Dąbrowska Odznaka Krajoznawcza PTTK Dąbrowa Górnicza

Aktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej w porozumieniu z władzami samorządowymi miasta ustanowił „DĄBROWSKĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ” mając na celu:
  • popularyzację walorów turystyczno krajoznawczych,
  • ukazanie historii zabytków przeszłości, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju,
  • zachęcenie do uprawiania turystyki kwalifikowanej.
 2. Odznakę można zdobywać na terenie Dąbrowy Górniczej po ukończeniu 7 lat, po uprzednim nabyciu „Regulaminu” zwanego w dalszej części „Książeczką DOK”.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie: I srebrny, II złoty, które należy zdobywać w kolejności stopni.
 4. Zdobycie poszczególnych stopni odznaki związane jest ze zwiedzaniem określonej ilości obiektów na terenie miasta i potwierdzeniem ich zwiedzania w książeczce DOK zawierającej wykaz tych obiektów. Do zdobycia odznaki I stopnia wymagane jest zwiedzenie 10 obiektów. Do zdobycia odznaki II stopnia wymagane jest zwiedzenie 18 obiektów.
 5. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów, na dany stopień odznaki jest dowolna a termin (czas) zdobywania odznaki nieograniczony.
 6. Potwierdzenie zwiedzania obiektu, musi być dokonane w książeczce DOK poprzez uzyskanie pieczątki, wklejenie zdjęcia obiektu, potwierdzenie przez nauczyciela, opiekuna SKKT PTTK obecnego w czasie zwiedzania, członka Kadry Programowej oraz członka Referatu Weryfikacyjnego. Obowiązuje wpisanie daty zwiedzania obiektu.
 7. Wypełnioną „Książeczkę DOK należy przedłożyć referatowi weryfikacyjnemu Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej, który dokona weryfikacji i przyzna odznakę.
 8. Zweryfikowana „Książeczka DOK” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 9. Książeczka DOK – Regulamin oraz odznaki są do nabycia w Oddziale Miejskim PTTK w Dąbrowie Górniczej.
 10. Niniejszy Regulamin przyjęty został na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej uchwałą nr 3/03 w dniu 08.04.2003 r. Znowelizowany uchwałą nr 01/XVIII/18 Zarządu Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej z dn. 30.01.2018 r. oraz § 3 uchwałą nr 09/XVIII/18 Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej z dn. 9.08.2018 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Do uzyskania I stopnia odznaki wymagane jest zwiedzenie następujących obiektów:
 1. Sztolnia ćwiczebna przy Muzeum Miejskim „Sztygarka”,
 2. Muzeum Miejskie „Sztygarka”,
 3. Pomnik Martyrologii przy ul. Ks. Augustynika (między blokami),
 4. Pomnik Orła Białego, ul. Konopnickiej,
 5. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej,
 6. Budynek o konstrukcji szachulcowej - Zielona ul. Robotnicza 26,
 7. Pałac Kultury Zagłębia,
 8. Fabryka „Pełna Życia” Centrum,
 9. Tablica Pamięci na murze Huty „Bankowa”,
 10. Pomnik Martyrologii na terenie byłej kopalni „Paryż”.
Do uzyskania II stopnia odznaki wymagane jest zwiedzenie następujących obiektów:
 1. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy (wzgórze Gołonoskie),
 2. Kaplica Św. Katarzyny z XVIII w. – Ujejsce,
 3. Kaplica w Trzebiesławicach, zabytek z XVIII w.
 4. Nieczynny wapiennik na Górze Bordowicza – Strzemieszyce,
 5. Budownictwo robotnicze „Matheon” z XX w. – Pogoria I,
 6. Czynny Młyn Rydzewskiego (obecnie Skwary) w Okradzionowie,
 7. Bazylika pw. NSPJ w Strzemieszycach,
 8. Pomnik Martyrologii Grupy „Ordona” AK - Strzemieszyce, ul. Rudna,
 9. Park Zielona - przejście piesze od parku do dzielnicy Piekło,
 10. Użytek ekologiczny - Pustynia Błędowska (szlak żółty),
 11. Kapliczka z XIX w. – Tucznawa,
 12. Młyn Freya w Okradzionowie,
 13. Pomnik Martyrologii w Ząbkowicach (Starosiedle),
 14. Pozostałości parkowe byłego dworu w Bugaju,
 15. Srocza Góra w D.G. Strzemieszycach,
 16. Zbiornik wodny Pogoria I i II (szlak zielony) - użytek ekologiczny,
 17. Źródła wywierzyskowe - pomnik przyrody w Strzemieszycach,
 18. Jesion wyniosły w Łośniu, ul. Łaskowa.
help_outline