Bieszczadzkie Tysięczniki Łukasz Kornatka

Aktywna S: 8
Regiony:  BeskidyPodkarpackie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. „Bieszczadzkie Tysięczniki” to odznaka turystyczna, obowiązująca od 18 maja 2020 roku. W tym celu została przygotowana specjalna książeczka jako propozycja dzienniczka wycieczek.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór w tym wypadku Bieszczad i jego mało znanego Pasma Granicznego Polski i Słowacji. Zachęca do odwiedzenia miejsc o których większość z Nas nie miała pojęcia bądź miejsc których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą brane pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.
 3. Odznaka „Bieszczadzkie Tysięczniki” obejmuje szczyty powyżej 1000 metrów na które prowadzi znakowany szlak turystyczny (w trzech wyjątkowych przypadkach - oznaczone gwiazdką, szlak przebiega w pobliżu szczytu).
 4. Lista szczytów nie podlega zmianie ani rozszerzeniu.

II. Zasady zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkostwo w organizacji turystycznej. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4 a 18 rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.
 2. Odznaka posiada osiem stopni:
  • Mała popularna — przyznana za dokonanie wejść na 5 szczytów
  • Popularna — przyznana za dokonanie wejść na 10 szczytów
  • Mała brązowa – przyznana za dokonanie wejść na 15 szczytów
  • Brązowa – przyznana za dokonanie wejść na 20 szczytów
  • Srebrna – przyznana za dokonanie wejść na 25 szczytów
  • Złota – przyznana za dokonanie wejść na 30 szczytów
  • Diamentowa– przyznana za dokonanie wejść na 35 szczytów
  • Platynowa – przyznana za dokonanie wejść na 40 szczytów
 3. Podczas weryfikowania odznak uwzględniane są szczyty zdobyte od ...... – brak kryteriów czasowych! Uwzględnia się szczyty zdobyte przed datą wejścia w czyn owego regulaminu.
 4. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne.
 5. Odznaki można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór).
 6. Każdy uczestnik projektu „Bieszczadzkie Tysięczniki” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, wiek, kondycję, jak i trudność szlaków turystycznych po których się porusza.

III. Potwierdzenia

 1. Poświadczeniem zdobycia szczytów umieszczonych w wykazie do odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.
 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, czytelne podpisy Przodowników Turystyki Górskiej, pieczątki najbliżej umiejscowionych przy szlaku punktów gastronomicznych, sklepów, itp. Za poświadczenie uważa się również fotografię uwidaczniającą osobę, która ubiega się o odznakę przy zdobytym szczycie lub jego charakterystycznym miejscu.
 3. Książeczka Odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” winna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.
 4. Książeczka powinna być prowadzona w sposób czysty, czytelny.
 5. Książeczkę Odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” można nabyć pod adresem ul. Kapelanów Wojskowych 6d/10, 44–194 Knurów. Zamówienia można składać również pod adresem e-mail: lukaszek_8@wp.pl. Książeczka w cenie 15 zł/sztuka + opłata za przesyłkę 8 zł.

IV. Weryfikacja

 1. Wypełnioną książeczkę (ewentualnie można dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Kornatka Łukasz, Ul. Łokietka 3 skr. pocztowa 10, 44–194 Knurów, woj. śląskie
 2. Należy dołączyć zaadresowaną wraz ze znaczkiem kopertę zwrotną.
 3. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 25zł/odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.
 4. Zdobywca Odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.
 5. Zdobywca odznaki „Bieszczadzkie Tysięczniki” wyraża również zgodę na publikację w Panteonie Zdobywców tej odznaki:
  • swojego imienia i nazwiska,
  • miejscowości zamieszkania,
  • daty zdobycia odznaki,
  • fotografii (wysłanej e-mailem lub listem przez pocztę polską)

Załącznik 1

Numer Nazwa szczytu Wysokość Pasmo
1 Tarnica 1346 Pasmo Połonin
2 Halicz 1333
3* Kopa Bukowska [Kamień] 1320
4 Szeroki Wierch[Tarniczka] 1315
5 Bukowe Berdo [Połonina Dźwiniacka] 1312
6 Połonina Caryńska [Kruhly Wierch] 1297
7 Rozsypaniec 1280
8 Osadzki Wierch 1253
9 Połonina Wetlińska [Hasiakowa Skała] 1228
10 Smerek 1222
11 Szołtynia [Bukowe Berdo] 1201
12 Magura Stuposiańska 1016
13 Holica [Dwernik Kamień] 1004
14 Wielka Rawka 1304 Pasmo Graniczne
15 Mała Rawka 1272
16 Krzemieniec [Kremenaros] 1221
17 Kamienna [Kamenna luka] 1201
18 Rabia Skała 1199
19 Paportna 1198
20 Dziurkowiec [Durkovec] 1189
21 Hrubki [Hrubky] 1186
22 Płasza [Plasa] 1163
23 Czoło 1159
24 Jasło 1153
25* Hyrlata 1103
26 Fereczata 1102
27 Małe Jasło 1102
28 Okrąglik [Kruhliak] 1101
29 Szczawnik 1098
30* Rosocha 1084
31 Zwornik 1072
32 Czerteż 1072
33 Berdo 1041
34 Kurników Beskid 1037
35 Jawornik [Sękowa] 1021
36 Stryb 1014
37 Rypi Wierch 1003
38 Wołosań [Patryja] 1071 Wysoki Dział i Pasmo Łopiennika
39 Łopiennik 1069
40 Sasów 1010

* szlak przebiega w bardzo bliskim sąsiedztwie szczytu

help_outline