Korona Beskidu Myślenickiego PTTK Myślenice

Aktywna S: 3
Regiony:  Małopolskie
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło
 1. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach ustanawia regionalną odznakę turystyczną Korona Beskidu Myślenickiego.
 2. Odznakę Korona Beskidu Myślenickiego ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Średnim oraz Beskidzie Wyspowym i okolicach oraz poznawania walorów krajoznawczych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych tego obszaru.
 3. Odznaka Korona Beskidu Myślenickiego ustanowiona została również dla uczczenia 75 rocznicy nieprzerwanej działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach. A kształt odznaki nawiązuje do pieczęci Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Myślenicach.
 4. Odznaka Korona Beskidu Myślenickiego posiada następujące stopnie.
  • Brązowy za zdobycie dowolnych 10 szczytów z wykazu szczytów stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu
  • Srebrny za zdobycie kolejnych 15 szczytów z wykazu szczytów stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu (łącznie 25 szczytów)
  • Złoty za zdobycie wszystkich szczytów z wykazu szczytów stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu
 5. Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 20 sierpnia 2021 r. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna. Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.
 6. Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.
 7. Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na poszczególne szczyty.
 8. Potwierdzeniem zdobycia szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Myślenickiego są fotografie zrobione na zdobytych szczytach. Na zdjęciach powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz jeśli to możliwe pieczątki lub inne potwierdzenia. Zdjęcia można przedstawiać do weryfikacji na telefonie lub przesłać e-mailem.
 9. Turysta ubiegający się o Odznakę Korona Beskidu Myślenickiego po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w Terenowym Referacie Weryfikacji Górskiej Odznaki Turystycznej w Myślenicach (Myślenice, Rynek 27). Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.
 10. Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki Korona Beskidu Myślenickiego oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia.
 11. Zdobywanie Odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
 12. Odznaka Korona Beskidu Myślenickiego została ustanowiona 20 sierpnia 2021 r. przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicac. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lubomir w Myślenicach.

Załącznik 1

Źródło

Wykaz szczytów

 1. Styrek 367 m n.p.m.
 2. Glichowiec 523 m n.p.m.
 3. Góra Zamkowa 308 m n.p.m.
 4. Wierzbanowska Góra 771 m n.p.m.
 5. Dziadkówka 470 m n.p.m.
 6. Kiczora 725 m n.p.m.
 7. Lubomir 902 m n.p.m.
 8. Łysina 891 m n.p.m.
 9. Kamiennik 827 m n.p.m.
 10. Śliwnik 619 m n.p.m.
 11. Uklejna 688 m n.p.m.
 12. Chełm 618 m n.p.m.
 13. Dalin 506 m n.p.m.
 14. Barnasiówka 566 m n.p.m.
 15. Plebańska Góra 510 m n.p.m.
 16. Sularzowa 617 m n.p.m.
 17. Babica 728 m n.p.m.
 18. Jachowska Góra 637 m n.p.m.
 19. Chełm 603 m n.p.m.
 20. Las Groby 557 m n.p.m.
 21. Lanckorońska góra 545 m n.p.m.
 22. Żar 520 m n.p.m.
 23. Ciecień 803 m n.p.m.
 24. Księża Góra 643 m n.p.m.
 25. Grodzisko 618 m n.p.m.
 26. Tuszyna 427 m n.p.m.
 27. Mioduszyna 632 m n.p.m.
 28. Makowska Góra 648 m n.p.m.
 29. Bryndzówka 698 m n.p.m.
 30. Przysłopski Wierch 793 m n.p.m.
 31. Kamienna Góra 721 m n.p.m.
 32. Mosorowa Góra 697 m n.p.m.
 33. Koskowa Góra 867 m n.p.m.
 34. Fuckowa Góra 644 m n.p.m.
 35. Parszywka 842 m n.p.m.
 36. Groń Tokarski 556 m n.p.m.
 37. Jaworzyński Wierch 782 m n.p.m.
 38. Kotoń 857 m n.p.m.
 39. Ostrysz 701 m n.p.m.
 40. Przykiec 741 m n.p.m.
 41. Stołowa Góra 841 m n.p.m.
 42. Urbania Góra 671 m n.p.m.
 43. Cyrla 666 m n.p.m.
 44. Zębolowa 858 m n.p.m.
 45. Kiecka 631 m n.p.m.
 46. Hajdówka 534 m n.p.m.
 47. Zbójecka Góra 643 m n.p.m.
 48. Luboń Wielki 1023 m n.p.m.
 49. Szczebel 976 m n.p.m.
 50. Lubogoszcz 967 m n.p.m.