Diament Pienin PTTK Szczawnica

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka „Diament Pienin” ustalona została w celu promocji regionu Pienin i aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest zachętą do poznania pasma Pienin, ich walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.
 2. „Diament Pienin” jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy.
 3. „Diament Pienin” może zdobyć każdy (nie ma limitów wiekowych) po spełnieniu poniżej opisanych wymogów.
 4. Aby uzyskać odznakę „Diament Pienin” należy pokonać w ciągu jednego dnia pasmo Pienin Małych, Pienin Właściwych i Pienin Spiskich kierując się od wschodu na zachód.
 5. Dojście do początku trasy (Przełęcz Rozdziela) żółtym szlakiem od Jaworek. Przebieg trasy:
  1. odcinkiem szlaku niebieskiego od Przełęczy Rozdziela do Pawilonu Wejściowego na Zamek w Czorsztynie (w odcinku tym zawiera się przeprawa łodzią flisacką przez rzekę Dunajec w Szczawnicy)
  2. dalej, przeprawa wodna statkiem z Czorsztyna (sąsiedztwo Zamku Czorsztyn) przez Jezioro Czorsztyńskie do Niedzicy,
  3. dalej, od Zamku w Niedzicy czerwonym szlakiem do miejscowości Dursztyn,
  4. od Dursztyna szlakiem zielonym do mostu nad rzeka Białką (koniec trasy)
 6. Aby uzyskać odznakę „Diament Pienin” należy potwierdzić zdobycie następujących szczytów i miejsc:
  1. Wysoka (1050 m n.p.m.),
  2. Wysoki Wierch (898 m n.p.m.),
  3. Sokolica (747 m n.p.m.)
  4. Okrąglica– Trzy Korony (982 m n.p.m.)
  5. Pawilon wejściowy w Czorsztynie lub przystań statków „Dunajec” i „Halny” - Czorsztyn
  6. Przystań statków "Dunajec" i "Halny" – Niedzica, naprzeciw punktu sprzedaży biletów
  7. Żar (883 m n.p.m.)
 7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu/miejsca jest pieczątka oraz dokumentacja fotograficzna. Na fotografiach zrobionych na zdobytych szczytach czy trasie powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu/miejsca, oraz pieczęcie z wpisaną datą.
  Lokalizacja pieczątek:
  • Wysoka – na szczycie, w drewnianej skrzynce,
  • Wysoki Wierch – na szczycie, w drewnianej skrzynce,
  • Sokolica oraz Okrąglica (Trzy Korony) – przed szczytem, w punkcie sprzedaży biletów PPN lub w drewnianych skrzynkach PTTK.
  • Pawilon wejściowy w Czorsztynie – w punkcie sprzedaży biletów do Zamku Czorsztyn. W przypadku braku dostępu do pawilonu, dodatkowo jest drewniana skrzynka z pieczątką na przystani statków „Dunajec” i ” Halny” po stronie czorsztyńskiej.
  • Niedzica - Przystań statków "Dunajec" i "Halny" - przed punktem sprzedaży biletów,
  • Żar - na szczycie, w drewnianej skrzynce
 8. Okres zdobywania Odznaki jest ograniczony w związku z przeprawą na Dunajcu oraz przeprawą na Jeziorze Czorsztyńskim. Możliwość zdobycia odznaki zamyka się w okresie 15.04 do 31.10. Przy planowaniu trasy należy rozeznać aktualne warunki pogodowe - mogą wpływać na brak możliwości przepraw wodnych (np. długotrwałe ulewy).
 9. Orientacyjny dane: długość około 50,5 km, czas przejścia około 13 godz., podejść ↑2052 m, ↓2078 m. Z uwagi na dystans do pokonania oraz spore różnice wysokości, Odznaka skierowana jest dla wprawnych turystów. „Diament Pienin” wymaga odpowiedniego przygotowania i dobrej kondycji! Trasę należy tak zaplanować, żeby zdążyć na przeprawę przez Jezioro Czorsztyńskie.
 10. Trasę można pokonywać indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczki należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych – rezerwatów (Biała Woda, Wysokie Skałki, Przełom Białki pod Krempachami oraz Pieniński Park Narodowy).
 11. Turysta ubiegający się o Odznakę „Diament Pienin” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów/miejsc przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK (dopuszczalne są inne formy potwierdzeń np. indywidualne notatniki, notesy itp.) do weryfikacji w Oddziale Pienińskim PTTK w Szczawnicy wraz z dokumentacja fotograficzną. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie. Istnieje możliwość weryfikacji drogą mailową: pttkszczawnica@siecpieniny.net
 12. Po weryfikacji Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy nadaje odznakę „Diament Pienin” wraz z pamiątkowym dyplomem .
 13. Odznaka „Diament Pienin” została ustanowiona 1 lutego 2021r. przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy.
 14. Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się w obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.
 15. Zdobywanie odznaki Diament Pienin przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych, albo innych osób, które z mocy prawa są uprawnione do sprawowania nad nimi opieki. Jeśli opiekun stwierdzi, że małoletni nie jest w stanie podołać temu wysiłkowi powinien zrezygnować ze zdobywania odznaki. Dotyczy to także osób dorosłych, które powinny ocenić swoje możliwości w celu zdobycia tej odznaki, tak samo przed rozpoczęciem trasy jak i w jej trakcie. W przypadku stwierdzenia, że trasa jest ponad możliwości turysty, należy marsz przerwać.
help_outline