Korona Gór Stołowych Klub Zdobywców Korony Europy

Aktywna S: 9
Regiony:  EuropaSudety
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Korona Gór Stołowych I: stopień brązowy
Korona Gór Stołowych I: stopień brązowy
Korona Gór Stołowych I: stopień srebrny
Korona Gór Stołowych I: stopień srebrny
Korona Gór Stołowych I: stopień złoty
Korona Gór Stołowych I: stopień złoty

Regulamin

 1. Z dniem 7 lutego 2021 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Gór Stołowych“ związana z poznawaniem pasma Gór Stołowych poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony polskiej i czeskiej części Gór Stołowych (łącznie) oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. i 9. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Gór Stołowych poprzez zdobywanie stołowogórskich szczytów- (Korona Gór Stołowych I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Gór Stołowych II)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Korona Gór Stołowych“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
  • stosowaniem się do miejscowego prawa,
  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,
  • na własny koszt i ryzyko.
 4. Odznaka „Korona Gór Stołowych“ posiada trzy kategorie:
  1. Korona Gór Stołowych I (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty),
  2. Korona Gór Stołowych II (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty),
  3. podwójna Korona Gór Stołowych (stopień platynowy).
 5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:
  1. Korona Gór Stołowych I (KGS I, wejście na szczyt):
   • popularna - dowolne 5 szczytów z wykazu (pkt. 8),
   • brązowa - kolejne 5 szczytów z wykazu (łącznie 10),
   • srebrna - kolejne 7 szczytów z wykazu (łącznie 17),
   • złota - kolejne 7 szczytów z wykazu (komplet- 24);
  2. Korona Gór Stołowych II (KGS II, przejście trasy):
   • popularna - 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),
   • brązowa - 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),
   • srebrna - kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),
   • złota - kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 3 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c).
    Uwaga! W ramach kolejnych stopni „Korony Gór Stołowych II“, trasy nie mogą się powtarzać. Trasy uzupełniające, zaproponowane przez turystów muszą spełniać jeden z warunków: długość min. 7 km lub czas przejścia min. 2 h.
  3. podwójna Korona Gór Stołowych (KGS I + KGS II):
   • platynowa - honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Korony Gór Stołowych I“ i „Korony Gór Stołowych II“ łącznie.
 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii odznaki „Korona Gór Stołowych“ nie jest ograniczone czasowo.
 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Gór Stołowych“ i odznaki „Korona Gór Stołowych".
 8. Wykaz szczytów Korony Gór Stołowych I (KGS I-wybrane szczyty w paśmie Gór Stołowych):
  1. Szczeliniec Wielki 919 m n.p.m.
  2. Błędne Skały 853 m n.p.m.
  3. Narożnik 849 m n.p.m.
  4. Ptak 839 m n.p.m. (Fort Karola)
  5. Kopa Śmierci 830 m n.p.m.
  6. Podmorskie kanały 792 m n.p.m. (Białe Skały)
  7. Čáp 786 m n.p.m. Adršpašsko-teplické skály
  8. Božanovský špičák 773 m n.p.m. Broumovské stěny
  9. Koruna 769 m n.p.m. Broumovské stěny
  10. Krucza Kopa 723 m n.p.m.
  11. Róg 715 m n.p.m. Zawory
  12. Velká Kupa 708 m n.p.m. (Kamenná Brána), Broumovské stěny
  13. Rogacz 708 m n.p.m. (Skalne Grzyby)
  14. Dzik 703 m n.p.m.
  15. Supí hnízdo 702 m n.p.m. Broumovské stěny
  16. Ostaš 700 m n.p.m. Polická pánev
  17. Urwisko Batorowskie 700 m n.p.m. (kamienny krzyż Męki Pańskiej, kapliczka)
  18. Baszty 700 m n.p.m. (Radkowskie Skały)
  19. Stražna hora 689 m n.p.m. Broumovské stěny
  20. Modry Kamen 686 m n.p.m. (Ovčín), Broumovské stěny
  21. Starozámecký vrch 681 m n.p.m. Adršpašsko-teplické skály
  22. Křížový vrch 667 m n.p.m. Adršpašsko-teplické skály
  23. Duża Dufałka 622 m n.p.m.
  24. Lysý vrch 611 m n.p.m. Adršpašsko-teplické skály
 9. Korona Gór Stołowych II (KGS II- trasy stołowogórskie):
  1. obowiązkowe - główne:
   1. Wambierzyce- Skalne Grzyby- Skalne Wrota- Karłów- Błędne Skały- Kudowa Zdrój (szlak czerwony),
   2. Machov- Machovský kříž- Pánův kříž- Slavný- Supi hnizdo- chata Hvězda- Hlavňov- Dědov- Skály (szlak czerwony),
   3. Borowina- Batorów- Urwisko Batorowskie- Białe Skały- Karłów- Pasterka- Błędne Skały- Czermna (szlak zielony),
   4. Batorów- Batorówek- Skalne Grzyby- Białe Skały- Karłów- Pasterka- Wodospady Pośny- Radków (szlak żółty),
   5. Złotno/Łężyce- Skały Puchacza- Kopa Śmierci-Narożnik- Fort Karola- Karłów- Mahovská Lhota lub Božanov (szlak niebieski),
   6. Teplice nad Metuji- Kraví hora- Pod Bludištěm-Rozhledna Čáp- Teplice nad Metuji (trasa okrężna, szlak niebieski i zielony),
   7. Chełmsko Śląskie- Róg- Chełmsko Śląskie- Głazy Krasnoludków (Gorzeszowskie Skałki)- Chełmsko Śląskie (lub Jawiszów lub Gorzeszów);
  2. uzupełniające- proponowane:
   1. Karłów- trasa na Szczelińcu Wielkim- Karłów (lub Pasterka),
   2. Błędne Skały- przejście trasy (i powrót na miejsce startu),
   3. Wambierzyce- Skalne Grzyby- Batorówek, szlak niebieski,
   4. Pasterka- Božanovský špičák- Koruna,
   5. Pstrążna- Pod Błędnymi Skałami- Machov (szlak niebieski),
   6. Adršpašske skály: Adršpach- wokół jeziora, Homole cukru- Milenci- Vyhlídka Velké panoráma- Adršpach (szlak niebieski i zielony),
   7. Police nad Metuji- Supi hnizdo- Ovčín- Slavný, szlak czerwony i żółty,
   8. Horní Božanov- Koruna- Kamenná brána- Slavný (szlak żółty),
   9. Machovska Lhota- Soví hrádek- Junácká vyhlídka- Pánův kříž- Božanovský špičák (szlak żółty);
  3. uzupełniające- dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b (zaproponowane przez turystów).
 10. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.
 11. Potwierdzeniem zdobycia szczytu lub przejścia trasy jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości)*.
 12. Potwierdzeniem mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).
 13. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
 14. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Gór Stołowych“ jest wypełniona książeczka "Korona Gór Stołowych“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
 15. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
 16. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl i https://facebook.com/idewgory.
 17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.