90 lat Górnośląskiego Oddziału PTTK PTTK Katowice

Nieaktywna S: 1 Od 01.09.2012 do 13.06.2013
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Dla upamiętnienia 90-lecia działalności Górnośląskiego Oddział PTTK w Katowicach - spadkobiercy tradycji i dorobku ideowego Towarzystwa Turystycznego „Beskid”, Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Zarząd Oddziału ustanawia okolicznościową Jubileuszową Odznakę „90 lat Górnośląskiego Oddziału PTTK”, zwaną dalej Odznaką.

  1. Odznaka jest jednostopniowa.
  2. Warunkiem zdobycia Odznaki jest udział w minimum trzech imprezach ujętych w kalendarzu imprez statutowych Górnośląskiego Oddziału PTTK potwierdzony w karcie Odznaki.
  3. Odznakę można zdobywać w okresie od 1.09.2012 r. do 30.06.2013 r.
  4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystycznych.
  5. Odznaka przyznawana jest na podstawie złożonej do zweryfikowania w Biurze Oddziału karty potwierdzającej spełnienie wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
  6. Odznakę należy zweryfikować w terminie do 31 lipca 2013 r.
  7. Dystrybutorem Odznaki jest Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach.
  8. Zdobywcy Odznaki otrzymują ją nieodpłatnie.
  9. Wykaz imprez statutowych znajduje się na stronie www.pttk.katowice.pl w dziale działalność statutowa.
  10. Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.
help_outline