Korona Rychlebów - Gór Złotych Klub Zdobywców Korony Europy

Aktywna S: 9
Regiony:  EuropaSudety
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Korona Rychlebów - Gór Złotych I: stopień brązowy
Korona Rychlebów - Gór Złotych I: stopień brązowy
Korona Rychlebów - Gór Złotych I: stopień srebrny
Korona Rychlebów - Gór Złotych I: stopień srebrny
Korona Rychlebów - Gór Złotych I: stopień złoty
Korona Rychlebów - Gór Złotych I: stopień złoty
Korona Rychlebów-Gór Złotych II: stopień popularny
Korona Rychlebów-Gór Złotych II: stopień popularny
Korona Rychlebów - Gór Złotych II: stopień brązowy
Korona Rychlebów - Gór Złotych II: stopień brązowy
Korona Rychlebów - Gór Złotych II: stopień srebrny
Korona Rychlebów - Gór Złotych II: stopień srebrny
Korona Rychlebów - Gór Złotych II: stopień złoty
Korona Rychlebów - Gór Złotych II: stopień złoty

Regulamin

 1. Z dniem 3 kwietnia 2021 r. zostaje ustanowiona odznaka „Korona Rychlebów - Gór Złotych“ związana z poznawaniem pasma Gór Złotych poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony Gór Złotych oraz wędrówkę trasami, zgodnie z wykazem zamieszczonym w punkcie 8. i 9. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
 2. Celem powstania odznaki jest promowanie poznawania zarówno polskiej jak i czeskiej części Gór Złotych (Rychlebów) poprzez zdobywanie szczytów- (Korona Rychlebów- Gór Złotych I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami (Korona Rychlebów- Gór Złotych II)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego, motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Korona Rychlebów- Gór Złotych“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
  • stosowaniem się do miejscowego prawa,
  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,
  • na własny koszt i ryzyko.
 4. Odznaka „Korona Rychlebów- Gór Złotych“ posiada trzy kategorie:
  1. Korona Rychlebów- Gór Złotych I (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty),
  2. Korona Rychlebów- Gór Złotych II (stopień popularny, brązowy, srebrny, złoty),
  3. podwójna Korona Rychlebów- Gór Złotych (stopień platynowy).
 5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:
  1. Korona Rychlebów- Gór Złotych I (wejście na szczyt):
   • popularna - dowolne 5 szczytów z wykazu (pkt. 8),
   • brązowa - kolejne 5 szczytów z wykazu (łącznie 10),
   • srebrna - kolejne 7 szczytów z wykazu (łącznie 17),
   • złota - kolejne 7 szczytów z wykazu (komplet- 24);
  2. Korona Rychlebów- Gór Złotych II (przejście trasy):
   • popularna - 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),
   • brązowa - 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),
   • srebrna - kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c),
   • złota - kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 3 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c).
    Uwaga! W ramach kolejnych stopni „Korona Rychlebów- Gór Złotych II“, trasy nie mogą się powtarzać. Trasy uzupełniające, zaproponowane przez turystów muszą spełniać jeden z warunków: długość min. 7 km lub czas przejścia min. 2h.
  3. podwójna Korona Rychlebów- Gór Złotych (KR-GZ I + KR-GZ II):
   • platynowa - honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Korony Rychlebów- Gór Złotych I“ i „Korony Rychlebów- Gór Złotych II“ łącznie.
 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii odznaki „Korona Rychlebów- Gór Złotych“ nie jest ograniczone czasowo.
 7. Uznaje się szczyty zdobyte przed datą powstania książeczki "Korona Rychlebów- Gór Złotych“ i odznaki „Korona Rychlebów- Gór Złotych".
 8. Wykaz szczytów Korona Rychlebów- Gór Złotych I (KR-GZ I-wybrane szczyty w paśmie Gór Złotych):
  1. Smrk 1127 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
  2. Travna hora 1125 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
  3. Postawna 1117 m n.p.m.
  4. Brusek (Brousek) 1116 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
  5. Smrek Trójkrajny 1116 m n.p.m.
  6. Rudawiec (Polská hora) 1112 m n.p.m. Velkovrbenské rozsochy,
  7. Czernica 1083 m n.p.m.
  8. Orlik 1068 m n.p.m.
  9. Trnová hora 1060 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
  10. Rude Krzyże (Kunčický hřbet) 1053 m n.p.m. Velkovrbenské rozsochy,
  11. Lví hora 1040 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
  12. Studniční vrch 992 m n.p.m. Sokolský hřbet,
  13. Kowadło (Kovadlina) 989 m n.p.m. Petříkovská hornatina,
  14. Špičak 957 m n.p.m. Nýznerovská hornatina,
  15. Czartowiec 944 m n.p.m.
  16. Pasieczna 928 m n.p.m.
  17. Borówkowa (Borůvková hora) 900 m n.p.m. Hřibovská hornatina,
  18. Jawornik Wielki 872 m n.p.m.
  19. Bukowa Kopa 851 m n.p.m.
  20. Czernik (Černý vrch) 832 m n.p.m. Hřibovská hornatina,
  21. Karpiak 782 m n.p.m.
  22. Trojak 766 m n.p.m.
  23. Ptasznik 718 m n.p.m.
  24. Vysoký kámen 691 m n.p.m. Hřibovská hornatina.
 9. Korona Rychlebów- Gór Złotych II (KR-GZ II- trasy):
  1. obowiązkowe- główne:
   1. Przełęcz Kłodzka- Ptasznik- Przełęcz Leszczynowa- Jaskinia Radochowska- Radochów- Lądek Zdrój (szlak niebieski),
   2. Złoty Stok- Przełęcz pod Trzeboniem- Pod Jawornikiem Wielkim- Orłowiec- Wójtówka- Lądek Zdrój (szlak czerwony),
   3. Bilá Voda- Przełęcz Różaniec- Borówkowa- Travná (szlak czerwony, niebieski)
   4. Pisečná- Jaskinia Na Špičaku- Bile kamený- Nad Večernym pramenem- Jítřní pramen- Smrkový a Vilémův pramen- Lázně Jesenik- Jesenik (szlak niebieski, żółty, niebieski),
   5. Bielice- Pod Kowadłem- Pasieczna- Smrek Trójkrajny- Przełęcz Trzech Granic- Smrk- Ramzová (szlak zielony, żółty, czerwony- ścieżka przyrodnicza),
   6. Javornik- Čertovy kazatelny- Rychleby (ruiny)- Buk- Przełęcz Karpowska- Karpień (ruiny)- Trojak- Lądek Zdrój (szlak czerwony, niebieski, zielony, niebieski),
   7. Stronie Śląskie- Przełęcz Dział- Czernica- Bielawka- Czarny Potok- Pod Działem- Palaš- Paprsek-chata- Staré Město (szlak żółty, niebieski, zielony);
  2. uzupełniające- proponowane:
   1. Złoty Stok- Chwalisław- Przełęcz Leszczynowa- Przeł. Droszkowska- Droszków,
   2. Žulová- Nýžnerovské vodopady- Tři studánky- Horní Lipová,
   3. Lądek Zdrój- Przełęcz Lądecka- Pod celnicí- Rozhraní- Račí údolí- Javornik,
   4. Žulová- Pod Sokolím- Ripperův kámen- Lázně Jeseník,
   5. Javonik- Nad Travnou- Pod Bílou skálou- Błotnica Górna- Złoty Stok,
   6. Stary Gierałtów- Przeł. Sucha- Piekielnica- Przełęcz Staromorawska- Kamienica,
   7. Lipová- Jaskyně Na Pomezí- Chata Smrěnik- Pod Kopřivným- Lví hora- Tři Studánky- Przełęcz Trzech Granic- Cisařská bouda- Ostružník- Ostružná,
   8. Przełęcz Lądecka- Karpno- Karpień (ruiny)- Czernik- Przełęcz Gierałtowska- Orlicka Kopa- Czartowiec- Łupkowa- Kowadło- Pod Kowadłem- Bielice,
   9. Bolesławów- Przełęcz Staromorawska- Przełęcz Płoszczyna- Kladská brána- Kunčická hora- Pod Jelenią Kopą- Paprsek- Cisařská bouda- Petřikov- Ramzová;
  3. uzupełniające- dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b (zaproponowane przez turystów).
 10. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.
 11. Potwierdzeniem zdobycia szczytu lub przejścia trasy jest fotografia zdobywcy wykonana w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęć (ze szczytu ewentualnie schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
 12. Potwierdzeniem mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).
 13. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika itp.
 14. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Korona Rychlebów- Gór Złotych“ jest wypełniona książeczka "Korona Rychlebów- Gór Złotych“ dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
 15. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronaeuropy@idewgory.pl.
 16. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow, http://idewgory.pl i https://facebook.com/idewgory.
 17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.