600-lecie nadania praw miejskich Kruszwicy PTTK Kruszwica

Nieaktywna S: 1 01.03.2022–31.12.2023
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Kopia
 1. PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwicy na wniosek Klubu Turystyki Rowerowej "Goplanie" ustanawia jubileuszową odznakę krajoznawczą z okazji 600 rocznicy nadania praw miejskich Kruszwicy.
 2. Odznakę może zdobywać każda osoba, która spełni warunki określone w punkcie 4 regulaminu.
 3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest:
  1. Udział w minimum 4 dowolnie wybranych rajdach rowerowych organizowanych w 2022 r. i 2023 r. prze Klub Turystyki Rowerowej "Goplanie" PTTK O/Nadgoplański w Kruszwicy pod nazwami: "Mała pętla wokół j. Gopło", "60 km na 600-lecie Kruszwicy, "Przeszłość i teraźniejszość", "Szlakiem św. Jakuba do Mogilna", "Jubileuszowy rajd ósemką dookoła j. Gopło", "Promienisty rajd gęsi gęgawy", "Drogą Nadgoplańsko-Jakubową do Piotrkowa Kujawskiego", "Cała Kruszwica na rowery".
  2. Zwiedzenie minimum 7 dowolnie wybranych obiektów z n/w:
   • Bazylika Mniejsza pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kruszwicy
   • Mysia Wieża w Kruszwicy
   • Wystawa historyczno-przyrodnicza w siedzibie NPT - Kruszwica, ul. Podzamcze
   • Wiatrak koźlak w Chrośnie
   • Kościół w Warzymowie
   • Spichlerz drewniany z 1709 r. w Rzeszynku
   • Przeprawa promowa Złotowo-Ostrówek
   • Kościół św. Anny w Kościeszkach
   • Pałac Trzcińskich w Popowie
   • Pałac w Kobylnikach
   • Kościół parafialny w Połajewie
   • Baza edukacyjna "Rysiówka" NPT na Potrzymiechu
 5. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem udziału w rajdzie lub zwiedzeniu wymienionych obiektów - prowadzony przez zdobywającego odznakę. Potwierdzenie udziału w rajdach rowerowych przez Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK, Organizatora rajdu, a potwierdzenie zwiedzanych obiektów: pieczątki, zdjęcie na tle zwiedzanego obiektu, podpisy osób uprawnionych: przewodnika turystycznego, przodownika turystyki kolarskiej, kierownika wycieczki szkolnej.
 6. Dzienniczki weryfikuje i odznaki przyznaje Zespół Weryfikacji Nadgoplańskiego Oddziału PTTK w Kruszwicy, ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica, email: biuro@pttk-kruszwica.pl, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.
 7. Dzienniczek odznak można pobrać w biurze Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy, bądź prowadzić we własnym zakresie w sposób umożliwiający potwierdzenie udziału w rajdach lub zwiedzania obiektów.
 8. Jubileuszową odznakę krajoznawczą można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.
 9. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK O/Nadgoplański w Kruszwicy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać zdobywający, jak również za szkody wyrządzone przez niego osobom trzecim.
 10. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Nadgoplańskiego Oddziału PTTK w Kruszwicy.
 11. Odznaka jest odpłatna.
 12. Wzór odznaki zawierz załącznik nr. 1 do regulaminy, który jest integralną jego częścią. Pomysłodawcą odznaki jest Springer Lech.
 13. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony został na wniosek Klubu Turystyki Rowerowe "Goplanie" przez Zarząd Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy w dniu 04.01.2022 r. uchwałą Zarządu nr 1/2022.