejściu do budynku szkoły podstawowej, ul. Powstańców Wlkp. 15
522 Rozdrażew krotoszyński wielkopolskie pomnik w centralnej części cmentarza przy ul. Pleszewskiej
523 Rozdrażew krotoszyński wielkopolskie grób cmentarz przy ul. Pleszewskiej, po prawej stronie głównej alei
524 Rożnowo obornicki wielkopolskie pomnik przy kościele, po jego północnej str.
525 Rydzyna leszczyński wielkopolskie tablica obok wejścia do Ośrodka Szkoleniowo Wychowawczego
526 Rynarzewo nakielski kujawsko-pomorskie inne przed budynkiem ZS im. Powstańców wlkp., ul. Strażacka 20
527 Rynarzewo nakielski kujawsko-pomorskie grób w głębi cmentarza, we wschodniej jego części
528 Rzywno żniński kujawsko-pomorskie tablica po wschodniej stronie wsi, przy skrzyżowaniu dróg w lesie w pobliżu krawędzi łąk nadnoteckich
529 Sadki nakielski kujawsko-pomorskie grób w północno- zachodniej cz. Cmentarza przy ul. Kasztanowej
530 Samoklęski Duże nakielski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu obok bramy
531 Siedlec wolsztyński wielkopolskie pomnik przed siedzibą Urzędu Gminy, ul. Zbąszyńska 17
532 Siedlec wolsztyński wielkopolskie grób przy kościele parafialnym, po północnej stronie
533 Siedlec poznański wielkopolskie grób na cmentarzu, blisko wejścia z lewej strony
534 Siedlemin jarociński wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym, na końcu głównej dróżki
535 Siedlimowo mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu po wschodniej stroni wsi, po lewej stronie przy poprzecznej alejce
536 Sieraków międzychodzki wielkopolskie pomnik pośrodku pl. Powstańców Wlkp.
537 Sieraków międzychodzki wielkopolskie tablica na bramie prowadzącej na teren kościoła pobernardyńskiego, od str. wewnętrznej
538 Sieroszewice ostrowski wielkopolskie pomnik przy remizie OSP
539 Skalmierzyce ostrowski wielkopolskie tablica na ścianie przedszkola stojącego obok kościoła, ul. Ostrowska 1
540 Skalmierzyce ostrowski wielkopolskie grób stary cmentarz położony przy wylocie w kierunku Rososzycy, przy głównej alejce po prawej stronie
541 Skoki wągrowiecki wielkopolskie tablica na lewym słupie bramy cmentarza przy ul. Rościńskiej
542 Skoraszewice gostyński wielkopolskie pomnik na cmentarzu przy kościele, na jego wschodnim skraju
543 Skoraszewice gostyński wielkopolskie grób na cmentarzu, przy ogrodzeniu od strony południowej
544 Sławno gnieźnieński wielkopolskie grób na cmentarzu po południowej stronie drewnianej kaplicy
545 Sławoszew jarociński wielkopolskie inne przy głównej drodze naprzeciwko plebanii
546 Sławsk Wielki inowrocławski kujawsko-pomorskie grób pośrodku wschodniej części cmentarza
547 Słomowo obornicki wielkopolskie pomnik niedaleko kościoła parafialnego
548 Słupia poznański wielkopolskie pomnik na terenie przykościelnym, na lewo od wejścia
549 Słupia Kapitulna rawicki wielkopolskie tablica frontowa ściana Szkoły podstawowej, budynek nr 117
550 Słupia Kapitulna rawicki wielkopolskie tablica ściana kościoła parafialnego
551 Słupia Kapitulna rawicki wielkopolskie grób wschodnia strona kościoła parafialnego
552 Słupia Kapitulna rawicki wielkopolskie pomnik ok. kilometr od wsi rozwidlenie dróg polnych do Sów i Podborowa
553 Smogulec wągrowiecki wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza
554 Solec Kujawski bydgoski kujawsko-pomorskie pomnik przy kościele św. Stanisława, ul. 23 stycznia
555 Solec Kujawski bydgoski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu przykościelnym, na lewo od wejścia
556 Solec Kujawski bydgoski kujawsko-pomorskie inne w lesie, przy drodze do Chrośnej, 150 m na południe od skrzyżowania z obwodnicą szosą nr 10
557 Sowy rawicki wielkopolskie tablica dom obok Szkoły Podstawowej, budynek nr 76
558 Srebrna Góra wągrowiecki wielkopolskie grób na cmentarzu, na lewo od wejścia
559 Stare Oborzyska kościański wielkopolskie inne na zewnętrznej, południowej ścianie prezbiterium kościoła
560 Stefanowo nowotomyski wielkopolskie tablica na budynku świetlicy wiejskiej
561 Stęszew poznański wielkopolskie pomnik po środku Rynku
562 Stęszew poznański wielkopolskie tablica na frontowej ścianie domku przy Rynku 8, w którym mieści się Muzeum regionalne
563 Strzałkowo słupecki wielkopolskie pomnik przed budynkiem ośrodka zdrowia, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14
564 Strzelce Wielkie gostyński wielkopolskie grób na cmentarzu, na północny zachód od kościoła
565 Strzelno mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu przy ul. Kolejowej, za kostnicą po prawej stronie alejki głównej
566 Strzelno mogileński kujawsko-pomorskie inne przed budynkiem szpitala, ul. Powstania Wlkp. 8
567 Studzienki nakielski kujawsko-pomorskie pomnik przy zakręcie szosy Kcynia-Nakło, po jej wschodniej stronie
568 Sulechów zielonogórski lubuskie tablica na fragmencie murów obronnych przy ul. Ks. Biskupa Pluty, obok pomnika poświęconego weteranom walk
569 Sulechów zielonogórski lubuskie tablica na cmentarzu komunalnym przy ul. Przemysłowej, przy głównej bramie przed kaplicą
570 Sulmierzyce krotoszyński wielkopolskie inne pośrodku Rynku
571 Sulmierzyce krotoszyński wielkopolskie inne przy północno zachodnim narożniku starego cmentarza przy ul. Starokościelnej, po zew. Str.
572 Sulmierzyce krotoszyński wielkopolskie grób na cmentarzu, na lewo od głównego wejścia
573 Sulmierzyce krotoszyński wielkopolskie grób w głębi cmentarza przy ul Starokościelnej
574 Swarzędz poznański wielkopolskie tablica na ścianie kamienicy na Rynku 12
575 Swarzędz poznański wielkopolskie grób na cmentarzu przy ul. Poznańskiej 27, po północnej stronie pierwszej poprzecznej dróżki
576 Szamocin chodzieski wielkopolskie tablica w kruchcie kościoła NMP Wspomożenia Wiernych
577 Szamocin chodzieski wielkopolskie grób po zachodniej stronie miasta, przy skrzyżowaniu szosu do Chodzieży z linią kolejową Gołańcz-Chodzież
578 Szamotuły szamotulski wielkopolskie pomnik przy ul. Dworcowej, obok mostu na Samie
579 Szamotuły szamotulski wielkopolskie tablica na gmachu Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 4
580 Szamotuły szamotulski wielkopolskie grób w północno- wschodniej części cmentarza parafialnego
581 Szaradowo nakielski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu, pod murem po jego zachodniej stronie
582 Szczecin Szczecin zachodniopomorskie tablica w kościele garnizonowym św. Wojciecha przy placu
583 Szczecin Szczecin zachodniopomorskie tablica na budynku Szpitala klinicznego nr 2 przy al.
584 Szczepanowo mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu, po lewej stronie głównej alejki
585 Kalisz / Szczypiorno Kalisz wielkopolskie tablica na dawnych koszarach celnych przy ul. Wrocławskiej 195, na zewnętrznej ścianie prawego niższego pawilonu
586 Szkaradowo rawicki wielkopolskie pomnik przy głównej drodze prowadzącej przez wieś, na wschodnim krańcu centralnej owalnicy
587 Szklarka Myślniewska ostrzeszowski wielkopolskie pomnik po wschodniej stronie na skraju lasu przy szosie do Ostrzeszowa
588 Szubin nakielski kujawsko-pomorskie tablica na frontowej ścianie dawnego Domu polskiego przy ul. Szkolnej 2
589 Szubin nakielski kujawsko-pomorskie tablica na szczytowej ścianie Domu Polskiego przy ul. Szkolnej 2
590 Szubin nakielski kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu przy ul. Nakielskiej, blisko bramy po prawej stronie
591 Śmigiel kościański wielkopolskie inne w południowo- zachodnim narożniku pl. ROZSTRZELANYCH
592 Śmigiel kościański wielkopolskie inne na narożniku ulic św. Wita i Łukomskiego
593 Śmigiel kościański wielkopolskie tablica na budynku przy ul. Kilińskiego 7
594 Śmigiel kościański wielkopolskie grób na cmentarzu przy ul. Św. Wita, w sąsiedztwie wejścia do zabytkowego kościoła
595 Śniaty grodziski wielkopolskie pomnik przed domem przy ul. Ratajczaka 1, blisko głównego skrzyżowania
596 Śrem śremski wielkopolskie pomnik w głębi Parku Powstańców Wlkp.
597 Śrem śremski wielkopolskie inny przy wejściu do Parku Powstańców Wlkp. Od strony ul. Poznańskiej
598 Śrem śremski wielkopolskie tablica w ścianie kamienicy nr 2 przy ulicy Seweryna Matuszewskiego
599 Śrem śremski wielkopolskie pomnik obok wieży ciśnień, znajdującej się przy ul. Mickiewicza
600 Śrem śremski wielkopolskie pomnik przy budynku Zespołu Szkół politechnicznych, ul. Ks. Popiełuszki 30
601 Śrem śremski wielkopolskie inne na staromiejskim cmentarzu przy ul. Cmentarnej, pośrodku jego północnej części
602 Środa Wielkopolska średzki wielkopolskie pomnik pośrodku Starego Rynku
603 Środa Wielkopolska średzki wielkopolskie tablica na frontowej ścianie budynku Liceum Ogólnokształcącego na ul. Ks. Kegla 1a
604 Środa Wielkopolska średzki wielkopolskie grób w północno- wschodniej części cmentarza przy ul. Nekielskiej
605 Środa Wielkopolska średzki wielkopolskie tablica z prawej strony cokołu metalowego krzyża na cmentarzu przy ul. Nekielskiej
606 Środa Wielkopolska średzki wielkopolskie grób przed centralnym krzyżem na cmentarzu przy ul. Nekielskiej
607 Środa Wielkopolska średzki wielkopolskie tablica z przodu kwatery na cmentarzu przy ul. Nekielskiej
608 Świątkowo żniński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu, na końcu głównej alejki
609 Świeca ostrowski wielkopolskie tablica przed budynkiem szkoły Podstawowej
610 Świerczyna leszczyński wielkopolskie grób w zachodniej części cmentarza położonego przy szosie do Wojnowic
611 Święciechowa leszczyński wielkopolskie pomnik pośrodku Rynku
612 Tarce jarociński wielkopolskie pomnik przed główną fasada pałacu
613 Terespotockie nowotomyski wielkopolskie inne przy głównym skrzyżowaniu wsi
614 Trzcielin poznański wielkopolskie pomnik przy głównym skrzyżowaniu dróg
615 Trzcinica kępiński wielkopolskie tablica na budynku Urzędu Gminy na ul. Jana Pawła II 47
616 Trzebania leszczyński wielkopolskie pomnik przy drodze leśnej prowadzącej na południe od wsi do szosy Leszno- Jarocin
617 Trzemeszno gnieźnieński wielkopolskie inne na skrzyżowaniu alejek pośrodku cmentarza
618 Trzemeszno gnieźnieński wielkopolskie tablica na cmentarzu przy głównej alejce
619 Trzemeszno gnieźnieński wielkopolskie grób na cmentarzu przy głównej alejce
620 Tulce poznański wielkopolskie grób na cmentarzu, przy brukowanej głównej dróżce prowadzącej od kostnicy
621 Ujście pilski wielkopolskie pomnik pośrodku pl. Wiosny ludów
622 Urbanowo nowotomyski wielkopolskie tablica na budynki szkoły podstawowej
623 Walkowice czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie inne w centralnym punkcie wsi
624 Wałków krotoszyński wielkopolskie tablica na południowej ścianie kościoła parafialnego
625 Wapno wągrowiecki wielkopolskie pomnik na placu przed dworcem kolejowym
626 Warszawa Warszawa mazowieckie tablica na Grobie nieznanego Żołnierza przy pl. Marszałka Piłsudskiego
627 Warszawa Warszawa mazowieckie tablica w katedrze polowej Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15, w kruchcie pod lewa wieżą
628 Warszawa Warszawa mazowieckie grób w zachodniej części cmentarza komunalnego przy ul. Powązkowskiej
629 Waszkowo gostyński wielkopolskie inny po prawej stronie drogi do Janiszewa, na niewielkim zakręcie 400m od zachodniego krańca wsi
630 Wągrowiec wągrowiecki wielkopolskie pomnik przy ul. Kościuszki Starostwa Powiatowego
631 Wągrowiec wągrowiecki wielkopolskie tablica na ścianie starej strzelnicy przy ul. Powstańców Wlkp. 30
632 Wągrowiec wągrowiecki wielkopolskie tablica na gmachu Liceum Ogólnokształcącego, ul. Klasztorna 17
633 Wągrowiec wągrowiecki wielkopolskie tablica na gmachu ZS Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Kościuszki 49
634 Wągrowiec wągrowiecki wielkopolskie grób na tzw. Nowym cmentarzu farnym przy ul. Gnieźnieńskiej
635 Wągrowiec wągrowiecki wielkopolskie grób w starej, północnej części cmentarza komunalnego przy ul. Skockiej, przy głównej alejce
636 Wągrowiec wągrowiecki wielkopolskie grób w starej, północnej części cmentarza komunalnego przy ul. Skockiej, w następnym rzędzie od głównej alejki
637 Wąsowo nowotomyski wielkopolskie pomnik przy kościelnym cmentarzu parafialnym
638 Wenecja żniński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu przy kościele parafialnym, tuż obok centralnego krzyża
639 Wieleń czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie pomnik na skwerze przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury "Strzelnica", ul. Dworcowa 1
640 Wielichowo grodziski wielkopolskie tablica na ścianie domu przy Rynku 18
641 Wielichowo grodziski wielkopolskie grób na cmentarzu parafialnym przy drodze do Gradowic, po lewej stronie głównej alejki, blisko jej końca
642 Wieruszów wieruszowski łódzkie pomnik przy zbiegu ulic Kępińskiej i Kolejowej
643 Wijewo leszczyński wielkopolskie inne na skrzyżowaniu ulic Piaski i 25 Maja
644 Wijewo leszczyński wielkopolskie inne przy drodze na granicy Wijewa i Brenna
645 Wilczyna szamotulski wielkopolskie grób w centralnej części cmentarza parafialnego, na lewo od głównej alejki
646 Wilkowice leszczyński wielkopolskie tablica na budynku Szkoły Podstawowej, na lewo od gł. wejścia
647 Wilkowyja jarociński wielkopolskie tablica na cmentarzu, na frontowej ścianie kaplicy na lewo od wejścia
648 Wiry poznański wielkopolskie tablica przed domem kultury, ul. Komornicka 101/103
649 Witkowo gnieźnieński wielkopolskie pomnik w parku Kościuszki
650 Witkowo gnieźnieński wielkopolskie tablica na budynku Banku Spółdzielczego, Stary Rynek 14
651 Witkowo gnieźnieński wielkopolskie grób w głębi cmentarza parafialnego, w jego wschodniej części
652 Włoszakowice leszczyński wielkopolskie tablica w szkole przy ulicy Kurpińskiego 13
653 Włoszakowice leszczyński wielkopolskie tablica na kościele parafialnym, na frontowej ścianie lewej wieży
654 Włoszakowice leszczyński wielkopolskie grób w centrum cmentarza, po lewej stronie głównej alejki
655 Włoszakowice leszczyński wielkopolskie grób centralna część cmentarza po lewej stronie głównej alei
656 Włoszakowice leszczyński wielkopolskie grób centralna część cmentarza po lewej stronie głównej alei
657 Wolsztyn wolsztyński wielkopolskie tablica na ścianie budynku Urzędu Pocztowego, ul. 5 stycznia 4
658 Wolsztyn wolsztyński wielkopolskie tablica na budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 4 przy ul. 5 stycznia 14
659 Wolsztyn wolsztyński wielkopolskie grób na cmentarzu przy ulicy Lipowej za kostnicą, nieco z boku po lewej stronie głównej alejki
660 Wolsztyn wolsztyński wielkopolskie grób po lewej stronie głównej alejki miedzy bramą główną a kostnicą
661 Wolsztyn wolsztyński wielkopolskie grób j.w
662 Wolsztyn wolsztyński wielkopolskie grób przy ogrodzeniu w pobliżu południowo- zachodniego narożnika cmentarza
663 Wójcin mogileński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu, na końcu głównej alejki
664 Wójcin mogileński kujawsko-pomorskie grób wschodnia część cmentarza
665 Wrocław Wrocław dolnośląskie tablica na gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1, w pobliżu arkadowego przejazdu
666 Wronczyn poznański wielkopolskie grób na cmentarzu położonym w lesie przy szosie do poznania, an jego wschodnim skraju
667 Wronki szamotulski wielkopolskie tablica pośrodku pl. Wolności
668 Wronki szamotulski wielkopolskie pomnik przy rondzie na głównym skrzyżowaniu na Zamościu
669 Wronki szamotulski wielkopolskie tablica przy rondzie na głównym skrzyżowaniu na Zamościu
670 Wrzeszczyna czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie pomnik przed budynkiem przedszkola
671 Września wrzesiński wielkopolskie inne po lewej stronie pomnika Dzieci Wrzesińskich na ul. Harcerskiej
672 Września wrzesiński wielkopolskie grób w środkowej części cmentarza przy ul. Gnieźnieńskiej
673 Wschowa wschowski lubuskie grób na cmentarzu przy ul. Spokojnej, blisko bramy po prawej stronie głównej alejki
674 Wyrzysk pilski wielkopolskie inne naprzeciwko wejścia do Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Parkowa 8
675 Wysocko Wielkie ostrowski wielkopolskie grób w starszej części cmentarza przy ul. Kościelnej, przy poprzecznej alejce od centralnego krzyża
676 Wysoka pilski wielkopolskie pomnik pośrodku pl. Wolności
677 Wysoka pilski wielkopolskie tablica na budynku Gimnazjum im. Powstańców wlkp., ul. Szkolna 4, na lewo od głównego wejścia
678 Wysoka pilski wielkopolskie inne przy wjeździe do strzelnicy Bractwa Kurkowego na tzw. Walachówce, 2 km od miasta
679 Wyszanów wieruszowski łódzkie grób cmentarz przy ul. Szkolnej tuz obok kostnicy
680 Wytomyśl nowotomyski wielkopolskie grób na nowym cmentarzu, naprzeciwko kościoła, na prawo od głównej alejki
681 Wytomyśl nowotomyski wielkopolskie grób j.w, tylko trochę dalej
682 Wytomyśl nowotomyski wielkopolskie tablica przy głównej bramie cmentarza
683 Zakrzewo rawicki wielkopolskie inne murowane ogrodzenie kościoła od strony południowo wschodniej
684 Zakrzewo wolsztyński wielkopolskie grób na cmentarzu przy6kościelnym od strony wschodniej
685 Zakrzewo wolsztyński wielkopolskie grób po przeciwnej stronie, zachodniej kościoła
686 Zamość nakielski kujawsko-pomorskie pomnik skrzyżowanie szosy nr 5 Poznań-Budgoszcz z drogą do Łochowa
687 Zaniemyśl średzki wielkopolskie pomnik w północnej części skweru przy ul. Raczyńskiego
688 Zaniemyśl średzki wielkopolskie grób na cmentarzu na ul. Topolowej, w części na prawo od głównej alejki
689 Zbarzewo leszczyński wielkopolskie pomnik przy szosie Wschowa- Włoszakowice, na skraju lasu, 50m od skrzyżowania na zachodnim krańcu wsi
690 Zbąszyń nowotomyski wielkopolskie pomnik pośrodku pl. Wolności
691 Zbąszyń nowotomyski wielkopolskie grób na cmentarzu przy ul. Mostowej, na końcu dróżki prowadzącej od bocznego wejścia
692 Zbąszyń nowotomyski wielkopolskie grób na cmentarzu, przy poprzecznej alejce na prawo od drewnianej kaplicy
693 Zbąszyń nowotomyski wielkopolskie tablica w pobliżu stacji kolejowej, przy parkanie dawnego zakładu wikliniarskiego
694 Zduny krotoszyński wielkopolskie pomnik pośrodku pl. Wolności
695 Zduny krotoszyński wielkopolskie grób w północnej części cmentarza, znajdującego się przy kościele
696 Zdziechowa gnieźnieński wielkopolskie pomnik przy głównej drodze, na skwerze naprzeciwko gospodarstwa nr 13
697 Zielona Góra Zielona Góra lubuskie tablica przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, na fragmencie dawnych murów obronnych przylegających do budynku Kurii Biskupiej, od str. Pl. Powstańców Wlkp.
698 Zielona Góra Zielona Góra lubuskie grób na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej, blisko wejścia nr 2, po prawej stronie
699 Zielona Góra Zielona Góra lubuskie tablica na domu przy ul. Sienkiewicza
700 Zielona Wieś rawicki wielkopolskie pomnik na prawo od wejścia na teren przykościelny
701 Zielona Wieś rawicki wielkopolskie grób w środkowej części cmentarza, na lewo od głównej dróżki
702 Zielona Wieś rawicki wielkopolskie tablica na fasadzie Szkoły Podstawowej (budynek nr 72),
703 Zielona Wieś rawicki wielkopolskie tablica na fasadzie Szkoły Podstawowej (budynek nr 72),
704 Złotniki Kujawskie inowrocławski kujawsko-pomorskie inne na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i kościelnej, w sąsiedztwie stacji kolejowej
705 Żagań żagański lubuskie pomnik w zachodniej części miasta, w pobliżu skraju lasu, na wysokości ostatnich bloków mieszkalnych przy ul.
706 Żagań żagański lubuskie inne Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych przy ul. Lotników Alianckich 6
707 Żerków jarociński wielkopolskie pomnik pośrodku Rynku
708 Żerków jarociński wielkopolskie tablica na zewnętrznej ścianie kaplicy na cmentarzu parafialnym, od strony południowej
709 Żnin żniński kujawsko-pomorskie pomnik przed budynkiem Szkoły podstawowej nr 1, ul. Szkolna 4
710 Żnin żniński kujawsko-pomorskie pomnik na skwerze przy ul. Kościuszki
711 Żnin żniński kujawsko-pomorskie tablica na ścianie domu na narożniku ulic 700-lecia i Lewandowskiego
712 Żnin żniński kujawsko-pomorskie tablica na ścianie narożnego domu u zbiegu pl. Wolności i ul. Rychlewskiego
713 Żnin żniński kujawsko-pomorskie tablica na ścianie domu mieszkalnego przy ul. Janickiego 2
714 Żnin żniński kujawsko-pomorskie grób na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej, na koncu głównej alejki
715 Żnin żniński kujawsko-pomorskie pomnik na tyłach zajedni transportowej przy ul. Mickiewicza
716 Żytowiecko gostyński wielkopolskie pomnik w południowo- zachodnim narożniku ogrodzenia kościoła
717 Żytowiecko gostyński wielkopolskie grób grób rodzinny na północnej stronie kościoła
help_outline