966 - Narodziny Państwa Polskiego KTK BeneqTeam Płock

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka ustanowiona została przez Prezydium ZG PTTK na wniosek Klubu Turystyki Kolarskiej „Beneqteam” Oddziału Zakładowego PTTK przy PKN ORLEN S.A w Płocku.
 2. Celem odznaki jest przybliżenie historii i zabytków związanych z początkami państwa polskiego.
 3. Odznaka ma 3 stopnie:
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty.
 4. Na stopień brązowy należy zwiedzić 20 obiektów z załączonego wykazu, na stopień srebrny – dalsze 50, a na stopień złoty – kolejne 100 obiektów. Obiekty zwiedzone ponad normę ustaloną dla danego stopnia będą zaliczane na kolejny. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać.
 5. Dopuszcza się potwierdzenia obiektów wcześniej zdobytych i potwierdzonych w innych książeczkach pod warunkiem dołączenia kserokopii z tych książeczek i nie więcej niż 50% na daną odznakę.
 6. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczony.
 7. Odznakę może zdobyć osoba, która ukończyła 10 lat i spełni warunki określo ne w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osoby dorosłej.
 8. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.
 9. Potwierdzenia zwiedzenia obiektu (pieczątki z obiektu lub z najbliższego miejsca, fotografia zwiedzającego na tle obiektu, bilety wstępu, podpis członka kadry programowej PTTK) można gromadzić w kronikach w dowolnej formie lub w książeczkach turystyki kwalifikowanej. Przy potwierdzeniu powinna znaleźć się data zwiedzania.
 10. Zdobywanie odznak odbywa się na własny koszt i ryzyko. Klub, jak i oddział nie biorą żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zdobywających.
 11. Odznaka jest odpłatna.
 12. W celu weryfikacji odznaki, książeczki wraz z zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami należy przesłać na adres: Oddział Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.
 13. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Klubu Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”.
 14. Regulamin opracował Bernard Milewski (tel. 608 672 465, e-mail beneq5-55@o2.pl), a wzór odznaki opracował Waldemar Korytkowski.
 15. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr ... z dn. ... i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

1. Województwo dolnośląskie

Zabytki architektury
 1. Niwnice k/Lwówka Śląskiego - kościół filialny św. Jadwigi po 1305r.
 2. Biały kościół k/Strzelina – kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 1264r.
 3. Brzeg Głogowski – kościół Bożego Ciała, XIII w /na zachód od Głogowa/.
 4. Głogów - zamek książęcy, murowana wieża z XIII w.
 5. Głogów - kościół św. Piotra, fundamenty z XII w., obecnie lapidarium i pomnik Jana Pawła II
 6. Głogów - kolegiata Wniebowzięcia NMP, relikty dwóch kościołów z XII w. /pod posadzką/ i dwóch faz właściwej kolegiaty z 1 poł. XIII w.
 7. Głogów - farny kościół św. Mikołaja, relikty fazy romańskiej z 1 poł. XIII w.
 8. Gogołów – kościół romański z początku XIII w, obecnie gotycki pw. Św. Marcina.
 9. Gościszów - ruiny zamku z XIII w, przebudowany w końcu XIV w.
 10. Gościszów - kościół Matki Boskiej i Jana Chrzciciela, fragmenty z1 połowy XIII w.
 11. Henryków – kościół pocysterski, ok. 1270r.
 12. Jerzmanki k/Zgorzelca – kościół św. Franciszka z Asyżu, XIII w.
 13. Kiełczyn – kościół Narodzenia NMP, relikty z XIII w /na północ od Dzierżoniowa/.
 14. Kondratów – kościół filialny św. Jerzego, pocz. XIV w /wzmiankowany w 1311r. na północny wschód od Świerzawy/.
 15. Kościelniki Średnie – mury romańskie kościoła z XIII w /na południe od Lubania/.
 16. Legnica - Zamek Piastowski, mury od 12 z 1 poł. XIII w., relikty kaplicy zamkowej
 17. Legnica - katedra św. Piotra i Pawła, pierwotnie 1208, 1333 – 1380r.
 18. Lubiąż – opactwo cystersów, pobenedyktyński kościół św. Jakuba, 1150r.
 19. Lubiąż – Kamienna piscina /chrzcielnica/ znajdująca się w prezbiterium kościoła Wniebowzięcia NMP
 20. Lwówek Śląski – kościół Wniebowzięcia NMP /fasada zachodnia/ joannitów, 1260 – 1270 r.
 21. Nowy Kościół – ruiny kościoła NMP, XIII w. /na południe od Złotoryi/.
 22. Pastuchów – kościół św. Barbary, poł. XIII w.
 23. Pielgrzymka – kościół św. Jana Nepomucena, portal z XIII w. /na zach. od Złotoryi/.
 24. Płóczki Górne – kościół filialny św. Bartłomieja, ok. 1241r.
 25. Proszków – kościół św. Anny, pocz. XIV w.
 26. Raciborowice Górne – kościół św. Michała Archanioła, pocz. XIII w.
 27. Rokitnica gmina Złotoryja - zamek w Rokitnicy z XIII / XIV w.
 28. Rokietnica - kościół św. Bartłomieja, XIII w. obecnie św. Michała Archanioła
 29. Sobótka - kamienny lew romański stojący obok kościoła św. Anny
 30. Sobótka - zamek w Górce – dawne opactwo augustianów, XII – XIV w. /obecnie hotel/
 31. Sokołowiec – kościół parafialny św. Jadwigi, ok. poł. XIII w.
 32. Stary Zamek – kościół parafialny św. Stanisława biskupa, 2 poł. XIII w. /Gm. Sobótka/.
 33. Stolec – kościół pomocniczy Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Zuzanny, koniec XIII w. /gmina Ząbkowice Śląskie/.
 34. Stronia – rotunda Narodzenia NMP, ok. 1300r. /na wschód od Oleśnicy/.
 35. Strzelin – romańska rotunda św. Gotarda, XII w.
 36. Studniska Dolne – kościół filialny św. Anny, XIII w. /na południe. od Zgorzelca/.
 37. Środa Śląska: - kościół NMP 1220 – 1230r.
 38. Środa Śląska - kościół św. Andrzeja, ściany zewnętrzne naw bocznych, XII w.
 39. Świerzawa – kościół /muzeum św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, XIII w.
 40. Święta Katarzyna – kościół obronny św. Katarzyny Aleksandryjskiej, poł. XIII w.
 41. Trójca – kościół św. Piotra i Pawła, poł. XIII w. /na wschód od Zgorzelca/.
 42. Trzebnica – klasztor cysterek, 1202r.
 43. Tymowa – kościół NMP obecnie MB Królowej Świata, koniec XIII w.
 44. Tyniec nad Ślęzą – kościół św. Michała, ok. XIII w.
 45. Ujazd Górny – kościół św. Marcina, pocz. XIII w.
 46. Wądroże Wielkie – kościół MB Różańcowej /pierwotnie św. Piotra i Pawła/, XIII w.
 47. Wierzbna – kościół Wniebowzięcia NMP, XIII w. /na południe od Świdnicy/.
 48. Wleń – zamek /donżon, relikty kaplicy i budynku mieszkalnego/ z fragmentami murów z XII / XIII w.
 49. Wrocław - kościół św. Idziego, 1 poł. XIII w.
 50. Wrocław - katedra św. Jana Chrzciciela z reliktami z X – XII w.
 51. Wrocław - kościół augustianów NMP na Piasku, nad wejściem do zakrystii tympanon fundacyjny z pierwotnej romańskiej świątyni, po 1153r.
 52. Wrocław - zamek na Ostrowie Tumskim składający się z późnoromańskiej kaplicy zamkowej i zabudowy mieszkalnej. Obecnie zachowane tylko nieliczne fragmenty w obrębie późniejszych budynków, 1 poł. XIII w.
 53. Zbylutów – wiejski kościół parafialny pw. NMP, 1 poł. XIII w, przebudowany w końcu XV w. /na wschód od Lwówka Śląskiego/.
 54. Złotoryja – kościół NMP – część wschodnia, głównie dolne partie murów, 1230r.
 55. Źródła – wiejski kościół parafialny z XIII w. pw. Świętego Krzyża /późnoromański/ /na wschód od Środy Śląskiej/.
Grody i grodziska
 1. Będkowice gmina Sobótka /rezerwat archeologiczny/.
 2. Mierczyce gmina Wądroże Wielkie /na wschód od Legnicy/.
 3. Ryczyn powiat oławski /na północ od Lipek/
 4. Ścieżka dydaktyczna „Śladami Trzebowian” w Parku Krajobrazowym „Chełmy” 2 km na południowy zachód od Myśliborza /dwa grodziska/.
 5. Gilowice „Tatarski Okop” 2,5 km na zachód od Niemczy.

2. Województwo kujawsko-pomorskie

Zabytki architektury
 1. Chalno – relikty kościoła z XII w., rozebranego ok. 1870r. /na północ od Izbicy Kujawskiej/.
 2. Inowrocław – kościół NMP, XII w.
 3. Kałdus – relikty nieukończonej bazyliki z XI w. /Góra św. Wawrzyńca/, /na południe od Chełmna/.
 4. Kościelec – kościół św. Małgorzaty, XII / XIII w. /na zachód od Inowrocławia/.
 5. Kościelna Wieś – kościół św. Wawrzyńca, fragmenty z przełomu XII / XIII w. /powiat Radziejów gmina Osięciny/.
 6. Kruszwica – kolegiata św. Piotra i Pawła, 1120 – 1140 r.
 7. Mogilno – fragmenty pobenedyktyńskiego kościoła św. Jana Apopstoła, 1 poł. XI w. /z okresu romańskiego pochodzą prezbiterium z absydą, filary w nawie głównej, fragmenty ścian bocznych, krypty: wschodnia i zachodnia/.
 8. Strzelno - kościół Świętej Trójcy i NMP, XII / XIII w.
 9. Strzelno - rotunda świętego Prokopa, 1133 r.
 10. Włocławek – kościół Wniebowzięcia NMP, pierwotnie z XI w. – nie zachowana
Grody i grodziska
 1. Biskupin
 2. Dobrzyń nad Wisłą – góra zamkowa
 3. Górzno – grodzisko „Dziewicza Góra” i „Bocianiec”.
 4. Grodzisko Wyszogród k/ Bydgoszczy
 5. Niedźwiedź - Steklin – na południowym brzegu jeziora Steklin, gmina Kikół.
 6. Osieczek /400 m na zachód od wsi/. /na wschód od Wąbrzeźna nad jez. Wielkim/.
 7. Raciąż na północ od Tucholi.
 8. Rudaw /na południe od Golubia Dobrzynia/.

3. Województwo lubelskie

Zabytki architektury
 1. Chełm – Bieławin – relikty wieży z XI / XIII w.
 2. Lublin – wieża zamku, lata 30 XIII w.
 3. Podgórze – kościół Chrystusa Pana Zbawiciela, prezbiterium, XIII w. /część miejscowości Stołpie na zachód od Chełma/
 4. Stołpie – wieża, lata 80 XII w. i 80 XIII w.
Grody i grodziska
 1. Chełm – Wysoka Górka – Góra Zamkowa.
 2. Chodlik / na północ od Opola Lubelskiego/.
 3. Motycz gród „Bęben” nad rzeką Czechówką, na zachód od Lublina.
 4. Żmijowiska Grodzisko /na północ od Opola Lubelskiego/.

4. Województwo lubuskie

Zabytki architektury
 1. Biedrzychowice Dolne – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, zachowana półkolista absyda, a w południowej ścianie nawy ostrołuczny portal kamienny, XIII w. /na północ od m. Żary.
 2. Drzeńsko – kościół Jezusa Miłosiernego, XIII w. /na półn. zachód od Rzepina/.
 3. Iława – kościół św. Andrzeja, XII w., dzielnica Szprotawy.
 4. Kowalów – kościół św. Piotra i Pawła, XIII w.
 5. Stary Żagań – kościół wiejski pw. NMP Królowej Polski, XII w.
Grody i grodziska
 1. Santok /na wschód od Gorzowa Wielkopolskiego/.
 2. Szprotawa – Gród Chrobry w Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowego Parku Słowiańskiego.

5. Województwo łódzkie

Zabytki architektury
 1. Inowłódz – kościół św. Idziego, XI / XII w.
 2. Krzyworzeka – kościół św. Piotra i Pawła, 1264r. /na południe od Wielunia/.
 3. Ruda – kościół św. Wojciecha, 1142 r. k/Wielunia. /na połud. wschód od Wielunia/.
 4. Strońsko – kościół św. Urszuli 11 Tysięcy Dziewic, 1 poł. XIII w.
 5. Sulejów – Opactwo Cystersów, XII / XIII w.
 6. Tum – kolegiata NMP i św. Aleksego, XII w.
 7. Żarnów – kościół św. Mikołaja, koniec XII w.
Grody i grodziska
 1. Dzwonkowice gmina Nowy Kawęczyn pow. skierniewicki
 2. Góra Chełmno /trasa Radomsko – Przedbórz, na południe od Granicy k/Bąkowej Góry/.
 3. Konopnica – grodzisko zwane zamczyskiem.
 4. Rawa Mazowiecka, ok. 1,8 km od rynku /Anielska Góra, Szwedzkie okopy/ - miejsce spacerów i wycieczek.
 5. Sieradz – Góra Zamkowa k/skansenu.
 6. Tum – w pobliżu kolegiaty.
 7. Żarnów – „Szwedzka Góra”

6. Województwo małopolskie

Zabytki architektury
 1. Czchów – romańska wieża zamkowa, koniec XIII w.
 2. Dziekanowice – kościół romański z XII / XIII w.
 3. Kościelec – kościół św. Wojciecha, ok. 1231 – 1248r.
 4. Kraków:
  • katedra św. Stanisława i św. Wacława – relikty X / XI w.: krypta św. Leonarda.
  • zamek – relikty z końca XIII w.
  • rotunda NMP, X / XI w.
 5. Kraków - kościół Mariacki – fundamenty kościoła gotyckiego z pocz. XIII w.
 6. Kraków - kościół św. Wojciecha, X-XII w.
 7. Kraków - kościół św. Andrzeja, 1079 – 1098 r.
 8. Kraków - kościół Najświętszego Salwatora, X-XII w.
 9. Miechów – relikty pierwszego kościoła Bożogrobców, 1 poł. XIII w.
 10. Mogiła – opactwo cystersów z kościołem, 1 poł. XIII w.
 11. Prandocin – kościół św. Jana Chrzciciela, XII w. /na północ Słomniki/.
 12. Tropie – kościół Świętych Pustelników Świerada i Benedykta, XI / XII w. /na północ od Czchowa/.
 13. Tyniec – kościół św. Piotra i Pawła, XI w.
 14. Wysocice – kościół obronny św. Mikołaja, XII / XIII w. /na zachód od Miechowa/.
Grody i grodziska
 1. Chrostowa w pobliżu Sobolowa /grodzisko na cyplu, dolina rzeki Stradomki/.
 2. Czatkowice k/Krzeszowic „Bartlowa Góra” na południe od Czernej.
 3. Książ Wielki - „Kółko” pow. Miechów.
 4. Olkusz Stary 3km od centrum Olkusza.
 5. Piekary gmina Liszki pow. Krakowski.
 6. Podegrodzie „Zamczysko”, zachodnia część Podegrodzia /pow. Nowosądecki/.
 7. Poznachowice Górne – Góra Grodzisko/ pow. Myślenice gm. Raciechowice/.
 8. Zawada gm. Tarnów „Góra św. Marcina”.
 9. Wojnicz pow. Tarnowski tzw. Wały kasztelańskie.

7. Województwo mazowieckie

Zabytki architektury
 1. Błonie – kościół parafialny św. Trójcy, poł. XIII w.
 2. Chlewiska – kościół św. Stanisława Bp Męczennika, 1121 r. /pierwotny/.
 3. Czersk – relikty kaplicy zamkowej, XIII w.
 4. Czerwińsk nad Wisłą – kościół Zwiastowania NMP, XII w.
 5. Płock: - katedra powstała w 1144 r., drzwi płockie z XII w. /wierna kopia, oryginał w Nowogrodzie Wielkim/.
 6. Płock - palatium i rotunda z X / XI w. /eksponowane przy zamku/.
 7. Płock - kolegiata św. Michała, obecnie liceum „Małachowianka” z 1180r. /najstarsza szkoła w Polsce/, mury i fragment filaru.
 8. Rokicie – kościół św. Piotra i Pawła, XIII w. /kobyli kościół/.
 9. Sieciechów Opactwo - kościół Wniebowzięcia NMP, XII w. /relikty fundamentów/
Grody i grodziska
 1. Błonie „Szwedzki Okop” lub „Łysa Góra” nad Utratą.
 2. Ciechanów gród na Farskiej Górze ul. ks. Ściegiennego.
 3. Grudusk – gród wojewody Krystyna, wzgórze „Zielona Góra” /pow. ciechanowski/.
 4. Ostrołęka – relikty grodu nad Narwią.
 5. Proboszczewice Nowe k/ Płocka – „Szwedzka Góra”.
 6. Radom – ul. Piotrówka „Piotrówka”.
 7. Sieciechów – „Wójtowa Góra”
 8. Stara Warka 3km od Warki.
 9. Wyszogród – „Góra zamkowa”

8. Województwo opolskie

Zabytki architektury
 1. Głuchołazy – kościół parafialny św. Wawrzyńca, 1250r.
 2. Kałków – kościół Narodzenia NMP i św. Jerzego, XIII w. /na połud. od Otmuchowa/.
 3. Kępnica – kościół Wniebowzięcia NMP, m. in. zachowane późnoromańskie polichromie w prezbiterium, 1 poł. XIII w. /na połud. wschód od Nysy/.
 4. Nysa – kościół św. Jakuba i św. Agnieszki, relikty kościoła z XIII w.
 5. Pakosławice – kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 1221 r. /na północ od Nysy/.
 6. Wierzbięcice – kościół św. Mikołaja, poł. XIII w. /na połud. wschód od Nysy/.
Grody i grodziska
 1. Biała k/cmentarza żydowskiego /z Prudnika do Prószkowa ul. Prudnicka i po 1,2 km w ul. Jana i Karola Augustynów.
 2. Kielcza k/cmentarza parafialnego.

9. Województwo podlaskie

Zabytki architektury

Brak

Grody i grodziska
 1. Bielsk Podlaski – „Góra Zamkowa”
 2. Drohiczyn – „Góra Zamkowa”
 3. Góra Zamkowa gmina Jeleniewo.
 4. Jegliniec – grodzisko jaćwieskie gm. Szypliszki
 5. Miejskie Nowiny gmina Sokółka
 6. Mielnik - Góra Zamkowa.
 7. Nowogród – wzgórze Siemowita /skansen/
 8. Stara Łomża „Góra Królowej Bony”, 5km od Łomży.
 9. Sudawskie „Gulberek”, „Mała Warszawa”, Święta Góra” gmina Wiżajny.
 10. Suraż – „Góra zamkowa”.

10. Województwo podkarpackie

Zabytki architektury
 1. Przemyśl - Wzgórze zamkowe - / preromańska rotunda – relikty na Wzgórzu Zamkowym IX w.
  • preromańskie monasterium na Wzgórzu Zamkowym, IX w.
  • romańska bazylika trzynawowa, X w.
  • palatium książęce, X w./
 2. Przemyśl - romańska rotunda pod prezbiterium bazyliki archikatedralnej.
Grody i grodziska
 1. Horodyszcze – wieś Trepcze k/Międzybrodzia
 2. Przemyśl – Wzgórze Trzech Krzyży – „Stare Zamczysko”
 3. Trzcinica k/Jasła – skansen Archeologiczny „Karpacka Troja”.
 4. Wietrzno – Bobrka, pow. krośnieński /na terenie kopalni ropy „Wzgórze Grodzisko”

11. Województwo pomorskie

Zabytki architektury
 1. Gdańsk – romańskie piwnice z XIII w. pod dawnym klasztorem Dominikanów /odkrycie z 2006r./
 2. Gdańsk – fundamenty XIII wiecznego kościoła św. Mikołaja pod Halą Targową
 3. Gdańsk-Oliwa – fragmenty cysterskiego kościoła romańskiego z 1 ćwierci XIII w., przebudowane opactwo cystersów z XII / XIII w.
Grody i grodziska
 1. Białogarda w połowie drogi między Lęborkiem a Łebą.
 2. Damno pow. Słupsk
 3. Grabowo Bobowskie pow. Stargardzki.
 4. Grodzisko Gnosna k/Zamkowej Góry „Panieńska Góra, na zachód od Skarszew.
 5. Owidz k/Starogardu Gdańskiego 2km.
 6. Rowokół /Smołdzino/
 7. Runowo pow. słupski – ścieżka edukacyjna „Grodzisko Runowo” /gmina Potęgowo/.
 8. Sopot – Skansen Archeologiczny.
 9. Święty Gaj – miejsce śmierci św. Wojciecha /na północ od Dzierzgonia/.

12. Województwo śląskie

Zabytki architektury
 1. Cieszyn – rotunda z XI w. lub około 1180 r.
 2. Giebło – kościół św. Jakuba, fragmenty z pierwszej połowy XIII w. /na wschód od Zawiercia/.
 3. Siewierz – kościół św. Jana Chrzciciela, 1144 r.
 4. Wojkowice Kościelne – kościół św. Marcina, 1200-1229 r /na południe od Siewierza/.
Grody i grodziska
 1. Będzin Grodziec– góra św. Doroty z kościołem
 2. Będzin – góra zamkowa
 3. Bieruń Stary
 4. Bytom – wzgórze św. Małgorzaty
 5. Podzamcze „Góra Birów”
 6. Lubomia – grodzisko Gałęszyców.
 7. Mikołów – gródek stożkowaty.
 8. Pniów k/Pyskowic – przy parkingu cmentarnym.
 9. Podlesie gmina Lelów.
 10. Ruda Śląska – Kochłowice.
 11. Sosnowiec – Zagórze opodal ks. Św. Joachima.
 12. Stary Bielsk dzielnica Bielska Białej.
 13. Żernica pow. gliwicki, na szczycie drewniany kościół.

13. Województwo świętokrzyskie

Zabytki architektury
 1. Goźlice – kościół parafialny Wniebowzięcia NMP, 1 poł. XIII w /na północ od Klimontowa/.
 2. Grzegorzowice – kościół św. Jana Chrzciciela, prezbiterium z XIII w.
 3. Imielno – kościół św. Mikołaja z 1 poł. XIII w /między Jędrzejowem a Pińczowem/.
 4. Jędrzejów – opactwo cystersów, 1140 r.
 5. Kije – kościół św. Piotra i Pawła z 2 poł. XII w /na północ od Pińczowa/.
 6. Końskie – kolegiata św. Mikołaja i Wojciecha, 1 poł. XIII w.
 7. Koprzywnica – pocysterski kościół św. Floriana, 1207-1240r.
 8. Mieronice – kościół św. Jakuba Starszego, 2 poł. XIII w. /na zachód od Wodzisławia/.
 9. Mokrsko Dolne – kościół Wniebowzięcia NMP, poł. XIII w. /na południowy wschód od Jędrzejowa/.
 10. Opatów – kolegiata św. Marcina, XII w.
 11. Samborzec – kościół św. Trójcy, poł. XIII w. /południowy zachód od Sandomierza/.
 12. Sandomierz – kościół dominikański św. Jakuba, 1226r.
 13. Skalbmierz – kościół św. Jana Chrzciciela, XII / XIII w.
 14. Sulisławice – kościół Narodzenia NMP, XIII w, stary kościół na zachód od Tarnobrzega.
 15. Święty Krzyż – opactwo benedyktyńskie, XI w.
 16. Tarczek – kościół św. Idziego, 1 poł. XIII w.
 17. Wąchock:
  • zespół klasztorny cystersów z romańskim kapitularzem, XII w.
  • kościół klasztorny NMP i św. Floriana, XIII w.
 18. Wiślica:
  • /pierwsza kolegiata wiślicka z XII w. /wraz z unikatową Płytą Orantów/.
  • druga kolegiata wiślicka z XIII w. zespół rezydencjonalny składający się z dwóch palatiów połączonych z rotundami, fundamenty, XI – XII w./
 19. Wiślica - kościół św. Mikołaja, relikty z przełomu X i XI w.
 20. Włostów – kościół św. Jana Chrzciciela, XIII / XIV w. na południe od Opatowa.
 21. Stara Zagość – kościół joannitów św. Jana Chrzciciela, XII w. na północ od Wiślicy w pobliżu Niegosławic.
 22. Zawichost - kościół św. Jana Chrzciciela, 2 poł. XIII w.
 23. Zawichost - kościół św. Trójcy, XIII w.
 24. Zawichost - kościół Wniebowzięcia NMP
Grody i grodziska
 1. Skarżysko – Kamienna, dzielnica Łyżwy rezerwat archeologiczny „Rydno”
 2. Skowronno Dolne – grodzisko k/Pińczowa
 3. Stradów pow. kazimierski gmina Czarnocin.
 4. Wiślica
 5. Włoszczowa – grodzisko zwane Kopcem św. Jana Nepomucena.

14. Województwo warmińsko-mazurskie

Zabytki architektury

Brak

Grody i grodziska
 1. Durąg k/ Szyldak powiat ostródzki /w lesie/.
 2. Gardyny gmina Dąbrówno zwane „Szwedzką Górą”.
 3. Sampława – góra św. Jana gmina Lubawa.
 4. Staświny gmina Miłki pow. Giżycki – Święta Góra.
 5. Tarczyny – ośrodek Archeologii Doświadczalnej gmina Lidzbark Welski..
 6. Wały Tolkmita 3 km na południe od Tolkmicka

15. Województwo wielkopolskie

Zabytki architektury
 1. Czerwona wieś – kościół św. Idziego, fundamenty z 1 poł. XIII w /między Kościanem a Gostyniem/.
 2. Giecz - kościół pw. NMP /tzw. Św. Mikołaja/, fundamenty z 1 poł. XI w.
 3. Giecz - palatium, fundamenty z 1 poł. XI w.
 4. Gniezno - kościół św. Jerzego /XII w., przebudowany w 1782r/.
 5. Gniezno - katedra gnieźnieńska, relikty z IX / X w.
 6. Kalisz - rezerwat Archeologiczny Zawodzie: /relikty kolegiaty św. Pawła Apostoła, XII w., relikty palatium i kamiennej wieży obronnej, XII w./
 7. Kalisz - patena kaliska w bazylice kolegiackiej Wniebowzięcia NMP
 8. Kazimierz Biskupi – kościół św. Marcina, fragmenty z XII w.
 9. Konin – romański słup przydrożny z 1151 r.
 10. Kościelec k/Kalisza – kościół św. Wojciecha, połowa XII w /na wschód od Stawiszyna/.
 11. Kościelec k/Koła – kościół św. Andrzeja Apostoła, połowa XII w.
 12. Kotłów – kościół Narodzenia NMP, XII w.
 13. Krobia – kościół św. Idziego, XII w.
 14. Licheń – w kapliczce romański krzyż z piaskowca, 1151 r.
 15. Lubiń – opactwo benedyktynów, XI / XII w. na wschód od m. Krzywiń.
 16. Objezierze – kościół św. Bartłomieja z fragmentami z 1 poł. XIII w. przed Obornikami.
 17. Ostrów Lednicki:
  • palatium połączone z kaplicą, X w.
  • kościół z prezbiterium, baseny chrzcielne, X w.
 18. Poznań - kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami, XI – XIII w.
 19. Poznań - katedra św. Piotra i Pawła /fragmenty w podziemiu/, X-XI w.
 20. Poznań - relikty palatium i kaplicy pod kościołem NMP, X w.
 21. Stare Miasto – kościół św. Piotra i Pawła, XIII w. 4 km na południowy - zachód od Konina.
 22. Trzemeszno – opactwo benedyktynów, X / XI w.
 23. Tulce – kościół Narodzenia NMP, XIII w. /na południe od Swarzędza/.
Grody i grodziska
 1. Grzybowo - Rabieżyce 7 km ma północny wschód od Wrześni.
 2. Łekno.
 3. Łękno „Łysa Góra” na południe od Kórnika.
 4. Moraczewo – przy drodze Poznań – Gniezno w pobliżu wzgórza z wiatrakami
 5. Mrówki k/Wilczyna – skansen archeologiczny
 6. Rydzyna – około 1 km na wschód od zamku tzw. „Szwedzkie okopy”.
 7. Zalesie k/Buku /droga z Buku do Dusznik po lewej przed drogą A2/E30.
 8. Turostowo k/Kiszkowa nad jez. Turowskim.

16. Województwo zachodnio-pomorskie

Zabytki architektury
 1. Banie – kościół MB Wspomożenia Wiernych, XIII w /między Gryfinem a Myśliborzem/.
 2. Będargowo – kościół Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, zatarty charakter romański, odsłonięty jeden portal, XIII w. na zachód od Szczecina.
 3. Chwarszczany – kościół św. Stanisława Kostki, pierwotnie templariuszy św. Jana Ewangelisty, dolne partie fasady zachodniej z portalem, XIII w.
 4. Gardno – kościół romański Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1 poł. XIII w.
 5. Góralice – kościół pod wezwaniem św. Stanisława BM, przebudowany, XIII w.
 6. Kamień Pomorski – bazylika św. Jana Chrzciciela, przełom XII / XIII w.
 7. Kołbacz – kościół w zespole klasztornym Cystersów, XII / XIII w.
 8. Mętno – kościół, XIII w pw. Zwiastowania NMP.
 9. Moryń – bazylika romańska, poł. XIII w.
 10. Piaseczno – kościół MB Królowej Różańca, XIII w. na południe od m. Banie.
 11. Rurka – kościół templariuszy, XIII w. koło m. Chojna.
 12. Swobnica – kościół św. Kazimierza, 1234-1250 r.
Grody i grodziska
 1. Cedynia – pole bitwy
 2. Gołogóra na południe od Wolina – rezerwat archeologiczny Wzgórze Wisielców, na półwyspie naprzeciw Gogolic.
 3. Koszalin – Góra Chełmska
 4. Lubin gmina Międzyzdroje k/ Wapnicy pozostałości grodu słowiańskiego.
 5. Stare Drawsko obecnie ruiny zamku Drabim.
 6. Warnowo gmina Wolin, na wschód od Międzyzdrojów.
 7. Wolin „Srebrna Góra”
help_outline