Korona Bieszczadów PTTK Sanok

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyPodkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Ziemia Sanocka" w Sanoku.
 2. Odznakę KORONA BIESZCZADÓW ustanawia się w celu popularyzacji pieszej turystyki górskiej w Bieszczadach, poznawania ich walorów przyrodniczych i kulturowych oraz krajoznawczych.
 3. Odznaka KORONA BIESZCZADÓW jest odznaką jednostopniową.
 4. Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.04.2017 r. tj. od daty wejścia w życie uchwały Zarządu Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku o ustanowieniu niniejszej odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 5. Odznakę KORONA BIESZCZADÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich w Bieszczadach wg załączonego wykazu, umieszczonego w książeczce zdobywania odznaki, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną.
 6. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 7. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału od 7 roku życia.
 8. Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w książeczce zdobywania odznaki KORONA BIESZCZADÓW potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika turystycznego. W przypadku braku takiej możliwości wejście na szczyt należy udokumentować zdjęciem z wpisaniem daty lub potwierdzeniem w postaci pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, instytucji (sklep, leśniczówka, sołtys) leżących w pobliżu szczytu.
 9. Ubiegający się o odznakę KORONA BIESZCZADÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji w Oddziałowym Referacie Weryfikacyjnym Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku, ul. 3 Maja 2. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę, w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.
 10. Książeczka po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia (wykupienia) i noszenia odznaki KORONA BIESZCZADÓW. Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku.
 11. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Oddziałowy Referat Weryfikacyjny lub Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku.
 12. Informacje związane ze zdobywaniem odznaki KORONA BIESZCZADÓW można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku oraz na stronie www.pttk.avx.pl
 13. Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK "Ziemia Sanocka" w Sanoku w dniu 28.02.2017 r. i obowiązuje od dnia 01.04.2017 r.

Załącznik 1

Źródło 
Numer Szczyt Wysokość
1. Tarnica 1346 m
2. Halicz 1333 m
3. Wielka Rawka 1307 m
4. Połonina Caryńska 1297 m
5. Połonina Wetlińska (Smerek) 1222 m
6. Rabia Skała 1199 m
7. Jasło 1153 m
8. Hyrlata 1103 m
9. Wołosań 1071 m
10. Łopiennik 1069 m
11. Magura Stuposiańska 1016 m
12. Stryb 1011 m
13. Dwernik Kamień 1004 m
14. Chryszczata 997 m
15. Trohaniec 939 m
help_outline