Krzemionki na Szlaku Neolitu PTTK Ostrowiec Świętokrzyski

Aktywna S: 1
Regiony:  Świętokrzyskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK "Krzemionki na Szlaku Neolitu" ustanowiona została przez Oddział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach, uznanych w 1994 roku za Pomnik Historii, a w 2019 wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.

II. Zasady zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat, w dowolnym terminie, podczas zorganizowanych lub indywidualnych imprez turystycznych.
 2. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka - kronika, prowadzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.
 3. Książeczka winna zawierać:
  • dane osobowe zdobywającego odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon lub email)
  • datę i opisy zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenia: podpis przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa, pieczątka ze zwiedzanego obiektu, bilet wstępu lub zdjęcie zwiedzanego obiektu)
 4. Dopuszcza się elektroniczną wersję kroniki z zapisane na płycie CDR lub DVDR.
 5. Dla uzyskania odznaki należy:
  1. Zwiedzić następujące obiekty:
   • podziemną trasę neolitycznych kopalni krzemienia w Krzemionkach
   • Skansen - rekonstrukcję neolitycznej osady
   • Wzgórze Gawroniec w Ćmielowie - miejsce dawnej osady neolitycznej
   • pole górnicze pradziejowego górnictwa krzemienia "Krzemionki", "Borownia" lub "Korycizna"
  2. Wziąć udział w:
   • festynie "Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia" lub w muzealnych warsztatach archeologicznych
   • "Krzemionkowskim Rajdzie", organizowanym przez Koło Przewodników przy O/PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim, lub jednodniowej wycieczce pieszej znakowanym szlakiem: Ostrowiec Świętokrzyski - Krzemionki (szlak żółty) lub Bałtów - Krzemionki (szlak niebieski)

III. Postanowienia końcowe

 1. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Świętokrzyski PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3 Maja 5.
 2. Odznaka jest odpłatna.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim dnia 3 września 2020 r.
help_outline