Jasielska Odznaka Geocachingowa PTTK Jasło

Aktywna S: 3
Regiony:  Podkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Jasielska Odznaka Geocachingowa jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Jaśle.
 2. Celem ustanowienia odznaki Jasielska Odznaka Geocachingowa jest promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków, oraz popularyzacja turystyki pieszej w Beskidzie Niskim, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych.
 3. Jasielska Odznaka Geocachingowa jest trójstopniowa.
 4. Jasielska Odznaka Geocachingowa może być zdobywana w czasie nieograniczonym.
 5. Jasielska Odznaka Geocachingowa może być zdobywana przez osoby nieletnie pod opieką osoby dorosłej z zachowaniem ostrożności.
 6.  
  • Jasielska Odznaka Geocachingowa w stopniu pierwszym jest przyznawana po odnalezieniu 75 keszy znajdujących się na terenie powiatu jasielskiego.
  • Jasielska Odznaka Geocachingowa w stopniu drugim jest przyznawana po zdobyciu stopnia pierwszego, odnalezieniu kolejnych 75 keszy na terenie powiatu jasielskiego oraz opublikowaniu 1 eventu na terenie powiatu jasielskiego i uczestnictwie w nim.
  • Jasielska Odznaka Geocachingowa w stopniu trzecim jest przyznawana po zdobyciu stopnia drugiego, odnalezieniu kolejnych 100 keszy na terenie powiatu jasielskiego w tym po 3 dowolne kesze znajdujące się na terenie gmin wchodzących w skład powiatu jasielskiego:Miasto Jasło, Gmina Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.
 7. Do Jasielskiej Odznaki Geocachingowej zaliczają się tylko kesze w systemie geocaching.com
 8. Warunkiem odnalezienia kesza jest zalogowanie odnalezienia w serwisie geocaching.com.
 9. Keszer który chce uzyskać Jasielską Odznakę Geocachingową wysyła zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie jaslopttk.pl na e-mail jasielskaodznakagc@wp.pl bądź złożenie go w biurze PTTK Jasło. Po poprawnej weryfikacji ubiegający się Keszer otrzyma maila o możliwości odpłatnego odbioru odznaki w biurze PTTK Jasło z możliwością wysyłki.
 10. Lista Keszerów, którzy zdobyli i zweryfikowali Jasielską Odznakę Geocachingową jest dostępna na stronie jaslo.pttk.pl

Zmiany w regulaminie Jasielskiej Odznaki Geocachingowej i wprowadzenie 3 stopnia odznaki na mocy uchwały nr 2/2018 Zarządu PTTK Jasło z dnia 16.03.2018.

help_outline