Dwory, zamki i pałace Ziemi Lubuskiej PTTK Zielona Góra

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubuskie
Kategorie:  Zamki i pałace
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd Oddziału PTTK w Zielonej Górze, dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Ziemi Lubuskiej, chcąc ocalić od zapomnienia przynajmniej niektóre, architektoniczne obiekty zabytkowe Regionu, w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą DWORY, ZAMKI I PAŁACE ZIEMI LUBUSKIEJ.
 2. Odznakę zdobywa się na terenie Województwa Lubuskiego.
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta krajowy lub zagraniczny.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 5. Okres zdobywania kolejnych stopni jest nieograniczony.
 6. Odznaka posiada trzy stopnie:
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty (Odznaka złota może być przyznana jako odznaka honorowa każdemu za zasługi w osiągnięciach promujących popularyzację i ochronę zabytków Ziemi Lubuskiej.)
 7. Dla poszczególnych stopni wymagane jest zwiedzenie następującej liczby obiektów:
  • na stopień brązowy - 10
  • na stopień srebrny - 15
  • na stopień złoty - 20
 8. Nadwyżki zwiedzonych obiektów można zaliczyć na kolejny stopień.
 9. Obiekty zaliczone na poszczególne stopnie odznaki nie mogą się powtarzać.
 10. Zwiedzenie poszczególnych obiektów winno być potwierdzone w dowolnej, nie budzącej wątpliwości formie.
 11. Odznakę można nabyć odpłatnie w siedzibie PTTK w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 17.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZO PTTK w Zielonej Górze.
 13. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od dnia 22.07.2021r.
help_outline