Korona Karpat Klub Zdobywców Korony Europy

Aktywna S: 7
Regiony:  Europa
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Korona Karpat I: stopień brązowy
Korona Karpat I: stopień brązowy
Korona Karpat I: stopień srebrny
Korona Karpat I: stopień srebrny
Korona Karpat I: stopień złoty
Korona Karpat I: stopień złoty
Korona Karpat II: stopień brązowy
Korona Karpat II: stopień brązowy
Korona Karpat II: stopień srebrny
Korona Karpat II: stopień srebrny
Korona Karpat II: stopień złoty
Korona Karpat II: stopień złoty
Podwójna Korona Karpat: stopień duży złoty
Podwójna Korona Karpat: stopień duży złoty

Regulamin

Źródło
 1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Karpat“ związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Karpat, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Karpat- znajdujących się na terenie ośmiu państw karpackich (Karpaty II) oraz w siedmiu częściach łuku Karpat, zgodnych z regionalizacją fizycznogeograficzną polskiego geografa prof. Jerzego Kondrackiego (Karpaty I) - podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Korona Karpat“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
  • stosowaniem się do miejscowego prawa,
  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,
  • na własny koszt i ryzyko.
 4. Odznaka „Korona Karpat“ posiada trzy kategorie:
  • Korona Karpat I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty),
  • Korona Karpat II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty),
  • podwójna Korona Karpat (stopień duży złoty).
 5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się według zasad:
  1. Korona Karpat I:
   • brązowa - dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8 a),
   • srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
   • mała złota - kolejne 3 szczyty (razem 7);
  2. Korona Karpat II:
   • brązowa - dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8 b),
   • srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
   • mała złota - kolejne 4 szczyty (razem 8);
  3. podwójna Korona Karpat (KK I + KK II):
   • duża złota - komplet 12 szczytów z wykazu (pkt. 8).
 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Karpat“ nie jest ograniczone czasowo.
 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Karpat“ i odznaki „Korona Karpat".
 8. Wykaz szczytów i wzgórz zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami“:
  1. Korona Karpat I (najwyższe w części regionu fizyczno-geograficznego wg prof. Jerzego Kondrackiego):
   1. Stolica 1476 m n.p.m. Słowacja (Wewnętrzne Karpaty Zachodnie),
   2. Babia Góra 1725 m n.p.m. Polska i Słowacja (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie),
   3. Curcubăta Mare 1849 m n.p.m. Rumunia (Góry Zachodniorumuńskie),
   4. Howerla 2061 m n.p.m. Ukraina (Zewnętrzne Karpaty Wschodnie),
   5. Pietrosul Rodnei 2303 m n.p.m. Rumunia (Wewnętrzne Karpaty Wschodnie),
   6. Moldoveanu 2544 m n.p.m. Rumunia (Karpaty Południowe),
   7. Gerlachovský štít (Gerlach) 2655 m n.p.m. Słowacja (Centralne Karpaty Zachodnie);
  2. Korona Karpat II (najwyższe w państwie karpackim):
   1. Buschberg 491 m n.p.m. Austria,
   2. Kékes 1014 m n.p.m. Węgry,
   3. Lysá Hora 1324 m n.p.m. Czechy,
   4. Šiljak 1565 m n.p.m. Serbia,
   5. Howerla 2061 m n.p.m. Ukraina,
   6. Rysy 2499 m n.p.m. Polska,
   7. Moldoveanu 2544 m n.p.m. Rumunia,
   8. Gerlachovský štít (Gerlach) 2655 m n.p.m. Słowacja.
 9. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów.
 10. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
 11. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
 12. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Karpat“ jest wypełniona książeczka "Korona Karpat“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
 13. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
 14. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl i https://facebook.com/idewgory.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.