Korona Polski Klub Zdobywców Korony Europy

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło
 1. Z dniem 2 maja 2020 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Polski“ związana ze zdobywaniem najwyższych szczytów i wzgórz poszczególnych województw Polski, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 7. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania piękna całej Polski- w ramach każdego z 16 województw- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki i - wraz z książeczką "Korona Polski“ -inspirowanie do ciekawych wyjazdów turystycznych.
 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów i wzgórz odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się,
  • stosowaniem się do miejscowego prawa,
  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych oraz specyficznych trudności dla danego szczytu lub wzgórza,
  • na własny koszt i ryzyko.
 4. Odznaka „Korona Polski“ posiada trzy stopnie:
  • brązowy - za dowolne 5 szczytów/wzgórz z wykazu (pkt. 7),
  • srebrna - za kolejne 5 szczytów/wzgórz (razem 10),
  • złota - za kolejne 6 szczytów/wzgórz (razem 16).
 5. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki „Korona Polski“ nie jest ograniczone czasowo.
 6. Uznaje się szczyty/wzgórza zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Polski“ i odznaki „Korona Polski".
 7. Wykaz szczytów i wzgórz zwanych na potrzeby Regulaminu „szczytami“:
  1. Czarna Góra 189 m n.p.m. woj. kujawsko-pomorskie,
  2. Góra Żarska (Gołębia) 227 m n.p.m. woj. lubuskie,
  3. Góra Krajoznawców (lub bez nazwy) 248 m n.p.m. woj. zachodniopomorskie,
  4. Kobyla Góra 284 m n.p.m. woj. wielkopolskie,
  5. Rowelska Góra 298 m n.p.m. woj. podlaskie,
  6. Dylewska Góra 312 m n.p.m. woj. warmińsko-mazurskie,
  7. Wieżyca 329 m n.p.m. woj. pomorskie,
  8. Góra Kamieńska 386 m n.p.m. woj. łódzkie,*
  9. Krągły Goraj 389 m n.p.m. woj. lubelskie,
  10. Altana 408 m n.p.m. woj. mazowieckie,
  11. Łysica 614 m n.p.m. woj. świętokrzyskie,
  12. Biskupia Kopa 889 m n.p.m. woj. opolskie,
  13. Tarnica 1346 m n.p.m. woj. podkarpackie,
  14. Góra Pięciu Kopców (Pilsko) 1542 m n.p.m. woj. śląskie,
  15. Śnieżka 1603 m n.p.m. woj. dolnośląskie,
  16. Rysy 2499 m n.p.m. woj. małopolskie,
   * (8') lub Fajna Ryba 347 m n.p.m. woj. łódzkie.
 8. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki, nie można powtarzać na kolejne stopnie już raz zdobytych szczytów lub wzgórz.
 9. Potwierdzeniem zdobycia szczytu są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
 10. Potwierdzeniami mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).
 11. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
 12. Podstawą do przyznawania poszczególnych stopni odznaki „Korona Polski“ jest wypełniona książeczka "Korona Polski“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
 13. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronapolski@idewgory.pl
 14. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://idewgory.pl, https://www.koronapolski.info.pl/, https://www.facebook.com/KoronaPolski.info.pI, https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej przy Klubie Zdobywców Korony Europy.