Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL - Głuchołazy

Aktywna S: 1
Regiony:  Opolskie
Kategorie:  Dla dzieci
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Dziecięca Odznaka Turystyczna Miasta Orderu Uśmiechu zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Klub Turystyki Kolarskiej ”KTUKOL”- Oddział PTTK w Głuchołazach oraz PSP Nr 3 w im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie dzieci i młodzież szkolną do wspólnych wędrówek pieszych i rowerowych oraz poznania turystycznego regionu Gminy Głuchołazy - Powiatu Nyskiego, Województwa Opolskiego i historii Orderu Uśmiechu.
 3. Odznaka jest bezpłatna i jednostopniowa.
 4. Odznaka przeznaczona jest dla dzieci do ukończenia 12 roku życia i można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich, na wycieczkach szkolnych,przedszkolnych, rodzinnych, grupowych.
 5. Zdobycie odznaki polega na potwierdzeniu:
  • zwiedzenia miasta Głuchołazy,
  • wejścia na Górę Chrobrego,
  • odbycia 3 dodatkowych wycieczek krajoznawczych w okolicy Głuchołaz lub miejsca zamieszkania dziecka ubiegającego się o odznakę.
 6. Potwierdzenie w okolicznościowych „książeczkach wycieczek” lub w specjalnie założonym zeszycie dokonuje pełnoletni opiekun (potwierdzenie stanowi np.: pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie, opis obiektów itp.). Zachęca się by młody turysta w książeczce wykonywał rysunki, wklejał zdjęcia lub bilety wstępu, zbierał ozdobne pieczątki z wycieczek itp.
 7. Pełnoletni opiekun młodego turysty starającego się o odznakę przesyła książeczkę wycieczek do weryfikacji na adres: Klub Turystyki Kolarskiej „KTUKOL” 48 – 340 Głuchołazy ul. Szymanowskiego 6/4 lub PSP Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach ul. Słowackiego 1, 48 – 340 Głuchołaz z dopiskiem “odznaka”.
 8. Odznaka jest bezpłatna, a rodzic lub opiekun dziecka przesyła dokumenty weryfikacyjne wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkiem pocztowym.
 9. Zdobywca Dziecięcej Odznaki Turystycznej Miasta Orderu Uśmiechu otrzymuje odznakę po pozytywnej weryfikacji książeczki potwierdzeń
 10. Odznakę należy wręczać uroczyście np. podczas wspólnych imprez turystycznych, szkolnych.
 11. Projekt realizujemy od 1 czerwca 2021 r., do wyczerpania puli przygotowanych odznak
 12. Ustanawiający odznakę zastrzega sobie możliwość kontynuacji zadania w latach następnych
 13. Interpretacja regulaminu należy do jedynej jednostki przyznającej odznakę tj. do Klubu Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy.
 14. KTK KTUKOL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownego komunikatu.
help_outline