65 lat OTP Zarząd Główny PTTK

Nieaktywna S: 1 Od 01.01.2017 do 21.12.2018
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

W związku z przypadającą w 2017 r. sześćdziesiątą piątą rocznicą powstania Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz powstania Odznaki Turystyki Pieszej, ustanawiamy Jubileuszową Odznakę Turystyczną "65 lat OTP".

  1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 6 lat.
  2. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Odznakę można zdobywać w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.
  4. Na odznakę zalicza się wycieczki piesze nizinne.
  5. Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie 65 km zgodnie z regulaminem OTP.
  6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia jak w regulaminie OTP.
  7. Wycieczki odbyte przez uczestnika mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.
  8. Odznakę przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP PTTK w całym kraju.
  9. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK w Lublinie
  10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
help_outline