Korona Polskich Beskidów PTTK Bochnia

Aktywna S: 1
Regiony:  Beskidy
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

Z okazji ogłoszenia przez ONZ roku 2002 „Międzynarodowym Rokiem Gór” Oddział PTTK w Bochni zaproponował dodatkowo zdobywanie odznaki oddziałowej „Korona Polskich Beskidów” (regulamin w oddziale). Jeśli uznasz, że warto poświęcić nieco czasu dla zdobycia tej nietypowej odznaki turystycznej, weź się w garść i dalej w góry.

 1. W związku z ustanowieniem przez ONZ roku 2002 „Międzynarodowym Rokiem Gór” Oddział PTTK w Bochni ustala niniejszym regulamin zasady zdobywania odznaki „Korona Polskich Beskidów”, zwanej dalej odznaką.
 2. Odznakę zdobywa się przez odbycie pieszych lub rowerowych wycieczek w polskich Beskidach i zdobycie najwyższego w każdej z 10 grup górskich szczytów (wg załączonego wykazu). Wycieczki można odbywać indywidualnie lub uczestnicząc w imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni i inne instytucje (np. szkoły, organizacje młodzieżowe, zakłady pracy, inne organizacje turystyczne).
 3. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 4. Turysta pragnący zdobyć odznakę winien prowadzić w dowolnej formie „Dzienniczek wycieczek”, w którym będzie zbierał potwierdzenia odbycia wycieczek. Potwierdzeniem odbycia wycieczek winna być pieczątka schroniska lub dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości położonej w pobliżu szczytu – celu wycieczki, podpis przodownika turystyki górskiej albo przewodnika uczestniczącego w wycieczce. Jako potwierdzenie zdobycia szczytu może być także uznana, zamieszczona w dzienniczku, fotografia osoby zdobywającej odznakę, wykonana na tle charakterystycznego obiektu znajdującego się na danym szczycie (np. tablicy zawierającej nazwę szczytu). Honorowane będą także wycieczki odbyte w ramach zdobywania poszczególnych stopni GOT lub odznaki „Korona gór Polski”. W takim przypadku niezbędne jest okazanie przy weryfikacji odznaki odpowiedniej książeczki z potwierdzeniem odbycia takiej wycieczki.
 5. Dzienniczek może dodatkowo zawierać np. opisy wycieczek (wraz z fotografiami, rysunkami lub widokówkami), własne refleksje z odbytych wycieczek itp.
 6. Na stronie tytułowej dzienniczka winno być umieszczone nazwisko i imię turysty oraz jego adres. Po spełnieniu wymogów na końcu dzienniczka należy dokonać zestawienia zbiorczego wszystkich wycieczek, które winno zawierać:
  • nazwę grupy górskiej
  • nazwę najwyższego w tej grupie szczytu,
  • datę odbycia wycieczki,
  • numer strony w dzienniczku, na której znajduje się potwierdzenie odbycia wycieczki.
 7. Dzienniczek należy złożyć do weryfikacji w Biurze Oddziału PTTK w Bochni przy ulicy Bernardyńskiej 10 lub przesłać pocztą.
 8. Nazwiska osób, które zdobyły odznakę będą publikowane na stronie Internetowej Oddziału PTTK w Bochni.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Bochni.

Uwaga: Koszt odznaki w roku 2021 wynosi 20 zł (+ koszt przesyłki pocztowej ok. 10 zł).

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz szczytów wchodzących w skład „Korony Polskich Beskidów”

Grupa górska Najwyższy szczyt Wysokość (n.p.m.)
Beskid Śląski Skrzyczne 1257 m
Beskid Mały Czupel 933 m
Beskid Żywiecki Babia Góra 1725 m
Beskid Makowski Lubomir 904 m
Beskid Wyspowy Mogielica 1179 m
Gorce Turbacz 1310 m
Beskid Sądecki Radziejowa 1262 m
Pieniny Wysoka 1050 m
Beskid Niski Lackowa 997 m
Bieszczady Tarnica 1346 m
help_outline