Korona Nowej Rudy PTTK Nowa Ruda

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia wstępne

 1. Odznaka Regionalna „Korona Nowej Rudy”, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” i Radę Miasta Nowa Ruda.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Nowej Rudy, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Miasta Nowa Ruda.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie.
 4. Odznaka posiada jeden stopnień, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5 roku życia.
 2. Odznakę otrzymuje się po zdobyciu wszystkich miejsc wskazanych w Książeczce weryfikacyjnej w dowolnie wybranej kolejności.
 3. Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest posiadanie książeczki weryfikacyjnej odznaki „Korona Nowej Rudy” lub samodzielnie wykonanej kroniki z zachowaniem wymogów regulaminu.
 2. Potwierdzenie zdobycia poszczególnej lokalizacji uzyskuje się za pomocą jednej z podanych możliwości:
  • zdjęcia, na którym jest posiadacz książeczki na tle wskazanego w Książeczce Weryfikacyjnej miejsca,
  • zalogowanie za pomocą kodu QR odczytanego ze specjalnego markera, znajdującego się w danym punkcie
 3. Potwierdzeniem zaliczenia punktu jest także poświadczenie przez: Przodownika Turystyki Kwalifikowanej, Instruktora Krajoznawstwa, Przewodnika Turystycznego.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną należy złożyć do weryfikacji w Biurze Informacji Turystycznej, ul. Rynek 2, 57-400 Nowa Ruda, tel./fax 74 872 03 08.
 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Koło PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie z uwzględnieniem: numer kolejny, dane zdobywcy, adres oraz datę przyznania odznaki.
 6. Należność za odznaki należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miasta Nowa Ruda z dopiskiem „za odznakę” lub osobiście w Biurze Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Koła PTTK im. „Gwarków Noworudzkich” w Nowej Rudzie oraz Radę Miasta Nowa Ruda.
 2. Koszt Książeczki Weryfikacyjnej - 5zł, koszt odznaki – 8zł.
 3. Wszelkich informacji udziela Elżbieta Bisikiewicz, tel.: 74 872 03 08,
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017r

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Góra św. Anny (647m) (N50° 34' 0.4561", E16° 30' 6.7116")
 2. Góra Wszystkich Świętych (648m) (N50° 33' 2.6711", E16° 31' 16.08")
 3. Bogusza (539m) (N50° 35' 41.5248" , E16° 30' 16.2144")
 4. Ruda Góra (516m) (N50° 35' 5.5284" , E16° 30' 40.7772")
 5. Wilkowiec (598m) (N50° 32' 7.6884" , E16° 32' 20.1192")
 6. Krępiec (645m) (N50° 34' 12.6228" , E16° 29' 33.378")
 7. Sokoli Garb (615m) (N50° 34' 57.3636" , E16° 28' 47.802")
help_outline