Korona Ziemi Kłodzkiej PTTK Międzygórze

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu.
 4. Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 5. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 6. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej
 7. Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Kłodzkiej według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.
 8. Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału.
 9. Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów powinna być data, pieczątka,zdjęcie lub opis w książeczce odznaki Korona Ziemi Kłodzkiej. W przypadku zdobywania szczytu z przodownikiem lub przewodnikiem wystarczy jego potwierdzenie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikowanej z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.
 10. Ubiegający się o Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu: 57-514 Międzygórze ul. Wojska Polskiego 2/9
 11. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 12. Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.
 13. Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Międzygórzu. Tel./fax 74-813 51 95 e-mail: pttkbiuro@ta.pl , www.pttkmiedzygorze.ta.pl
 14. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Międzygórzu.
 15. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie numerowanej odznaki oraz Certyfikatu Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Międzygórzu na szczycie Śnieżnika. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 16. Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu dnia 18.12.2009 r. (uchwała Nr 22/12/2009) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku (z późniejszymi zmianami z dnia 10.03.2017r)

Załącznik 1

Źródło 
Numer Szczyt Wysokość Pasma i Grzbiety Szlak
1. Nowa Kopa 553 m Wzgórza Ścinawskie Bez szlaku (1)
2. Włodzicka Góra 758 m Wzgórza Włodzickie Zielony
3. Kłodzka Góra 765 m Góry Bardzkie Niebieski, Żółty
4. Grodziec 803 m Wzgórza Lewińskie Czerwony
5. Szczelinie Wielki 919 m Góry Stołowe Żółty
6. Suchoń 964 m Krowiarki Bez szlaku (2)
7. Jagodna 977 m Góry Bystrzyckie Niebieski
8. Kowadło 989 m Góry Złote Zielony
9. Wielka Sowa 1015 m Góry Sowie Czerwony, Niebieski, Żółty, Zielony
10. Orlica 1084 m Góry Orlickie Zielony
11. Rudawiec 1112 m Góry Bialskie Zielony
12. Śnieżnik Kłodzki 1426 m Masyw Śnieżnika Zielony

(1) - ok. 1 km na wschód od drogi i szlaku żółtego prowadzącego z Tłumaczowa do Radkowa

(2) – ok. 2 km na zachód od szlaku żółtego prowadzącego z Przeł. Puchaczówka do Żelazna

help_outline