Gorlicka Odznaka Górska PTTK Gorlice

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyMałopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. GORLICKA ODZNAKA GÓRSKA jest odznaką regionalną Oddziału PTTK w Gorlicach.
 2. Celem ustanowienia GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ jest:
  1. popularyzacja turystyki górskiej na terenie Ziemi Gorlickiej,
  2. promowanie jej wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych,
  3. propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. GORLICKA ODZNAKA GÓRSKA posiada jeden stopień. Można ją zdobywać od 7 roku życia.
 4. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są szczyty zdobyte od dnia 1.11.2020. Czas zdobywania kolejnych szczytów jest nieograniczony, a kolejność dowolna.
 5. Warunkiem uzyskania GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ jest zdobycie nie tylko najwyższych szczytów położonych na terenie Ziemi Gorlickiej, ale również tych symbolicznych związanych z jej historią.
 6. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo, również w ramach zdobywania innych odznak turystycznych.
 7. Potwierdzenia zdobycia 15 szczytów do odznaki gromadzi się na przeznaczonych do tego celu stronach książeczki GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ, z podaniem daty wejścia.
 8. Poświadczeniem zdobycia szczytu są: pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub instytucji, podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej PTTK, ratowników górskich, strażników parków narodowych, pracowników Lasów Państwowych lub organizatorów wycieczek. Potwierdzeniem są również fotografie zdobywcy szczytu (lub punktu terenowego) wykonane w charakterystycznym jego miejscu (np. przy tablicy z nazwą szczytu). Zdjęcie należy wkleić do książeczki GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ.
 9. Książeczkę GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ można nabyć w Oddziale PTTK w Gorlicach; należy następnie opisać ją danymi jej posiadacza.
 10. Podstawą weryfikacji GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ jest książeczka odznaki, z zebranymi poświadczeniami zdobycia wszystkich szczytów. Ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę odznaki, z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji w Oddziale PTTK w Gorlicach, bądź przesyła ją pocztą, dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Po pozytywnym zweryfikowaniu, fakt ten potwierdza się w odpowiednim miejscu książeczki pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki.
 11. Zweryfikowana książeczka GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ stanowi podstawę do jej kupienia i noszenia.
 12. Publikacja na stronie Oddziału PTTK w Gorlicach imienia i nazwiska zdobywcy odznaki, odbywa się tylko za jego zgodą.
 13. Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji regulaminu GORLICKIEJ ODZNAKI GÓRSKIEJ, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Gorlicach.
 14. Informacje związane z GORLICKĄ ODZNAKĄ GÓRSKĄ można uzyskać w Biurze Oddziału PTTK w Gorlicach, ul Piłsudskiego 6, pod numerem telefonu 18 352 16 88, 183521591 lub drogą mailową pttk_gorlice@interia.pl Powyższy regulamin został uchwalony na XXIX posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach w dniu 20.08.2020 r. i obowiązuje od dnia 1.11.2020 r.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz szczytów

 1. Góra Zamkowa – 424 m n.p.m.
 2. Góra Cmentarna – 357 m n.p.m.
 3. Pustki – 446 m n.p.m.
 4. Cieklinka – 512 m n.p.m.
 5. Maślana Góra – 753 m n.p.m.
 6. Chełm – 779 m n.p.m.
 7. Ferdel (wieża widokowa) – 640 m n.p.m.
 8. Magura Wątkowska– 846 m n.p.m.
 9. Magura Małastowska – 813 m n.p.m.
 10. Sucha Homola 708 m n.p.m.
 11. Rotunda – 771 m n.p.m.
 12. Jaworzyna Konieczniańska – 881 m n.p.m.
 13. Kozie Żebro – 847 m n.p.m.
 14. Góra Jawor – 723 m n.p.m.
 15. Lackowa – 997 m n.p.m.
help_outline