Chrystianizacja Pomorza PTTK Regionalny Oddział Szczeciński

Aktywna S: 1
Regiony:  Zachodniopomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka na wniosek Komisji Krajoznawczej przy PTTK ROS ustanawia okresową odznakę krajoznawczą „Chrystianizacja Pomorza”
 2. Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej 6-ciu lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w dzienniczek - regulamin, w którym wymagane jest potwierdzenie zwiedzania miejsc wyznaczonych regulaminem.
 3. Odznaka jest jednostopniowa i jest odznaką wielodyscyplinową (zdobywaną podczas wycieczek: pieszych, kolarskich, autokarowych itp.).
 4. Kolejność potwierdzenia poszczególnych miejsc dowolna. Czas zdobywania odznaki: do wyczerpania nakładu odznak.
 5. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu we wszystkich wymaganych do zwiedzenia miejscach. Pobyt potwierdza się przez uzyskanie pieczątki. Opis krajoznawczy dotyczy dowolnie wybranego potwierdzonego obiektu,
 6. Weryfikacji podlegać będą tylko oryginalne dzienniczki z odciskiem pieczęci PTTK ROS i przez niego wydane.
 7. Dzienniczki weryfikuje i przyznaje odznaki Komisja Krajoznawcza PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego im. Stefana Kaczmarka (ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 70-201 Szczecin). Zakupu odznaki dokonuje się na podstawie zweryfikowanych dzienniczków. Dzienniczki i odznaki zakupić można w biurze PTTK Regionalnego Oddziału Szczecińskiego.
 8. Odznakę „Chrystianizacja Pomorza” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno krajoznawczymi

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Miejsca wymagane do zwiedzenia

 1. Cerkwica – Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 2. Szczecin – Bazylika Archikatedralna pw. Św. Jakuba Apostoła
 3. Dowolnie wybrana parafia pw. Św. Ottona w woj. zachodniopomorskim
 4. Wolin – Kościół parafialny pw. Świętego Mikołaja
 5. Stargard Szczeciński - Kościół pw. NMP Królowej Świata
 6. Szczecin – Kościół pw. Św. Piotra i Pawła
 7. Pyrzyce – Kościół pw. NMP Bolesnej
 8. Kamień Pomorski – Katedra pw. Św. Jana Chrzciciela
help_outline