70 lat OTP Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 1 Od 01.01.2022 do 31.12.2023
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
  1. Odznakę można zdobywać na terenach nizinnych (określonych w regulaminie OTP) w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023.
  2. Odznaka jest jednostopniowa.
  3. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście 70 km zgodnie z regulaminem OTP.
  4. Na odznakę można również zaliczać przejścia zaliczane przy okazji zdobywania innych stopniu OTP oraz norm rocznych do odznak "Za wytrwałość" i "Dla najwytrwalszych".
  5. Uczestnicy imprez centralnych (OWRP oraz Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej), których współorganizatorem jest Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK mają możliwość zdobycia tej odznaki już przez samo uczestniczenie w tych imprezach.
  6. Odznakę przyznają wszystkie Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP odnotowując ten fakt w prowadzonych rejestrach.
  7. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki "70 lat OTP" przysługuje Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
  8. Projekt odznaki został przygotowany przez Włodzimierza Majdewicza (Honorowego Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK).
  9. Dystrybucją odznaki zajmuje się Oddział PTTK w Pleszewie, ul. Poznańska 35, skrytka pocztowa 45, 63-300 Pleszew. Email: oddzial@pleszew.pttk.pl

Regulamin powyższy został przyjęty na posiedzeniu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w dniu 05.05.2021 r. i zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK w dniu 05.11.2021 r.

help_outline