Klub Zdobywców Koron Górskich - regulamin Klub Zdobywców Koron Górskich RP

Aktywna S: 0
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Podstawowym celem klubu jest propagowanie turystyki i maksymalne ułatwienienie jej uprawiania. Regulamin i zasady weryfikacji zostały zliberalizowane do maksimum, opierają się na pełnej wierze i zaufaniu do turysty.
 2. Prawo do zdobywania i weryfikacji odznak klubu KZKG RP posiadają tylko jego członkowie. W trakcie weryfikacji każda osoba uzyskuje prawo do posiadania zdobytej odznaki, odznaki otrzymują unikatowy nr wpisywany do książeczek weryfikacyjnych. Nr i nazwisko zdobywcy publikowane jest na stronie www klubu. Wyjątkiem od tej reguły są kolekcjonerzy odznak turystycznych. Posiadają prawo do nabywania odznak ich odzznakom nie nadaje się nr i ich dane nie są publikowane na listach zdobywców.
 3. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą odbywać wszelkiego rodzaju wycieczki, zdobywać szczyty lub zwiedzać wskazane obiekty tylko pod opieką osób dorosłych. Weryfikacji dzieci i młodzieży mogą dokonywać tylko ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Klub stosuje weryfikacje wsteczną. Data przystąpienia do klubu nie ma najmniejszego znaczenia. Liczy się fakt zdobycia szczytu, zwiedzenia wskazanego obiektu czy przejścia jakiejś trasy. W książeczkach weryfikacyjnych rubryka data została stworzona dla potrzeb klubowicza. Wypełnianie tej rubryki z pkt weryfikacji nie jest wymagane. Analogicznie jest z rubryką potwierdzenie. W niej możecie robić własne notatki. Z pkt widzenia weryfikatora ta rubryka może pozostać pusta..
 5. Zdobywanie odznak KZKG RP nie jest obwarowane żadnymi kryteriami czasowymi ani ilościowymi. Za jednym razem możecie zweryfikować jedną, dwie... a nawet wszystkie odznaki z weryfikowanego przez was programu. Odznaki weryfikujcie i wykupujecie we wszystkich stopniach. Nie ma możliwości weryfikacji i wykupienia tylko najwyższych stopni. Od tej zasady niema żadnego odstępstwa. Zdobywacie odznaki jakie chcecie , kiedy chcecie i w liościach jakie chcecie ale musicie uszanowaćc tę jedyną opisaną wcześniej zasadę.
 6. Klub zwalnia wszystkich z obowiązku dostarczania materiałów weryfikacyjnych. Nadrzędną w tym przypadku jest reguła zaufania do klubowicza. Podane przez was informacje świadczycie własnym słowem honoru. Waszemu sumieniu pozostawiam szczerość i prawdziwość tych informacji. Zbieranie pieczątek z trasy, zdjęć, podpisy i pieczątki przewodników, zapisy sladów GPS itp, itd w tym klubie realizujecie tylko na swoje własne potrzeby, na pamiątkę lub na potrzeby innych wydawców. Obowiązek gromadzenia materiałów weryfikacyjnych klub uznaje za rzecz nie wymaganą i utrudniającą uprawianie prawdziwie wolnej turystyki. W trakcie weryfikacji weryfikator może poprosić o przesłanie kilku zdjęć. Raczej zostaną one użyte do złożenia publicznych gratulacji niż checi sprawdzenia prawdomówności klubowicza.

 7. Postanowienia dodatkowe:

  1. Projekty Górskie.
   Zdobycie szczytu poprzez przejscie w jego poblizu. Za szczyt zdobyty uważamy taki, na którego wierzchołku lub w niedalekiej jego odległości przemieszczaliśmy się przy pomocy siły własnych mięśni. Dopuszczalne formy to marsz, bieg, jazda na rowerze, jazda na nartach i jazda konna. Zdobycie szczytu poprzez przejście w jego pobliży wynika z zasad i Regulaminów Rezerwatów i Parków Narodowych. Jeżeli dany szczyt jest wyłącziony z ruchu turystecznego zadowalamy się przejściem w jego pobliżu. Szczyty nie objęte ochroną prawną przez które nie przechodzi szlak turystyczny możecie wg własnego uznania zdobyć przechodząc szlakiem w jego pobliżu lub jeżeli jest ku temu możliwosć i warto zboczyć ze szlaku z własnego wyboru możecie wejść na sam wierzchołek. Szczyt raz zdobyty zaliczany jest do wszystkich programów jakie oferuje klub. Nie ma konieczności zdobywania go kolejny raz przy realizacji kolejnych projektów i programów KZKG RP.
  2. Projekty Krajoznawcze.
   W przypadku kiedy obiektem wskazanym do zdobycia jest obiekt opisany bardzo ogólnie wystarczy zwiedzenie chociażby jednego zabytku wchodzącego w skład danej pozycji realizowanego programu. Np. Szlak Orlich Gniazd. Wystarczy odwiedzić minimum jeden obiekt i kryterum zwiedzenia zostaje w takim przypadku zostaje spełnione. Tutaj klub stawia na wasze ambicje krajoznawcze, chcęć zwiedzania i poznawania. Programy projektu Wagabunda są tak skonstruowane, że przy ich realizacji siłą rzeczy zostaniecie nakłonieni do zwiedzenia większej ilości obiektów niż to podstawowe minimum.
   Moja Odznaka Krajoznawcza. Odznaka do której obiekty dobieracie sobie sami według własnych preferencji i upodobań. Warunki. Obiekt wpisany do tej list musi tematycznie pasować do zaproponowanych wam programów projektu turystyczno krajoznawczego Wagabunda KZKG RP i nie może dublować się z obiektami wskazanymi w kanonach krajoznawczych tego projektu.
 8. Wszystkie informacje dotyczące szczegółów kazdego projektu oraz zawartych w tych projektach programów możecie odszukać w odpowiednich zakładkach na stronie www klubu.
 9. Proces weryfikacyjny:
  1. Wypełniacie swoje książeczki weryfikacyjne w uproszczony sposób, opisany powyżej. W wersji minimalnej zaznaczacie jedynie zdobyte szczyty lub zwiedzone obiekty turystyczne najlepiej literka V przy kolumnie weryfikacja. Na bazie tej wiedzy tworzycie listę odznak o których weryfikację się ubiegacie. Listę zdobyczy możecie dostarczyć do klubu na dwa sposoby. Najlepiej stworzyć taką listę w liście do klubu i dołożyć ją do wysyłaaneych książeczek. Dopuszczalne jest wysłanie takiego listu pocztą e-mail.
  2. Książeczki weryfikacyjne w oryginale wysyłacie Pocztą Polską na adres klubu KZKG RP Mirosław Surmacz Skr. Poczt. nr 33 41-710 Ruda Śląska. Uwaga czas realizacji zlecenia do 8 tygodni liczy się od dnia odbioru paczki z poczty a nie od daty jej nadania.
  3. Klub nie wysyła informacji na temat tego czy paczka dotarła czy nie. Sami możecie kontrolować losy swojej przesyłki. Zalecane jest nadawanie przesyłek listem poleconym dzięki temu przesyłka jest bardziej bezpieczna i sami możecie na śledzeniu przesyłek monitować jej losy.
  4. Po otrzymaniu przesyłki na bazie waszych dyspozycji zaczyna się proces weryfikacji wstępnej. Po jej przeprowadzeniu, każda weryfikowana osoba otrzymuje telefon z klubu. W trakcie rozmowy ustalane są ostateczne warunki weryfikacji w zakresie jakiego ma ona dotyczyć. Wszystkie rozmowy mają charakter indywidualny wynikający z potrzeb osoby weryfikowanej.
  5. Po uzgodnieniu wszystkich spraw w tym finansowych wy deklarujecie stosowny przelew a klub dokańcza weryfikacje. Pakowane są zweryfikowane odznak i akcesoria klubowe. Odznaki otrzymująa swoje indywidualne nr wpisywane do waszych książeczek . Nr odznak publikowane są na www klubu na listach zdobywcóww.. Tak przygotowana paczka oczekuje na zaksięgowanie waszego przelewu. Po tym fakcie następuje realizacja przesyłki. Uwaga poczta w klubie odbierana i nadawana jest zazwyczaj raz na tydzień.

Regulamin

Źródło 

Zasady przystąpienia do Klubu Zdobywców Koron Górskich Rzeczypospolitej Polskiej KZKG RP

Przystąpienie do klubu jest bardzo proste i ogranicza się zaledwie do kilku kroków.

 1. Należy dokładnie zapoznać się na stronie klubu z jego pełną ofertą programową. Wybrać interesujący projekt lub projekty. Dokonać wyboru. Zapoznać się z cenami - wszystkie podane zostały w rubryce nagrody w postaci pakietów startowych.

 2. Po dokonaniu wyboru należy wypełnićc formularz zgłoszeniowy wraz z dołączonym do niego załącznikiem z zamówianymi pakietami klubowymi. Formularz wypisujecie na komputerze, na nim także składacie podpis / nie jest wymagany formalny podpis elektroniczny/. Na jednym formularzu można zgłaszać więcej niż jedną osobę. W takim przypadku na formularzu wpisujecie wszelkie dane dotyczące wszystkich zgłaszanych osób.

 3. Po wypełnieniu zadań z pkt 1 i 2 wysyłacie swoje zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kzkg@koronygor.pl. Po tym fakcie dokonujecie stosownego przelewu na konto klubu. Bardzo proszę o zachowanie tej kolejności. Formularz a po nim przelew a nie odwrotnie.
  95 1140 2004 0000 3702 7547 3460 W tytule wpisujecie treść: Darowizna na klub KZKG RP
  BLIK na nr tel. 696 499 145
  W tytule wpisujecie treść: Darowizna na klub KZKG RP
  Uwaga BLIK jest powiązany z innym nr konta
  71 1140 2004 0000 3002 7547 3459

 4. Po spełnieniu powyższych, otrzymujecie e-mailem potwierdzenie przyjęcia do realizacji waszego zamówienia i oczekujecie na przesyłkę z zamówionymi akcesoriami klubowymi. Czas realizacji zlecenia to zazwyczaj od 1do 2 tygodni od daty spełnienia wszystkich wymogów. Czasami przez okoliczności obiektywne typu urlop, braki akcesoriów w magazynie czy choroba czas realizacji może się wydłużyć. Dlatego oficjalnie klub zastrzega sobie prawo realizacji zlecenia do 4 tygodni od daty spełnienia formalnosci.

Postanowienia dodatkowe.

Członkiem klubu może zostać każdy bez względu na wiek czy narodowość. Dzieci i młodzież do 18 roku życia do klubu mogą przystąpić tylko na wniosek i za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Członkostwo klubu otrzymuje każdy kto zapisze się minimum do jednego z projektów podstawowych KZKG RP takich jak Pakiet Startowy KZKG RP, Tysięczniki Polskich Gór, Tiara Polskich Gór czy Wagabunda KZKG RP.

help_outline