Korona Gór Europy Oddział Hutniczo-Miejski Kraków

Aktywna S: 3
Regiony:  Europa
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka „Korona Gór Europy” została ustanowiona w roku 2019, przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Celem odznaki jest zaktywizowanie turystów górskich do zdobywania bardziej wymagających szczytów i poznawania piękna naszego kontynentu.
 2. Odznaka „Korona Gór Europy” obejmuje wszystkie najwyższe szczyty w poszczególnych 47 państwach Europy, zgodnie z załączonym wykazem.

II. Zasady zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie:
  • brązowa - przyznawana za zdobycie 16 różnych szczytów, dowolnie wybranych z załączonego wykazu, przy czym trzy szczyty muszą mieć wysokość powyżej dwóch tysięcy metrów;
  • srebrna - przyznawana za zdobycie 32 różnych szczytów, dowolnie wybranych z załączonego wykazu, przy czym sześć szczytów musi mieć wysokość powyżej dwóch tysięcy metrów;
  • złota - przyznawana za zdobycie wszystkich 47 szczytów z załączonego wykazu.
 3. Podczas weryfikowania odznaki uwzględniane są szczyty zdobyte od 01.01.2000 roku. Czas zdobywania kolejnych szczytów jest nieograniczony.
 4. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo i w ramach zdobywania innych odznak turystycznych.
 5. Podczas wędrówek należy przestrzegać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegać zasad i odnośnych przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych państwach Europy.
 6. Każdy uczestnik projektu podejmuje na własną odpowiedzialność ryzyko związane ze zdobywaniem szczytów z wykazu.
 7. Wszelkie koszty związane ze zdobywaniem odznak ponosi uczestnik.

III. Poświadczenia

 1. Poświadczenia zdobycia szczytów do odznaki gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki „Korona Gór Europy”, z podaniem daty wejścia.
 2. Poświadczeniem są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Za poświadczenia uważa się również fotografię zdobywcy szczytu wykonaną w charakterystycznym miejscu szczytu (np. przy tablicy z nazwą szczytu).
 3. Książeczkę Odznaki „Korona Gór Europy” można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie; należy opisać ją na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.

IV. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki „Korona Gór Europy” jest książeczka odznaki, z zebranymi poświadczeniami zdobycia poszczególnych szczytów.
 2. Ubiegający się o odznakę „Korona Gór Europy”, przedstawia książeczkę odznaki, z zebranymi poświadczeniami, do weryfikacji w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie, bądź przesyła ją pocztą.
 3. Po pozytywnym zweryfikowaniu, fakt ten potwierdza się w oznaczonym miejscu książeczki odznaki, pieczątką stwierdzającą przyznanie odznaki w odpowiednim stopniu.
 4. Zweryfikowana książeczka odznaki stanowi legitymację do jej kupienia i noszenia. Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie.
 5. Zdobywca odznaki „Korona Gór Europy”, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wymaganych przy weryfikacji, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca odznaki, wyraża również zgodę na publikację w wykazie zdobywców tej odznaki: swojego imienia i nazwiska; kraju i miejsca zamieszkania; daty zdobycia odznaki; fotografii – jeśli ją dostarczy.

V. Przepisy końcowe

 1. Wszystkie wątpliwości, wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.
 2. Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką „Korona Gór Europy”, można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37.
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, w dniu 22.07.2019.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz szczytów

Numer Państwo Wysokość m n.p.m Nazwa góry
1 Francja 4809 Mont Blanc
2 Włochy 4748 Mont Blanc de Courmayeur
3 Szwajcaria 4634 Dufourspitze
4 Austria 3798 Großglockner
5 Hiszpania 3479 Mulhacén
6 Niemcy 2962 Zugspitze
7 Andora 2942 Pic de Coma Pedrosa
8 Bułgaria 2925 Musała
9 Grecja 2918 Mitikas
10 Słowenia 2864 Triglav
11 Albania 2764 Korab
12 Macedonia Północna 2764 Golem Korab
13 Kosowo 2656 Djeravica
14 Słowacja 2655 Gerlach
15 Liechtenstein 2599 Vorder Grauspitz
16 Rumunia 2544 Moldoveanu
17 Czarnogóra 2534 Zla Kolata
18 Polska 2499 Rysy (wierzchołek NW)
19 Norwegia 2469 Galdhøpiggen
20 Bośnia i Hercegowina 2386 Maglić
21 Portugalia 2351 Pico
22 Serbia 2169 Midżur
23 Islandia 2110 Hvannadalshnúkur
24 Szwecja 2097 Kebnekaise
25 Ukraina 2061 Howerla
26 Rosja 1895 Narodnaja
27 Chorwacja 1831 Vrh Dinare
28 Czechy 1603 Śnieżka
29 Wielka Brytania 1345 Ben Nevis
30 Finlandia 1324 Halti
31 Irlandia 1038 Carrantuohill
32 Turcja 1031 Mahya Dağı
33 Węgry 1014 Kékes
34 Dania 880 Slættaratindur
35 San Marino 739 Monte Titano
36 Belgia 694 Signal de Botrange
37 Luksemburg 560 Kneiff
38 Kazachstan 509 Jurmysz
39 Mołdawia 428 Dealul Bălăneşti
40 Białoruś 345 Góra Dzierżyńska
41 Holandia 322 Vaalserberg
42 Estonia 318 Suur Munamägi
43 Łotwa 312 Gaiziņkalns
44 Litwa 294 Wysoka Góra
45 Malta 253 Dmejrek
46 Monako 161 Chemin des Révoires
47 Watykan 75 Wzgórze Watykańskie
help_outline