Korona województwa lubuskiego PTTK Żary

Aktywna S: 1
Regiony:  Lubuskie
Kategorie:  Korony gór
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Odznaka "Korona Województwa Lubuskiego " jest regionalną odznaką turystyczno-krajoznawczą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki w Województwie Lubuskim, jak również zachęcenie do poznawania jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych, a także motywowanie do uprawiania turystyki i inspirowanie do ciekawych wyjazdów turystycznych.
 3. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo. Należy uwzględniać zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz prawidłowego poruszania się po terenach objętych ochroną.
 4. Odznaka jest jednostopniowa.
 5. Do odznaki zalicza się zdobycie najwyższych wzniesień w każdym z powiatów województwa (według zamieszczonego wykazu). Okres zdobywania jest nieograniczony. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 6. Podstawą weryfikacji jest kronika wycieczek lub dowolna książeczka turystyczna, np. GOT prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje dot. zdobywającego oraz określonego szczytu: data wycieczki oraz miejsce na potwierdzenie. Dopuszcza się możliwość prowadzenia kroniki w formie elektronicznej
 7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające ubiegającego się o odznakę na tle charakterystycznych cech danego szczytu, (tablicy informacyjnej). Potwierdzeniem może być wpis przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa PTTK.
 8. Ubiegający się o odznakę "Korona Województwa Lubuskiego" po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych szczytów przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Żarach. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki "Korona Województwa Lubuskiego".
 9. Informacje dot. odznaki KORONA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO można uzyskać na stronie internetowej oddziału www.zary.pttk.pl lub w siedzibie Biura Oddziału w Żarach
 10. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Krajoznawcza Zarządu Oddziału PTTK w Żarach.
 11. Zarząd Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego wprowadza równocześnie możliwość przyznawania Honorowej Odznaki Korony Województwa Lubuskiego za wybitne i wieloletnie zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w regionie.
 12. Regulamin odznaki "KORONA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO" został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Żarach w dniu 22 lutego 2023 r. uchwała Nr 11/XXIV/2023.

Załącznik 1

Źródło Kopia

Wykaz szczytów

Powiat Nazwa wzniesienia Wysokość
Miasto Gorzów Wielkopolski Granicznik 104.4
Gorzowski Huzarska Góra 141.1
Krośnieński Trzebulska Góra 134.6
Międzyrzecki Templewskie Wzgórze 151
Nowosolski Bezwid 222.1
Słubicki Oskar 145.8
Strzelecko-drezdenecki Kawcza Góra 128.8
Sulęciński Bukowiec 225.4
Świebodzicki Owcze Pagórski 195.3
Wschowski Stara Winna Góra 131.6
Miasto Zielona Góra Jagodowe Wzgórze 210.8
Zielonogórski Góra Wilkanowska 221
Żagański Zimnica 224
Żarski Żarska Góra 226.8

Załącznik 2

Źródło Kopia

Lokalizacje szczytów

Powiat Nazwa wzniesienia Lokalizacja Współrzędne
Miasto Gorzów Wielkopolski Granicznik Na graniczy Baczyny i Gorzowa Wlkp., na wiadukcie nad nieczynnym torowiskiem. Od styku ulicy Słonecznej (Baczyna) i ul. Odlewników (Gorzów Wlkp.) odchodzi droga bita, prowadząca do Kolonii Południowej. 52° 44′ 55.1″ N, 15° 7′ 25.4″ E
Gorzowski Huzarska Góra Tuż obok Nowych Dzieduszyc w pobliżu wiejskiego nieczynnego cmentarzyka poewangelickiego. Na południowo zachodnim krańcu wsi. 52° 43′ 17.73″ N, 15° 0′ 12.45″ E
Krośnieński Trzebulska Góra Na Trzebulskim Pogórzu między wsiami Trzebule i Łagów, na wschód od szosy łączącej obie wsie. 51° 58′ 1.87″ N, 15° 16′ 18.97″ E
Międzyrzecki Templewskie Wzgórze Około 2,5 km na zachód od Templewa, blisko drogi prowadzącej do Trzemeszna Lubuskiego, przed przejazdem kolejowym, po południowej stronie drogi na skraju lasku (ok. 300 m). 52° 26′ 17.34″ N, 15° 21′ 17.58″ E
Nowosolski Bezwid Z uwagi na teren rezerwatu Anabrzeskie Wąwozy, wytypowaliśmy najwyższe wzniesienie na którym stała niegdyś wieża triangulacyjna. 51° 40′ 35.21″ N, 15° 50′ 4.85″ E
Słubicki Oskar Na wschód od Ośna Lubuskiego w terenie zalesionym. Około 1300 m na południe od drogi Ośno Lub. - Sulęcin. 52° 27′ 9.27″ N, 14° 56′ 46.97″ E
Strzelecko-drezdenecki Kawcza Góra Na północ od Starego Kurowa, na wysokości zabudowań wsi Kawki od wschodniej strony. Teren zalesiony. 52° 52′ 15.35″ N, 15° 41′ 7.33″ E
Sulęciński Bukowiec Na północnym obszarze Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego 52° 23′ 0.2″ N, 15° 19′ 22.99″ E
Świebodzicki Owcze Pagórski Na północny zachód od Sieniawy, na krawędzi skarpy d. wyrobiska kopalni węgla brunatnego. 52° 22′ 21.06″ N, 15° 21′ 44.79″ E
Wschowski Stara Winna Góra Między Krzydłowiczkami na południu i Starym Strączem na północy. Najwyższe wzniesienie Wzgórz Pszczółkowskich. Teren szlakowany. 51° 49′ 51.96″ N, 16° 8′ 6.56″ E
Miasto Zielona Góra Jagodowe Wzgórze Przy zachodniej granicy miasta, na wschód od Wilkanowa, Blisko Góry Wilkanowskiej. Teren dobrze szlakowany. 51° 55′ 14.42″ N, 15° 27′ 43.6″ E
Zielonogórski Góra Wilkanowska Na wschód od Wilkanowa. Na Górze stoi dawna Wieża Bismarcka. Prowadzi tutaj czerwony szlak turystyczny. 51° 54′ 55.35″ N, 15° 27′ 33.43″ E
Żagański Zimnica Na zachód od Zimnej Brzeżnicy. Wierzchołek na użytkach rolnych. Dojście od strony zachodniej. 51° 39′ 18.41″ N, 15° 48′ 7.1″ E
Żarski Żarska Góra W Zielonym Lesie, na południe od Żar, obok drogi do Łaz. 51° 35′ 57.07″ N, 15° 7′ 43.78″ E