Bydgoszcz i okolice Oddział Wojskowy PTTK Bydgoszcz

Aktywna S: 3
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 
 1. Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych miasta Bydgoszcz i jej okolic, poznawanie zabytków, przyrody, ciekawych miejsc i obiektów gospodarczych.
 2. Promowanie Miasta Bydgoszczy pod względem osiągnięć i rozwoju gospodarczego oraz poznania dawnej i współczesnej historii miasta.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie o jednakowym dla wszystkich wzorze.
 4. Odznakę uzyskuje się w kolejności: brązowy, srebrny i złoty w terminie nieograniczonym.
 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat, po uprzednim wykonaniu we własnym zakresie kroniki – dzienniczka lub zakupie książeczki krajoznawczej.
 6. Podstawą do zdobycia Odznaki jest kronika – dzienniczek, w którym należy uzyskać potwierdzenia (pieczątkę i datę) z pobytu w wymaganych obiektach i miejscowościach wraz z krótkim opisem (nazwa obiektu, data powstania, styl, itp.), wymienionych w Kanonie.
 7. Kronikę – dzienniczek należy podzielić na trzy części (dla każdego stopnia osobna część) zgodnie z opisem Kanonu.
 8. Odznaki na podstawie przesłanej kroniki – dzienniczka przyznaje i prowadzi Komisja Krajoznawcza O/PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52A. Do Komisji należy również ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu.
 9. Odznaka jest bezpłatna i można ją otrzymać w biurze Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52A. Turyści spoza Bydgoszczy mogą przesłać kronikę – dzienniczek na podany adres drogą pocztową, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę zwrotną. Na życzenie zdobywającego do zweryfikowanej kroniki – dzienniczka dołącza się Odznaki (kronika i odznaki zostają odesłane „za pobraniem”).
 10. Postanowienia końcowe. Odznaka objęta jest patronatem Prezydenta Bydgoszczy i jest współfinansowana przez miasto Bydgoszcz. Została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ z inicjatywy Komisji Krajoznawczej przy współudziale UM Bydgoszczy. Uaktualniony Regulamin i Odznaka wprowadzony został w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy Nr 01/2015 r. z dn. 07.01.2015 r.

Regulamin Odznaki opracował zespół Instruktorów Krajoznawstwa O/PTTK przy Klubie IWsp SZ: Henryk Wick, Maciej Wdowicki, Zofia Silska, Edward Kozanowski, Lech Boczkowski – aktualizacja
Projekt Odznaki: Edward Kozanowski

Załącznik 1

Źródło 

Kanon odznaki

Stopień brązowy
 1. Bydgoszcz – Kościół pw.WNMP „Klaryski”, ul. Gdańska 1
 2. Bydgoszcz – Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Gdańska;
 3. Bydgoszcz – Muzeum Farmacji, ul. Gdańska 5 (Pod Łabędziem);
 4. Bydgoszcz – Hotel „ Pod Orłem ul. Gdańska;
 5. Bydgoszcz – Kościół pw. Św Piotra i Pawła, ul. Gdańska;
 6. Bydgoszcz – Plac Wolności – Park im. Kazimierza Wielkiego – fontanna „ POTOP”;
 7. Bydgoszcz – Secesyjne kamienice ul. Gdańskiej;
 8. Bydgoszcz – Secesyjne kamienice ul. Cieszkowskiego;
 9. Bydgoszcz – Miejsce straceń bydgoskich nauczycieli (tablica), ul. Artyleryjska;
 10. Bydgoszcz – Budynki koszarów, pruska architektura wojskowa, ul. Gdańska;
 11. Bydgoszcz – Muzeum Wojsk Lądowych – wejście od ul. Czerkaskiej.
 12. Bydgoszcz – Stadion ZAWISZY –Muzeum Sportu – ul. Gdańska

Lub zamiennie: Szlak turystyczny pieszy im. Jeremiego Przybory ok. 15 km: FORDON-Mariampol (pętla MZK) – Góra Szybowników – Golgota Bydgoska – grodzisko Zamczysko – LPKIW Myślęcinek

Stopień srebrny
 1. Bydgoszcz – Spichrze nad Brdą;
 2. Bydgoszcz – Stary Rynek;
 3. Bydgoszcz – Kościół Farny;
 4. Bydgoszcz – Wyspa Młyńska;
 5. Bydgoszcz – ul. Długa i Wełniany Rynek;
 6. Bydgoszcz – Wzgórze Dąbrowskiego, Wieża Ciśnień;
 7. Bydgoszcz – IV śluza Kanału Bydgoskiego – ul. Wrocławska;
 8. Bydgoszcz –Cmentarz Starofarny – ul Grunwaldzka 1;
 9. Bydgoszcz – WSG –( willa, kominek, arboretum) – ul. Garbary 2;
 10. Bydgoszcz – budynek dawnej dyrekcji CBRZ – ul. Dworcowa 63;
 11. Bydgoszcz – Plac Piastowski, kościół ;
 12. Bydgoszcz – Park im Kochanowskiego (galeria rzeźb, Filharmonia Pomorska, posąg Łuczniczki, budynki Akademii Muzycznej) – ul. Słowackiego
 13. Bydgoszcz –Aleja Ossolińskich – (aleja drzew „ku pamięci”)
 14. Bydgoszcz –Kościół – Bazylika Mniejsza pw. św. Wincentego a Paulo.
 15. Bydgoszcz – Sielanka – (dzielnica – ogród)
 16. Bydgoszcz – Ogród Botaniczny – Plac Weysenhoffa.

Lub zamiennie: Szlak turystyczny pieszy: LPKIW Myślęcinek – Smukała (pomnik i cmentarz ofiar hitlerowskich) – kładka nad Brdą – szpital płucnochorych, zmiana szlaku – Osowa Góra, dalej bez szlaku – Kanał Bydgoski – spacer poprzez śluzy Osowa Góra, Prądy – K.S Gwiazda – Stary Kanał – Cmentarz Starofarny – Śluza Miejska – Wyspa Młyńska.

Stopień złoty

Należy uzupełnić swą wiedzę o Bydgoszczy poprzez obecność w następujących obiektach:

 1. Biblioteka Miejska – zbiory BERNARDINIA
 2. Ratusz Miejski – ul. Jezuicka
 3. Wyspa Młyńska – 3 dowolnie wybrane obiekty
 4. Przechodzący Przez Rzekę – ul. Mostowa
 5. Poczta Główna – ul. Jagiellońska
 6. Hala Targowa – ul. Podwale
 7. OPERA NOVA – Pl. Teatralny
 8. Muzeum Kanału Bydgoskiego – ul. Nowogrodzka
 9. Bydgoski Tramwaj Wodny lub spływ kajakowy z Janowa do Bydgoszczy
 10. Galeria BWA – ul. Gdańska
 11. Kościół Jezuicki – Pl. Kościeleckich
 12. Pomnik Kazimierza Wielkiego – Nowy Rynek
 13. Pałacyk Lloyda – ul. Grodzka
 14. Muzeum – C.T.W – Exploseum
 15. Grodzisko – Wyszogród ul. Fordońska
help_outline