Korona Alp Klub Zdobywców Korony Europy

Aktywna S: 9
Regiony:  Europa
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Korona Alp I: stopień brązowy
Korona Alp I: stopień brązowy
Korona Alp I: stopień srebrny
Korona Alp I: stopień srebrny
Korona Alp I: stopień mały złoty
Korona Alp I: stopień mały złoty
Korona Alp I: stopień duży złoty
Korona Alp I: stopień duży złoty
Korona Alp II: stopień brązowy
Korona Alp II: stopień brązowy
Korona Alp II: stopień srebrny
Korona Alp II: stopień srebrny
Korona Alp II: stopień mały złoty
Korona Alp II: stopień mały złoty
Korona Alp II: stopień duży złoty
Korona Alp II: stopień duży złoty
Podwójna Korona Alp: stopień platynowy
Podwójna Korona Alp: stopień platynowy

Regulamin

Źródło
 1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Alp“ związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Alp, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. i 9. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Alp, znajdujących się na terenie dziewięciu państw alpejskich (Alpy I) oraz dziewięciu tras wokół wybitnych szczytów alpejskich (Alpy II) - podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Korona Alp“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
  • stosowaniem się do miejscowego prawa,
  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz trasy,
  • na własny koszt i ryzyko.
 4. Odznaka „Korona Alp“ posiada trzy kategorie:
  1. Korona Alp I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),
  2. Korona Alp II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),
  3. podwójna Korona Alp (stopień platynowy).
 5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się według zasad:
  1. Korona Alp I:
   • brązowa - dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8),
   • srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
   • mała złota - kolejne 2 szczyty (razem 6),
   • duża złota - komplet 9 szczytów z wykazu (pkt. 8).
  2. Korona Alp II:
   • brązowa - dowolna trasa wokół 1 alpejskiego szczytu: z wykazu (pkt. 9) lub zaproponowana przez turystę,
   • srebrna - kolejne 2 trasy wokół alpejskich szczytów:
    • jednego obowiązkowego z wykazu (pkt. 9a),
    • i jednego uzupełniającego z wykazu (pkt. 9b) lub dowolnego zaproponowanego przez turystę - pkt. 9c (razem 3),
   • mała złota - kolejne 2 trasy wokół alpejskich szczytów:
    • jednego obowiązkowego z wykazu (pkt. 9a),
    • i jednego uzupełniającego z wykazu (pkt. 9b) lub dowolnego zaproponowanego przez turystę - pkt. 9c (razem 5),
   • duża złota - kolejne 4 trasy wokół szczytów: pozostałych obowiązkowych (pkt. 9a) i jako uzupełnienie: szczytów z wykazu (pkt. 9b) lub dowolnych - zaproponowanych przez turystę pkt. 9c (razem 9);
  3. podwójna Korona Alp (KA I + KA II):
   • platynowa - za zdobycie odznak dużych złotych „Korony Alp I“ i „Korony Alp II“ łącznie.
 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Alp“ nie jest ograniczone czasowo.
 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Alp“ i odznaki „Korona Alp".
 8. Wykaz szczytów i wzgórz zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami“ - odznaka Korona Alp I (najwyższy szczyt w państwie alpejskim):
  1. Chemin des Révoires 161 m n.p.m. Alpy Nadmorskie, Monako,
  2. Írott-kő 883 m n.p.m.- Kőszeg, Węgry,
  3. Vorder Grauspitz 2599 m n.p.m.- Rätikon, Liechtenstein,
  4. Triglav 2864 m n.p.m.- Alpy Julijskie, Słowenia,
  5. Zugspitze 2962 m n.p.m.- Alpy Bawarsko-Tyrolskie, Niemcy,
  6. Großglockner 3798 m n.p.m.- Wysokie Taury, Austria,
  7. Dufourspitze 4634 m n.p.m.- Alpy Pennińskie, Szwajcaria,
  8. Monte Bianco di Courmayeur 4748 m n.p.m. Alpy Graickie, Włochy,
  9. Mont Blanc 4810 m n.p.m.- Alpy Graickie, Francja.
 9. Wykaz szczytów - odznaka Korona Alp II (trasy wokół wybitnych alpejskich szczytów):
  1. obowiązkowe - główne szczyty do obejścia:
   1. Triglav 2864 m n.p.m.- Alpy Julijskie, Słowenia,
   2. Zugspitze 2962 m n.p.m.- Alpy Bawarsko-Tyrolskie, Niemcy-Austria,
   3. Großglockner 3798 m n.p.m.- Wysokie Taury, Austria,
   4. Matterhorn 4478 m n.p.m.- Alpy Pennińskie, Szwajcaria-Włochy,
   5. Mont Blanc 4810 m n.p.m.- Alpy Graickie, Francja-Włochy-Szwajcaria;
  2. proponowane uzupełniające szczyty do obejścia:
   1. Watzmann 2713 m n.p.m.- Alpy Bawarskie, Niemcy,
   2. Dachstein 2995 m n.p.m.- Alpy Salzburskie, Austria,
   3. Piz Bernina 4049 m n.p.m.- Alpy Retyckie, Szwajcaria-Włochy,
   4. Monte Rosa 4634 m n.p.m.- Alpy Pennińskie, Szwajcaria-Włochy;
  3. dowolne uzupełniające szczyty do obejścia: zaprojektowane przez turystów trasy, wokół alpejskich szczytów innych niż wymienione w pkt. a) i b).
 10. Warunkiem zaliczenia trasy do odpowiedniej kategorii odznaki Korona Alp II jest pokonanie o własnych siłach znaczącego odcinka tej trasy.
 11. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów lub przebytych tras.
 12. Potwierdzeniem zdobycia szczytu i przebycia trasy są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
 13. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu i przejścia trasy może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
 14. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Alp“ jest wypełniona książeczka "Korona Alp“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
 15. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
 16. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl i https://facebook.com/idewgory.
 17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.