Krotoszyńska Odznaka Krajoznawcza "Krotoszanka" PTTK Krotoszyn

Aktywna S: 1
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Celem odznaki jest:
  • popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej po powiecie krotoszyńskim
  • popularyzacja wśród turystów wiedzy o historii i zabytkach powiatu krotoszyńskiego
  • kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, kultury wycieczkowania oraz edukacji krajoznawczej
 2. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Krotoszyńskiego Oddziału PTTK w dn 29.09.2010
 3. Odznaka jest jednostopniowa /z możliwością jej wielokrotnego zdobycia/
 4. Odznakę można zdobywać od 10 roku życia
 5. Zdobycie odznaki polega na:
  • dla turystów kolarzy – na przejechaniu min 150 km po terenie powiatu krotoszyńskiego ze zwiedzaniem niżej wymienionych obiektów, w tym:
   • obiekty obowiązkowe
    • ratusza krotoszyńskiego
    • chaty „Krotoszanka” przy ul Koźmińskiej
    • drewnianego kościoła pw św Fabiana i Sebastiana zw też kościołem św Rocha
    • muzeum regionalnego im H. Ławniczaka w Krotoszynie
    • zabytkowy drewniany ratusz w Sulmierzycach
    • ratusza w Zdunach
    • ratusza w Kobylinie
    • zamku i izby muzealnej w Koźminie Wlkp
    • kościół pw Jana Chrzciciela w Rozdrażewie
    • punktu edukacji leśnej przy osadzie Dąbrowa k.Roszek
    • 3 rezerwaty przyrody z 5 istniejących na terenie powiatu
   • oraz 5 /po jednym w każdej gminie poza Krotoszynem/ obiektów z listy obiektów nie obowiązkowych
    • kościoła pw św Marii Magdaleny
    • kościoła farnego pw Jana Chrzciciela w Krotoszynie
    • kościoła pw św Piotra i Pawła w Krotoszynie
    • kościoła poewangelickiego pw św Andrzeja Boboli
    • pałacu Gałeckich w parku miejskim
    • głazu narzutowego na szlaku do Chwaliszewa
    • kościoła pw NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach
    • pomnik Sebastiana Fabiana Klonowica w Sulmierzycach
    • szańca powstańczego nad Borownicą
    • izby muzealnej przy ul Sienkiewicza
    • kościoła pw Jana Chrzciciela w Zdunach i pomnika powstańców na cmentarzu za kościołem
    • grodziska pierścieniowatego przy ul Kobylińskiej
    • izby muzealnej w Kobylinie
    • kościoła paraf. Św Stanisława biskupa w Kobylinie
    • zespołu klasztornego Bernardynów w Kobylinie
    • kościoła pw św Wawrzyńca w Koźminie Wlkp
    • kościoła św Trójcy w Koźminie Wlkp
    • rynku i Ratusza w Koźminie Wlkp
    • Rynek z figurą św Jana Nepomucena w Rozdrażewie
  • turyści piesi po przejściu min 50 km z odwiedzeniem n/w obiektów, w tym:
   • obiekty obowiązkowe
    • ratusz krotoszyński
    • chaty „Krotoszanka”
    • kościoła pw św Fabiana i Sebastiana zw też św Rocha
    • kościoła pw Jana Chrzciciela w Krotoszynie
    • pałacu Gałeckich w parku miejskim
    • szańca powstańczego nad Borownicą
    • dębu Rozdrazewskich
    • zabytkowego ratusza drewnianego w Sulmierzycach
    • ratusza w Zdunach
    • pałacu Mielżyńskich w Baszkowie
    • kościoła pw św Stanisław w Kobylinie
    • zamku i izby muzealnej w Koźminie Wlkp
    • kościoła pw św Jana Chrzciciela w Rozdrażewie
    • 3 rezewaty przyrody z 5 istniejących na terenie powiatu
   • obiekty nieobowiązkowe
    • kościoła pw św Marii Magdaleny
    • kościoła pw św Piotra i Pawła w Krotoszynie
    • kościoła poewangelickiego pw sw Andrzeja Boboli
    • szańca pamięci 56pp przy ul Gajowej
    • głazu narzutowego
    • grodziska Sulimira
    • kościoła pw NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach
    • dw zbór ewangelicki w Sulmierzycach
    • izby muzealnej przy ul Sienkiewicza
    • kościoła pw św Jana Chrzciciela powstańców zbiorowej mogiły i pomnika powstańców wlkp.
    • grodzisko pierścieniowatego przy ul Kobylińskiej
    • kościoła pw NMP Wniebowziętej w Baszkowie
    • ratusza w Kobylinie
    • izby muzealnej w Kobylinie
    • zespołu klasztornego Bernardynów w Kobylinie
    • ratusza i Rynku w Koźminie Wlkp
    • kościoła pw św Wawrzyńca w Koźminie Wlkp
    • kościoła św Trójcy w Koźminie Wlkp
    • Rynek z figurą św Jana Nepomucena w Rozdrażewie
 6. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK w Krotoszynie książeczek wycieczek kolarskich i pieszych lub samodzielne prowadzenie kroniki zawierającej trasy wycieczek wraz z potwierdzeniem pieczęciami zwiedzanych zabytków. W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia pieczęcią dopuszcza się wykonanie zdjęcia obiektu wraz z osobą ubiegającą się o odznakę.
 7. Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej przy Krotoszyńskim Oddziale PTTK ul Mały Rynek 1 63-700 Krotoszyn Odznaka metalowa do nabycia w biurze Oddziału PTTK na podstawie legitymacji, którą otrzyma zdobywający podczas weryfikacji. W wyjątkowych przypadkach odznakę na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Krotoszynie może być nadana honorowo.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2010r
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Krotoszynie
help_outline