Cmentarze z lat I Wojny Światowej w dawnym województwie Lubelskim Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubelskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

W latach 1914-1915 przez Lubelszczyznę przetoczyły się działania I wojny światowej. Pola, lasy i wioski zostały pocięte okopami, zasiekami, kilometrami umocnień obronnych. Poważnym zniszczeniom uległy miasteczka, wsie, dwory, obiekty gospodarcze, świątynie. Zbiorowa pamięć o tych wydarzeniach przyćmiły jeszcze większe okrucieństwa II wojny światowej. W lokalnym krajobrazie pozostały jednak groby i cmentarze poległych wówczas żołnierzy. Stanowią oni dzisiaj jedyny, najczęściej bezimienny ślad dramatu tysięcy mężczyzn, niekiedy z odległych zakątków Europy i Azji, którzy w obecnej ziemi znaleźli miejsce swego wiecznego odpoczynku.

 1. Celem odznaki jest poznanie miejsc wiecznego spoczynku, żołnierzy, którzy na zawsze pozostali na terenie Lubelszczyzny.
 2. Odznaka posiada 3 stopnie:
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 lat, w kolejności stopni.
 4. Podstawą do przyznania odznaki jest Kronika Odznaki, samodzielnie opracowana i prowadzona przez ubiegającego się o odznakę.
 5. Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić 10 cmentarzy (obiektów).
 6. Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić 20 następnych cmentarzy.
 7. Na stopień złoty odznaki należy zwiedzić następnych 30 cmentarzy.
 8. Wykaz cmentarzy w Załączniku.
 9. Potwierdzenia terenowe z obiektów należy gromadzić w Kronice Odznaki.
 10. Potwierdzeniem zwiedzanego cmentarza jest pieczątka instytucji w danej miejscowości lub miejscowości pobliskiej, pieczątka członka kadry programowej PTTK, jeśli brał udział w tej imprezie, wykonane zdjęcie osoby ubiegającej się o odznakę na tle charakterystycznego fragmentu cmentarza.
 11. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 12. Odznaki na podstawie zweryfikowanej Kroniki Odznak, przyznaje: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6
 13. Kroniki Odznak i zweryfikowane odznaki zostaną przesłane na adres zainteresowanego przesyłką pocztową za pobraniem
 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 15. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Nr 6/2008 z dnia 22.05.2008r.i wchodzi w życie z dn. 01.06.2008r.

Załącznik 1

Powiat Krasnystaw

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Fajsławice Fajsławice Cmentarz wojenny Na wzg. 239, ok. 4 km na pół. - wsch. od Fajsławic, przy trasie Lublin - Krasnystaw
2 Fajsławice Fajsławice Cmentarz wojenny Przy trasie Lublin – Krasnystaw, ok.1,5 km ,na pół –wsch. od Fajsławic
3 Fajsławice Fajsławice Cmentarz wojenny Na pół – zach. krańcu wsi Fajsławice, przy trasie Lublin - Krasnystaw.
4 Ignasin Fajsławice Mogiła zbiorowa Na płd.- zach. od wsi, w niewielkim zagajniku.

Powiat Kraśnik

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Bęczyn Urzędów Mogiła zbiorowa Przy zach. krańcu wsi. na skraju lasu. 30m na płd. od drogi leśnej i leśniczówki
2 Boby Urzędów Cmentarz wojenny Na płd. Od wsi Boby, na skraju lasu.
3 Dzierzkowice Dzierzkowice Cmentarz wojenny Na cmentarzu parafialnym w Dzierzkowicach w płd. części.
4 Dzierzkowice-Podwody Dzierzkowice Cmentarz wojenny Położony wśród pól pomiędzy wsiami Dzierzkowice - Podwody i Suchodoły
5 Kraśnik Kraśnik Cmentarz wojenny Na płd. od stacji Kraśnik, w obrębie prywatnej posesji, obok sadu.
6 Krzywda Las Wilkołaz Cmentarz wojenny Na pół. - wsch. skraju lasu Krzywda, 0,5 km na płd. od wsi Lipno i szosy Wilkołaz - Zakrz.
7 Ostrów Wilkołaz Mogiła zbiorowa Na płn. od wsi przy szosie Ewunin - Ostrów, po wsch. stronie szosy.
8 Popkowice Urzędów Kwatera wojenna Częściowo zachowana na cm. parafialnym w pół - zach. części.
9 Stróża Kraśnik Mogiła zbiorowa Na zach. skraju wsi, przy szosie Kraśnik - Janów Lub. Na terenie przy dom. ogródka.
10 Urzędów Urzędów Cmentarz wojenny Przy szosie w kierunku Dzierzkowic, naprzeciwko cm. parafialnego.
11 Zakrzówek Zakrzówek Kwatera wojenna Cmentarz parafialny, zach. część nieoznaczona mogiła.

Powiat Lubartów

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Kazanów Ostrów Lubelski Cmentarz wojenny W środku wsi, przy szosie Kazanów - Opole Lub. Obok młyna.
2 Krasne Uścimów Cmentarz wojenny Na płd. – Zach. od wsi w lesie, w pobliżu kan. Wieprz - Krzna, przy drodze leśnej do Jez. Krzczeń
3 Lubartów Lubartów Kwatera wojenna Na cmentarzu parafialnym, we wschodniej części.
4 Marcinów Abramów Cmentarz wojenny Na zach. od wsi, przy skrzyżowaniu szos Michów - Kurów i Wielkolas - Abramów.
5 Niedźwiada Niedźwiada Cmentarz wojenny Na zach. od wsi, na wzg. 238 przy skrzyżowaniu dróg polnych.
6 Nowa Wola Serniki Cmentarz wojenny Na płn. Skraju wsi, przy rozwidleniu dróg; do Zawieprzyc i Wólki Zawiep.
7 Nowa Wieś Serniki Cmentarz wojenny Na pół. od wsi, na skraju lasu Baran.
8 Nowidwór Lubartów Cmentarz wojenny Na pół. - wsch. od wsi, przy drodze leśnej do Annoboru.
9 Uścimów Kolonia Uścimów Cmentarz wojenny Na pół. od wsi, przy drodze polnej Uścimów - Ostrów Lubelski

Lublin – miasto – powiat grodzki

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Lublin Lublin Kwatera wojenna W zach. części cm. prawosławnego przy ul. Lipowej.
2 Lublin Lublin Cmentarz wojenny Przy ul. Nowy Świat, między blokami mieszkalnymi.

Powiat Lublin

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Borzechów Borzechów Cmentarz wojenny Przy brzegu zagajnika, przy skrzyżowaniu szosy Borzech - Bełżyce z szosą do Niedrzwicy
2 Bychawa Bychawa Cmentarz wojenny Na wzgórzu 255, na płd. od Miasteczka.
3 Bychawa Bychawa Kwatera wojenna Na cmentarzu parafialnym, w północnej części.
4 Bychawka Bychawa Cmentarz wojenny Na wzgórzu, na pół. - zach. skraju lasu, miedzy wsiami Pawłów i Bychawka
5 Bystrzyca Strzyżewice Cmentarz wojenny Na zach. od wsi, 300m. na zach. od szosy Strzyżewice - Niedrzwica Duża
6 Chmiel Jabłonna Mogiła Przy leśnej drodze, na brzegu lasu, na pół.- wsch. skraju wsi.
7 Bębszczyzna Strzyżewice Cmentarz wojenny Na pół. - wsch. od wsi, na wzgórzu, wśród pól otoczony wałem i rowem.
8 Garbów Garbów Cmentarz wojenny Pomiędzy wsiami Garbów I i Garbów II, 100 m. na południe od trasy Lublin - Warszawa
9 Jastków Jastków Cmentarz wojenny Obok szkoły, w centrum wsi, przy szosie Lublin - Warszawa.
10 Kiełczewice Dolne Strzyżewice Cmentarz wojenny Na wsch. od wsi, na wzg. Zw. Murakowa Góra lub Góra Ptasia
11 Kiełczewice Dolne Strzyżowice Cmentarz wojenny W zach. części wsi przy drodze, między gospodarstwami.
12 Konopnica Konopnica Kwatera wojenna Pozostałością po kwaterze są 2 mogiły zbiorowe w pół. - wsch. części cm. parafialnego.
13 Kezczonów Krzczonów Cmentarz wojenny Na pół. od miejscowości na wzniesieniu przy szosie Krzczonów- Olszanka
14 Marysin Jastków Cmentarz wojenny Przy drodze wiodącej przez wieś, koło skrzyżowania z drogą polną do Natalina.
15 Matczyn Bełżyce Kwatera wojenna W pół. części cm. paraf. przy murze ogrodzeniowym
16 Nasutów Niemce Cmentarz wojenny Na pół. Od dawnego folwarku Nasutów, przy szosie Nasutów - Niemce
17 Niedrzwica Duża Niedrzwica Duża Cmentarz wojenny Przy stacji PKP - linii kolejowej Lublin –Rozwadów.
18 Niedrzwica Kościelna Niedrzwica Duża Cmentarz wojenny Na zach. od wsi na wzg. 238 przy skrzyżowaniu dróg polnych.
19 Piotrków Jabłonna Cmentarz wojenny W płn. części wsi, przy szosie Lublin - Biłgoraj
20 Piotrków Jabłonna Cmentarz wojenny Na wsch. od wsi, na wzg. 286
21 Piotrków Jabłonna Cmentarz wojenny Położony w płd. - wsch. części wsi w pobliżu dawnego folwarku, z tyłu gospodarstwa
22 Piotrówek Krzczonów Cmentarz wojenny Na wsch. od wsi na zach. skraju lasu.
23 Piotrowice Strzyżowice Cmentarz wojenny Na zach. skraju wsi przy drodze przy drodze przez wieś, obok gospodarstwa.
24 Sobieszczany Niedrzwica Duża Cmentarz wojenny Na zach. od wsi, obok cmentarza niemieckich kolonistów.
25 Tuszów Jabłonna Cmentarz wojenny W płn. części wsi, 20 m na wsch. od szosy Lublin - Bychawa
26 Wierzchowiska Bełżyce Cmentarz wojenny Na skraju lasu, 0,5 km na płn. - zach. od wsi.
27 Wojciechów Wojciechów Mogiłą zbiorowa W środkowej części cm. Parafialnego 8 m na płd. od głównej alei.
28 Wronów Bełżyce Cmentarz wojenny W lesie na płd. - wsch. od wsi Trudny do odnalezienia.
29 Zaraszów Kolonia Bychawa Cmentarz wojenny W płd. części wsi, na stoku wzniesienia, 100 m. na wsch. od szosy Bychawa - Wysokie.

Powiat Łęczna

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Charlęż Spiczyn Cmentarz wojenny Na tyłach gospodarstwa, na zach. od wsi.
2 Ciechanki Puchaczów Cmentarz wojenny Wśród zabudowań wsi.
3 Ciechanki Puchaczów Mogiła zbiorowa Na płn. - wsch. skraju wsi, przy skrzyżowaniu szos: Łańcuchów- Puchaczów.
4 Łańcuchów Milejów Cmentarz wojenny W pobliżu cm. parafialnego, przy drodze prowadzącej przez wieś, nad krawędzią skarpy.
5 Łysołaje Milejów Cmentarz wojenny Na zach. od dawnego folwarku przy torach kolejowych.
6 Maryniów Milejów Cmentarz wojenny Na zach. od wsi na płn. skraju lasu, na płd. od drogi leśnej Maryniów - Milejów.
7 Puchaczów Puchaczów Cmentarz wojenny Przy płd. ogrodzeniu cm. parafialnego.
8 Zalesie Milejów Cmentarz wojenny We wschodniej części wsi, 20 m. na płd. od szosy Mełgiew - Łańcuchów, na skraju zagajn.
9 Dratów Ludwin Cmentarz wojenny W pobliżu cerkwi prawosławnej.

Powiat Opole Lubelskie

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Adelina Chodel Cmentarz wojenny Na płn. od wsi , na płn. skraju lasu, obok drogi polnej Książ - Siewalka.
2 Borów Chodel Cmentarz wojenny Na płd. od dawnego folwarku, na wzgórzu, w sąsiedztwie lasu.
3 Borów Chodel Cmentarz wojenny Około 2 km na płn. od dawnego folwarku, w lesie, w sąsiedztwie prywatnego gosp.
4 Chodel Chodel Cmentarz wojenny Na płd. od miasteczka, na wzgórzu, 50m. od szosy Chodel - Godów
5 Chruślanki Józefowskie Jóżefów Cmentarz wojenny Na wsch. od wsi w lesie Wielki Bór, przy leśnej drodze Chruślanki J. - Grobla.
6 Darowne Opole Lubelskie Cmentarz wojenny Na płn. - wsch. od wsi, na skraju lasu, obok drogi otoczony rowem.
7 Góry Opolskie Opole Lubelskie Cmentarz wojenny Na wsch. od wsi. ,.na skraju lasu. Otoczony wałem.
8 Kamień Łaziska Cmentarz wojenny Na płd. – zach. od wsi na skraju lasu.
9 Karczmiska Karczmiska Kwatera wojenna Na cmentarzu parafialnym w środkowej części przy murze Zachodnim.
10 Mazanów Józefów Cmentarz wojenny Na płn. wsch. od wsi, w lesie, przy skrzyżowaniu szosy Józefów - Kraśnika sz. do Chruś.
11 Opole Lubelskie Opole Lubelskie Kwatera wojenna W płd. części cmentarza paraf. przy alei głównej, pod murem ogrodzeniowym.
12 Prawno Józefów Kwatera wojenna W płn.- wsch. rogu cmentarza parafialnego.
13 Rybitwy Józefów Kwatera wojenna W płd. rogu cmentarza wojennego.
14 Wólka Łubkowska Poniatowa Cmentarz wojenny Na płd. od wsi na terenie przysiółka Szczuczki Kol. przy polnej drodze.

Powiat Puławy

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Drzewce Nałęczów Cmentarz wojenny Przy skrzyżowaniu szos Łopatki - Drzewce i Drzewce Kol. - Buchałowice.
2 Góra Puławska Puławy Cmentarz wojenny W płn. części wsi, w lesie, na skarpie, na wsch. od szosy G. Puławska - Bronowice.
3 Góra Puławska Puławy Kwatera wojenna W zach. części cmentarza parafialnego.
4 Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny Kwatera wojenna W płn. - wsch. części cmentarza parafialnego.
5 Kurów Kurów Cmentarz wojenny Na wsch. od miejscowości, przy trasie Warszawa – Lublin (po zach. stronie).
6 Nowy Pożóg Końskowola Mogiłą zbiorowa Na wsch. od wsi na płn. - zach. skraju lasu.
7 Paprotnia Stężyca Cmentarz wojenny Na płn. od wsi, na skraju lasu niedaleko szosy do Życzyna (po wsch. stronie).
8 Puławy Puławy Kwatera wojenna W płd. - zach. części cmentarza parafialnego we Włostowicach.
9 Sosnów Puławy Cmentarz wojenny Na wsch. od wsi,100m. na płd. od szosy Puławy - Radom.
10 Żyrzyn Żyrzyn Kwatera wojenna W płn. - zach. części cmentarza parafialnego.

Powiat Radzyń Podlaski

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Tchórzów Borki Mogiły pojedyncze Dwie mogiły usytuowane były na płn. od wsi przy drodze łączącej Tchórzów z drogą Kock - Radzyń Podlaski.

Powiat Ryki

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Dęblin Dęblin Cmentarz wojenny Na wsch. stoku dawnej reduty „Balonna”.

Powiat Świdnik

Numer Miejscowość Gmina Nazwa obiektu Lokalizacja
1 Gardzienice Piaski Cmentarz wojenny Przy trasie Piaski - Stryjno, w okolicy dawnego folwarku Borek.
2 Izdebno Rybczewice Cmentarz wojenny Na płn. od wsi,100m. od lasu, przy skrzyżowaniu polnych dróg.
3 Krzesimów Mełgiew Cmentarz wojenny Na płn. od dawnego folwarku, na niewielkiego skraju lasu, na wzniesieniu.
4 Młodziejów Piaski Cmentarz wojenny Na płn. od wsi, przy trasie Lublin - Piaski.
5 Podizdebno Rybczewice Mogiła zbiorowa Na płd. od wsi w pobliżu szosy Częstoborowice - Izdebno, obok przystanku autobusowego.
6 Rybczewice Rybczewice Cmentarz wojenny Na płn. skraju wsi, na skarpie, przy szosie do Piask, w sąsiedztwie stacji benzynowej.
7 Świdnik Świdnik Cmentarz wojenny Na płn. od miasta przy szosie Lublin - Mełgiew, w lesie.
8 Trawniki Trawniki Trawniki W płn. - wsch. części wsi wśród zabudowań, pomiędzy szosą w kierunku wsi Oleśniki, a rzeką Wieprz.
help_outline