Gorlickie Zagłębie Naftowe PTTK Gorlice

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „GORLICKIE ZAGŁĘBIE NAFTOWE”, zwanej w dalszej części regulaminu ODZNAKĄ KRAJOZNAWCZA GZN, jest odznaką regionalną Oddziału PTTK w Gorlicach.
 2. Celem ustanowienia ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ GZN jest popularyzacja wiedzy na temat początków przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej – jako jednej z jego kolebek w Polsce i na świecie, zachęcenie do poznania historii Gorlickiego Zagłębia Naftowego, miejsc i obiektów z nim związanych oraz zasłużonych dla jego rozwoju ludzi, w tym Ignacego Łukasiewicza. Celem odznaki jest też popularyzacja aktywnej turystki na terenie środkowego dorzecza rzeki Ropy, położonego na terenie powiatu gorlickiego.
 3. ODZNAKA KRAJOZNAWCZA GZN posiada jeden stopień. Można ją zdobywać od 5 roku życia.
 4. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są obiekty i miejsca zwiedzone od dnia 01.03.2021r. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, a kolejność odwiedzanych miejsc dowolna.
 5. Warunkiem uzyskania ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ GZN jest zwiedzenie 18 obiektów i miejsc tylko z terenu powiatu gorlickiego, zgodnie z dołączonym do regulaminu wykazem.
 6. Wyznaczone obiekty i miejsca mogą być zwiedzane, również w ramach zdobywania innych odznak turystycznych.
 7. Potwierdzenia odwiedzenia poszczególnych miejsc wraz z datą gromadzi się na przeznaczonych do tego celu stronach książeczki ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ GZN
 8. W wypadku gdy dany obiekt lub miejsce nie posiada stosownej pieczątki, osoba zdobywająca odznakę może wykonać zdjęcie na tle tego obiektu lub miejsca. Wykonane zdjęcie należy wkleić do książeczki ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ GZN. Odwiedzenie miejsca mogą również poświadczyć przewodnik, przodownik, instruktor krajoznawstwa lub organizator wycieczek PTTK.
 9. Książeczkę ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ GZN można nabyć w Oddziale PTTK w Gorlicach; należy następnie opisać ją danymi jej posiadacza.
 10. Podstawą weryfikacji ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ GZN jest książeczka odznaki z zebranymi poświadczeniami odwiedzenia wszystkich miejsc. Ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę odznaki, z zebranymi poświadczeniami do weryfikacji w Oddziale PTTK w Gorlicach, bądź przesyła ją pocztą, dołączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Po pozytywnym zweryfikowaniu, fakt ten potwierdza się w odpowiednim miejscu książeczki pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki.
 11. Zweryfikowana książeczka ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ GZN stanowi podstawę do jej kupienia i noszenia.
 12. Publikacja na stronie Oddziału PTTK w Gorlicach imienia i nazwiska zdobywcy odznaki, odbywa się tylko za jego zgodą.
 13. Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji regulaminu ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ GZN, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Gorlicach.
 14. Informacje związane z ODZNAKĄ KRAJOZNAWCZĄ GZN” można uzyskać w Biurze Oddziału PTTK w Gorlicach, ul Piłsudskiego 6, pod numerem telefonu 18 352 16 88, 183521591 lub drogą mailową biuro@pttkgorlice.pl
 15. Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach w dniu 27.01.2021 r. i obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Muzea i skanseny

 1. Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach
  Nie tylko alembik apteczny Ignacego Łukasiewicza
 2. Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach
  Naftowe wzgórze w beskidzkim pejzażu
 3. Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy
  Dotknięcie historii Gorlickiego Zagłębia Naftowego
 4. Mini Skansen Przemysłu Naftowego w Sękowej
  Naftowy przystanek w drodze na Magurę Małastowską
 5. Zagroda Maziarska w Łosiu
  Kolebka łemkowskich maziarzy u wrót Pienin Gorlickich

Obiekty

 1. Ławeczka Ignacego Łukasiewicza przed Urzędem Miasta w Gorlicach
  Od niego wszystko się zaczęło - powstanie Gorlickiego Zagłębia Naftowego i rozkwit miasta nad rzeką Ropą
 2. Kapliczka na skrzyżowaniu ul. Węgierskiej z ul. Kościuszki w Gorlicach
  Blask pierwszej na świecie ulicznej lampy naftowej rozświetlił w 1854roku mrok gorlickiego skrzyżowania u stóp kapliczki Jezusa Frasobliwego.
 3. Pomnik Biechońskiego w Parku Miejskim w Gorlicach
  Zasłużony dla miasta burmistrz Gorlic (1887-1902 ) oraz właściciel kopalni ropy naftowej w Męcinie Wielkiej
 4. Pomnik Władysława Długosza w Sękowej
  Naftowiec, polityk, społecznik, polski patriota i miłośnik Ziemi Gorlickiej
 5. Kościół św. Józefa w Sękowej
  Dar właścicielki sękowskich pól naftowych Józefy Szymonowiczowej dla mieszkańców Sękowej
 6. Pałac Długosza w Siarach
  Secesyjna perełka Ziemi Gorlickiej
 7. Mauzoleum Długoszów w Sękowej
  Antyczny grobowiec rodziny Długoszów
 8. Grobowiec Skrzyńskich w Zagórzanach
  Zagórzańska piramida. Miejsce wiecznego spoczynku potentata naftowego Ziemi Gorlickiej hrabiego Adama Skrzyńskiego oraz jego syna Aleksandra, premiera rządu II RP w latach 1925-1926

Miejsca

 1. Park Mac Garveya wraz z nieczynną rafinerią ropy naftowej „Glimar” w Gorlicach
  Kanadyjski „król nafty” i jedne z jego największych inwestycji: rafineria ropy naftowej oraz warsztaty naprawcze, późniejsza fabryka maszyn wiertniczych w Gliniku Mariampolskim
 2. Ścieżka przyrodniczo – historyczna „Puste Pole” w Sękowej
  Po prostu – pierwszy na świecie szyb naftowy „Stanisław” 1852 rok!
 3. Kopalnia ropy naftowej w Krygu
  Kryg, miejsce z ropy słynące - „Serce Gorlickiego Zagłębia Naftowego”. To tu działała od 1885 roku jedna z pierwszych na świecie Szkoła Wiertaczy i Kierowników Kopalń
 4. Kopalnia ropy naftowej w Lipinkach
  Lipińskie kopalnie hrabiny Jadwigi Straszewskiej.
 5. Kopanki ropy naftowej w Wójtowej
  Zapomniane kopanki u podnóża Łysej Góry (449m)
help_outline