Jurajskie Questy - Wyprawy Odkrywców Questy - Wyprawy Odkrywców

Aktywna S: 4
Cześciowe regiony:  MałopolskieŚląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Mapa Pasji w ramach programu Questy – Wyprawy Odkrywców ustanawia Odznakę Jurajskie Questy – Wyprawy Odkrywców, zwaną dalej odznaką.
 2. Odznaka służy upowszechnianiu questów oraz popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej dalej Jurą).
 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.
 4. Pierwszych 150 odznak popularnych i 50 odznak brązowych jest wydawanych bezpłatnie w ramach projektu pt. „Jurajskie Wyprawy Odkrywców 2021”, realizowanego przy Wsparciu Województwa Małopolskiego.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się wyłącznie na obszarze Jury (część województwa małopolskiego i śląskiego), kończąc questy zaliczone do grupy „Jurajskie Wyprawy Odkrywców”.
 3. Odznaka jest ustanowiona w następujących stopniach:
  • popularna,
  • brązowa,
  • srebrna,
  • złota.
 4. Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczególnych stopniach, rozpoczynając od stopnia popularnego.
 5. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ma konto w serwisie questy.org.pl i wykaże w sposób określony w niniejszym regulaminie, że ukończył określoną liczbę questów dostępnych na portalu questy.org.pl i w aplikacji mobilnej Questy – Wyprawy Odkrywców z grupy „Jurajskie Wyprawy Odkrywców” oraz spełnił dodatkowe warunki na dany stopień. Podstawowym dowodem ukończenia questów są dane zawarte w serwisie questy.org.pl. Zdobywający odznakę nie ma obowiązku prowadzenia własnego rejestru czy też Paszportu Odkrywcy, ale może to robić dla własnej wygody.
 6. Zachęca się do zdobywania odznaki jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak questowych, turystycznych i krajoznawczych.
 7. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:
  Odznaka Wymagana łączna liczba ukończonych questów Dodatkowe warunki
  Popularna 5 Maksymalnie 1 quest wirtualny*
  Brązowa 15 Ukończone questy w 2 województwach: małopolskim i śląskim; maksymalnie 2 questy wirtualne*
  Srebrna 50 Ukończonych co najmniej 5 questów rowerowych; maksymalnie 5 questów wirtualnych*
  Złota 100 Ukończone co najmniej 10 questów rowerowych i 2 kajakowe; maksymalnie 10 questów wirtualnych*
  * Ukończenie questu wirtualnego nie zalicza województwa, na terenie którego ten quest prowadzi.

III. Tryb przyznawania odznaki

 1. Jeśli użytkownik spełnia wymagania regulaminu, fakt zdobycia odznaki w danym stopniu potwierdzany jest stosownym powiadomieniem i wygenerowanym przez system kodem na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.
 2. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowani mogą nabyć odznakę w danym stopniu. Dystrybucja odznak jest prowadzona przez Fundację Mapa Pasji. Informacja o sposobie odbioru odznaki jest wyświetlana na koncie użytkownika na portalu questy.org.pl.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja Mapa Pasji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w regulaminie.
 2. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół ds. odznaki Jurajskie Questy – Wyprawy Odkrywców w Fundacji Mapa Pasji.
help_outline