Korona Beskidu Sądeckiego PTTK Nowy Sącz

Aktywna S: 1
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka Korona Beskidu Sądeckiego jest odznaką regionalną Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej Beskidu Sądeckiego. Odznakę Korona Beskidu Sądeckiego ustanowiono w 60- lecie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego odznaki GOT PTTK w Nowym Sączu, przypadającego w 2014 roku.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Aby zdobyć odznakę należy pokonać 35 szczytów w Beskidzie Sądeckim.
 5. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 6. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 7. Podstawą weryfikacji odznaki Korona Beskidu Sądeckiego jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Książeczkę można zakupić w sekretariacie Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
 8. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej lub podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika z uprawnieniami na ten teren.
 9. Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy są zwolnieni z uzyskiwania potwierdzeń z wycieczek wymienionych w par.z8.
 10. Ubiegający się o odznakę Korona Beskidu Sądeckiego, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, Rynek 9.
 11. Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przestawia się odpowiednią pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki Korona Beskidu Sądeckiego oraz pieczątką KTG wraz z podpisem weryfikującego przodownika turystyki górskiej.
 12. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki Korona Beskidu Sądeckiego , uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 13. Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK „Beskid” w Nowym Sączu za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
 14. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu.
 15. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu Uchwałą Nr 10/2014 w dniu 16.06.2014 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Załącznik 1

Źródło 
Numer Nazwa szczytu Wysokość Pasmo Koordynaty
1 Radziejowa 1262 Pasmo Radziejowej 49° 26' 58" N 20° 36' 16" E
2 Złomisty Wierch 1224 Pasmo Radziejowej 49° 27' 66" N 20° 34' 39" E
3 Mała Radziejowa 1207 Pasmo Radziejowej 49° 27' 09" N 20° 35' 43" E
4 Wielka Przehyba 1193 Pasmo Radziejowej 49° 28' 02" N 20° 34' 16" E
5 Wielki Rogacz 1182 Pasmo Radziejowej 49° 26' 24" N 20° 36' 37" E
6 Przehyba schr. 1175 Pasmo Radziejowej 49° 27' 56" N 20° 33' 36" E
7 Skałka 1163 Pasmo Radziejowej 49° 28' 22" N 20° 32' 21" E
8 Mały Rogacz 1162 Pasmo Radziejowej 49° 26' 11" N 20° 36' 34" E
9 Mała Przehyba 1155 Pasmo Radziejowej 49° 28' 07" N 20° 33' 01" E
10 Jasiennik 1128 Pasmo Radziejowej 49° 28' 38" N 20° 32' 25" E
11 Czeremcha 1124 Pasmo Radziejowej 49° 27' 34" N 20° 32' 06" E
12 Zgrzypy 1120 Pasmo Radziejowej 49° 28' 33" N 20° 34' 00" E
13 Jaworzyna Krynicka 1114 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 25' 05" N 20° 53' 44" E
14 Wielka Bukowa 1104 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 25' 08" N 20° 52' 09" E
15 Wierch nad Kamieniem 1084 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 29' 05" N 20° 47' 38" E
16 Runek 1082 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 26' 29" N 20° 52' 25" E
17 Pieniążna 1078 Pasmo Radziejowej 49° 27' 09" N 20° 33' 13" E
18 Bukowa 1077 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 25' 40" N 20° 52' 27" E
19 Czubakowska 1069 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 26' 17" N 20° 52' 29" E
20 Jaworzyny 1068 Pasmo Radziejowej 49° 27' 25" N 20° 37' 08" E
21 Pusta Wielka 1061 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 26' 37" N 20° 49' 51" E
22 Spadzie 1058 Pasmo Radziejowej 49° 28' 22" N 20° 30' 53" E
23 Łysiny 1052 Pasmo Radziejowej 49° 27' 10" N 20° 31' 57" E
24 Hala Pisana 1044 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 28' 48" N 20° 45' 52" E
25 Wargulszańskie Góry 1035 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 28' 16" N 20° 48' 17" E
26 Międzyradziejówki 1035 Pasmo Radziejowej 49° 26' 27" N 20° 37' 45" E
27 Kotylniczy Wierch 1032 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 24' 30" N 20° 52' 27" E
28 Sokołowska Góra 1028 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 29' 11" N 20° 46' 00" E
29 Jawor 1027 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 28' 18" N 20° 48' 53" E
30 Kiczora 1024 Pasmo Radziejowej 49° 26' 54" N 20° 33' 09" E
31 Eliaszówka 1023 Pasmo Radziejowej 49° 24' 04" N 20° 38' 33" E
32 Czeremcha Zachodnia 1015 Pasmo Radziejowej 49° 46' 27" N 20° 30' 58" E
33 Parchowatka 1004 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 27' 18" N 20° 47' 00" E
34 Złotułki 1001 Pasmo Radziejowej 49° 26' 28" N 20° 38' 50" E
35 Jaworzynka 1001 Pasmo Jaworzyny Krynickiej 49° 24' 32" N 20° 49' 57" E
help_outline