Krajoznawcza Odznaka Morska PTTK Oddział Marynarki Wojennej w Gdyni

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Krajoznawcza Odznaka Morska ustanowiona została, na wniosek Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni, uchwałą nr 27/86 z dnia 7 czerwca 1986 roku Prezydium Zarządu Głównego PTTK w celu zachęcenia szerokich kręgów turystów, zwłaszcza młodzieży, do poznawania problematyki morskiej i historycznych związków Polski z morzem.
 2. Odznakę można zdobyć po ukończeniu 12 roku życia.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Kolejność zwiedzanych miejscowości i obiektów oraz uczestnictwo w uroczystościach i imprezach o charakterze morskim jest dowolna.
 5. Odznakę zdobywa się zwiedzając miejscowości i obiekty oraz spełniając warunki wymienione w dalszej części regulaminu w czasie wycieczek zbiorowych i indywidualnych - pieszych, kolarskich, motorowych itp. Zwiedzenie należy dokumentować w książeczkach wycieczek lub kronikach i dziennikach poprzez wstawianie pieczątek lub uzyskując potwierdzenie od przewodnika prowadzącego wycieczkę, instruktora krajoznawstwa, przewodnika turystyki kwalifikowanej PTTK lub organizatora imprez. Można również opisać zwiedzane miejsca i obiekty załączając zdjęcia, bilety itp. (dopuszcza się wersje elektroniczne dokumentacji).
 6. W celu zdobycia Krajoznawczej Odznaki Morskiej należy:
  1. w stopniu brązowym - zwiedzić 12 miejscowości, miejsc i obiektów na terenie co najmniej jednego województwa nadmorskiego,
  2. w stopniu srebrnym - zwiedzić 24 miejscowości, miejsca i obiekty na terenie co najmniej dwóch województw nadmorskich,
  3. w stopniu złotym - zwiedzić 48 miejscowości, miejsc i obiektów na terenie wszystkich województw nadmorskich.
 7. Nie wolno pominąć obiektów żadnej z czterech grup wymienionych w punkcie X regulaminu. Należy poza tym spełnić następujące warunki:
  1. odbyć rejs statkiem pasażerskim, statkiem wycieczkowym (np. białej floty), jachtem, okrętem itp. (dla wszystkich stopni odznaki);
  2. zwiedzić minimum jedno z wymienionych miast: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Darłowo, Kołobrzeg, Szczecin, Świnoujście (dla stopnia srebrnego i złotego);
  3. wziąć udział jako uczestnik lub widz w uroczystościach z ceremoniałem morskim, np. w imprezach organizowanych z okazji „Dnia Morza"; wizytach obcych statków w polskich portach; wodowaniach statków; „chrzcie morskim", „Neptunaliach" (dla stopnia złotego).
 8. Krajoznawczą Odznakę Morską można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi.
 9. Odznaki na podstawie przedłożonych do weryfikacji książeczek lub dzienniczków i kronik przyznają:
  1. w stopniu złotym:
   • Komisja Krajoznawcza Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni - adres: Oddział PTTK Marynarki Wojennej, Komisja Krajoznawcza, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, e-mail: pkk.pttk@gmail.com, tel. 509 606 056,
   • Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK (e-mail: pkk.pttk@gmail.com) i Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK (e-mail: wrzosj@wp.pl) - adres: ul. Ograna 72, 80 - 826 Gdańsk;
  2. w stopniu srebrnym i brązowym - Komisje Krajoznawcze Zarządów Oddziałów PTTK w miejscowościach nadmorskich.
 10. Wykaz grup oraz obiektów krajoznawczych:
  • I grupa - gospodarka morska i żegluga:
   • porty i przystanie pasażerskie, handlowe i jachtowe, bazy kontenerowe i promowe;
   • stocznie i zakłady produkujące dla gospodarki morskiej;
   • latarnie morskie na polskim wybrzeżu;
   • statki, okręty i promy (w tym statki - muzea „Dar Pomorza" i „Sołdek" oraz okręt - muzeum ORP „Błyskawica");
   • szkoły morskie, instytuty naukowe i badawcze, itp.
  • II grupa - historyczne związki Polski z morzem:
   • dawne porty Rzeczpospolitej i historyczne porty Pomorza (np. Elbląg, Gdańsk port nad Motławą, Puck, Władysławowo, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin) oraz miasta hanzeatyckie w tym: Braniewo, Stargard, Słupsk, Goleniów, Koszalin.
   • twierdze morskie i elementy fortyfikacji jak bastiony, mury obronne, baszty, bramy wodne itp. nadmorskie fortyfikacje np. Gdyni, Półwyspu Helskiego, Ustki, Darłowa, Kołobrzegu, Szczecina, Świnoujścia, Wolina.
   • inne zabytki miast nadmorskich, w tym zabytki architektury, budownictwa obronnego oraz urządzenia portowe, spichrza, żurawie, bramy wodne itp.
   • cmentarze wojenne i miejsca upamiętnienia, pomniki i tablice poświęcone poległym w obronie polskiego wybrzeża (np. Cmentarz Marynarki Wojennej w Gdyni).
   • muzea, centra, parki kulturowe, instytucje kultury, ogrody zoologiczne, izby pamięci, w tym morskie i rybackie itp. np.:
    • Narodowe Muzeum Morskie (Spichlerze na Ołowiance, statek s/s Sołdek, Żuraw, Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku, Muzeum Rybołówstwa w Helu, Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie);
    • Muzeum Archeologiczne (w tym między innymi grodzisko w Sopocie);
    • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku;
    • Muzeum Gdańska - oddziały: Muzeum Bursztynu, Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Wartownia Nr 1 na Westerplatte, Twierdza Wisłoujście, Kuźnia Wodna);
    • Muzeum Narodowe w Gdańsku;
    • Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni;
    • Muzeum Emigracji w Gdyni i Akwarium Gdyńskie MIR;
    • Park Kulturowy - Osada Łowców Fok w Rzucewie;
    • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;
    • Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie;
    • Muzeum w Koszalinie;
    • Muzea w Kołobrzegu;
    • Muzea w Świnoujściu;
    • Centrum Słowian i Wikingów JOMSBORG - VINETA Wolin;
    • Muzea w Szczecinie;
    • inne muzea poświęcone tematyce morskiej.
  • III. grupa - przyroda i krajobraz morski:
   • parki narodowe (Słowiński Park Narodowy, Woliński Park Narodowy);
   • rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe, obszary Natura 2000, ogrody botaniczne, pomniki przyrody, itd.
  • IV. Grupa - Wypoczynek i rekreacja (lub zagospodarowanie turystyczne)
   • miejscowości wczasowe i uzdrowiska (np.: Krynica Morska, Kąty Rybackie, Tolkmicko, Stegna, Junoszyno, Jantar, Świbno, Sopot, Rewa, Hel, Jurata, Jastarnia, Chałupy, Władysławowo, Puck, Swarzewo, Jastrzębia Góra, Karwia, Dębek, Białogóra, Łeba, Rowy, Ustka, Wicko Morskie, Jarosławiec, Darłowo, Łazy, Unieście, Mielno, Sarbinowo, Gąski, Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Dąbki, Sianożęty, Dźwirzyno, Mrzeżyno, Niechorze, Pobierowo, Dziwnówek, Dziwnów, Międzywodzie, Międzyzdroje, Świnoujście, Wisełka).
   • inne nadmorskie ciekawe obiekty i miejsca.
 11. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Marynarki Wojennej.
 12. Informacje dodatkowe: W celu weryfikacji odznak należy przesłać do ww. Komisji kroniki - dokumenty (mogą być w wersji elektronicznej) do weryfikacji. Należy załączyć zaadresowane zwrotnie koperty z naklejonymi znaczkami w kwocie umożliwiającej odesłanie (listem poleconym) przesłanych dokumentacji. Kroniki bez załączonych ww. kopert, nie będą odsyłane. W celu ułatwienia i przyspieszenia weryfikacji odznak można wcześniej nawiązać kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 13. Nowelizacja regulaminu odznaki została dokonana uchwałą nr 1/2021 z dnia 11.03.2021 r. Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej. Uchyla się zapisy regulaminu Krajoznawczej Odznaki Morskiej zatwierdzonego przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 27/86 z dnia 7 czerwca 1986 roku (wraz z jego późniejszymi zmianami). Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2021 r.
help_outline