Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Aktywna S: 1
Regiony:  OpolskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
  1. Odznaka pn. Korona Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” jest wewnętrzną odznaką ustanowioną przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, organizatora akcji.
  2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”, zachęcenie do poznawania jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.
  3. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo.
  4. Odznakę uzyskuje się przez zdobycie wszystkich niżej wymienionych wzniesień Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz prawidłowego poruszania się po terenach objętych ochroną.
  5. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
  6. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1 kwietnia 2021 r., to jest od daty wejścia w życie Regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
  7. Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wykonanie zdjęcia tabliczki z nazwą wzniesienia.
  8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu wszystkich zdjęć wykonanych na szczytach przedstawia je w formie elektronicznej (maksymalna objętość wszystkich zdjęć 10 MB), wysyłając je na adres mailowy koronaPKGO@gmail.com wraz z niezbędnymi danymi (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) oraz oświadczeniem RODO, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  9. Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia zgłaszający otrzyma mailowe potwierdzenie zdobycia odznaki, która będzie do odbioru w siedzibie Parku w Pokrzywnej (preferowana forma kontaktu, umożliwiająca odebranie nagrody dodatkowej - zwiedzania ekspozycji przyrodniczej z parkowym edukatorem) lub zostanie wysyłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad regulaminu, jak również do zakończenia akcji.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz szczytów

Nazwa Wysokość
Biskupia Kopa 890
Srebrna Kopa 785
Zamkowa Góra 571
Średnia Kopa 543
Szyndzielowa Kopa 533
Bukowa Góra 507
Przednia Kopa 495
Długota 457
Olszak 453
Krzyżówka (Krzyżowa) 427
Kobylica 395
Wróblik 391
Okopowa 388
Lipowiec 370
Gajna (Wężowa) 362
Święta Góra 354
Trupina 332
Kapliczna Góra 320
Kozia Góra (Klasztorna) 316
help_outline