Korona Pirenejów Klub Zdobywców Korony Europy

Aktywna S: 9
Regiony:  Europa
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Korona Pirenejów I: stopień brązowy
Korona Pirenejów I: stopień brązowy
Korona Pirenejów I: stopień złoty
Korona Pirenejów I: stopień złoty
Korona Pirenejów II: stopień srebrny
Korona Pirenejów II: stopień srebrny

Regulamin

Źródło
 1. Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Pirenejów“ związana ze zdobywaniem szczytów należących do górskiej korony Pirenejów, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. Regulaminu, a także wędrowaniem szlakami (punkt 9. Regulaminu), przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania znamienitych szczytów łańcucha Pirenejów, znajdujących się na terenie trzech państw (Korona Pirenejów I) oraz szlaków, głównie trzech długodystansowych (Korona Pirenejów II)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Korona Pirenejów“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
  • stosowaniem się do miejscowego prawa,
  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu oraz trasy,
  • na własny koszt i ryzyko.
 4. Odznaka „Korona Pirenejów“ posiada trzy kategorie:
  1. Korona Pirenejów I (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),
  2. Korona Pirenejów II (stopień brązowy, srebrny, mały złoty, duży złoty),
  3. podwójna Korona Pirenejów (stopień platynowy).
 5. Poszczególne kategorie i stopnie odznaki zdobywa się według zasad:
  1. Korona Pirenejów I:
   • brązowa - dowolne 2 szczyty z wykazu (pkt. 8),
   • srebrna - kolejne 2 szczyty (razem 4),
   • mała złota - kolejne 2 szczyty (razem 6),
   • duża złota - komplet 9 szczytów z wykazu (pkt. 8).
  2. Korona Pirenejów II (przejście szlakami):
   • brązowa- łącznie 3 dni wędrówki lub 40 km dowolnym szlakiem (pkt. 9a lub 9b),
   • srebrna- kolejne: 3 dni/40 km szlakiem dowolnym (pkt. 9a lub 9b) + 2 dni/30km szlakiem głównym (pkt. 9a); razem 5 dni/70km (łącznie z brązową- 8 dni/110 km),
   • mała złota- kolejne: 2 dni/30 km szlakiem dowolnym (pkt. 9a lub 9b) + 3 dni/40km szlakiem głównym (pkt. 9a); razem 5 dni/70km (łącznie z brązową i srebrną- 13 dni/180km),
   • duża złota- kolejne 5 dni/70km szlakiem głównym (pkt. 9a); (razem 18 dni/250 km);
  3. podwójna Korona Pirenejów (KPn I + KPn II):
   • platynowa - za zdobycie odznak dużych złotych „Korony Pirenejów I“ i „Korony Pirenejów II“ łącznie.
 6. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki „Korona Pirenejów“ nie jest ograniczone czasowo.
 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Pirenejów“ i odznaki „Korona Pirenejów".
 8. Wykaz szczytów- odznaka Korona Pirenejów I:
  1. Bisaurín 2670 m n.p.m. Pireneje Zachodnie, Hiszpania,
  2. Pic du Midi de Bigorre 2877 m n.p.m. Pireneje Centralne, Francja,
  3. Pic de Coma Pedrosa 2942 m n.p.m. Pireneje Wschodnie, Andora,
  4. Pica d'Estats 3140 m n.p.m. Pireneje Wschodnie, Hiszpania/Francja,
  5. Vignemale 3298 m n.p.m. Pireneje Centralne, Francja (Hiszpania),
  6. Pico de la Maladeta 3309 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania,
  7. Monte Perdido 3355 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania,
  8. Pico Posets 3375 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania,
  9. Pico de Aneto 3404 m n.p.m. Pireneje Centralne, Hiszpania.
 9. Wykaz szlaków- odznaka Korona Pirenejów II („pirenejskie szlaki”):
  1. obowiązkowe - główne - do wyboru:
   1. Haute Randonnée Pyrénéenne (HRP),
   2. Grande Randonnée 10 (GR10),
   3. Gran Recorrido 11 (GR11).
  2. uzupełniające - dowolne: dopuszcza się pirenejskie trasy inne niż wymienione w pkt. 9a (zaproponowane przez turystów, np. Droga Św. Jakuba).
 10. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów lub przebytych tras.
 11. Potwierdzeniem zdobycia szczytu i przebycia trasy są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
 12. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu i przejścia trasy może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
 13. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Pirenejów“ jest wypełniona książeczka "Korona Pirenejów“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
 14. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
 15. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl i https://facebook.com/idewgory.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.