Korona Gór Świętokrzyskich PTTK Kielce

Aktywna S: 1
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach.
 2. Celem ustanowienia odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest:
  • promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków;
  • popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.07.2007 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 5. Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich według zamieszczonego wykazu.
 6. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 7. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.
 8. Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK (górskiej lub pieszej), mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie. Należy również, w miarę możliwości, przybić na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.
 9. Ubiegający się o Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę weryfikacji Kapitule Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i dwóch przedstawicieli Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Siedzibą Kapituły jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.
 10. Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH wraz z podpisem członka Kapituły.
 11. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 12. Odznakę nabywa się w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.
 13. Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH można uzyskać w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.
 14. Wręczenie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH odbywa się podczas imprez oddziałowych według ustalonego obrzędu, a fizycznym tego potwierdzeniem jest numerowana odznaka KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.
 15. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Kapituła Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.
 16. Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach 28.02.2007 r. i obowiązuje od dnia 01.07.2007 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 05.02.2009 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz szczytów do zdobycia odznaki Korona Gór Świętokrzyskich

Podane w wykazie szczyty zostały wybrane ze względu na fakt, iż przecinają je znakowane szlaki turystyki pieszej PTTK oraz odznaczają się wybitnymi walorami: geograficznymi, turystycznymi, geologicznymi, historycznymi, przyrodniczymi itp.

Numer Szczyt Wysokość Pasma i Grzbiety Szlak
1. Łysica 612m Pasmo Łysogórskie Czerwony
2. Szczytniak 554 m Pasmo Jeleniowskie Czerwony i czarny
3. Bukowa Góra 482 m Pasmo Klonowskie Zielony i żółty
4. Klonówka 473 m Pasmo Masłowskie Czerwony
5. Kiełków 452 m Pasmo Orłowińskie Niebieski
6. Radostowa 451 m Grzbiet Krajeński Czerwony
7. Drogosiowa 447 m Pasmo Bielińskie Niebieski
8. Siniewska 444 m Pasmo Oblęgorskie Czerwony
9. Włochy 427 m Pasmo Cisowskie Niebieski
10. Kamień Michniowski 423 m Pasmo Sieradowickie Niebieski i czarny
11. Sosnowica 413 m Wzgórza Tumlińskie Czerwony
12. Altana 408 m Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie Zielony
13. Osieczyńska Góra 407 m Wzgórza Suchedniowskie Czerwony
14. Telegraf 406 m Pasmo Dymińskie Niebieski
15. Patrol 389 m Pasmo Zgórskie Niebieski
16. Biesak 381 m Pasmo Posłowickie Niebieski
17. Otrocz 372 m Grupa Otrocza Niebieski
18. Zelejowa 372 m Pasmo Zelejowskie Czerwony
19. Dobrzeszowska 368 m Pasmo Dobrzeszowskie Niebieski
20. Jaźwina 361 m Pasmo Ociesęckie Żółty
21. Sikorza 361 m Pasmo Brzechowskie Niebieski
22. Góra Zamkowa 360 m Pasmo Chęcińskie Żółty
23. Miedzianka 356 m Wzgórza Miedziankowskie Żółty
24. Chełmowa Góra 348 m Pasmo Pokrzywiańskie Czarny
25. Fajna Ryba 347 m Pasmo Przedborsko-Małogoskie Zielony
26. Karczówka 339 m Pasmo Kadzielniańskie Czerwony
27. Glinianki 336 m Grzywy Korzeczkowskie Żółty
28. Grząby Bolmińskie 330 m Grząby Bolmińskie Żółty
help_outline