Krzyż na górskim szlaku Łukasz Kornatka

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. „KRZYŻ NA GÓRSKIM SZLAKU” to odznaka turystyczna obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku. Jest to prywatny projekt, inicjatywa Przewodnika Górskiego Beskidzkiego Łukasza Kornatka, który przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Zachęca do odwiedzenia miejsc o których większość z Nas nie miała pojęcia bądź miejsc których nigdy by nie odwiedziła gdyby nie ten projekt. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów pasm i masywów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą branę pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.
 3. Odznaka „Krzyż na górskim szlaku” obejmuje szczyty na których postawiono/umieszczono krzyż na samym wierzchołku lub w okolicach kopuły szczytowej, na który prowadzi znakowany szlak turystyczny (jak też w jego pobliże w zależności od przebiegu szlaku).

II. Zasady zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkowstwo w organizacji turystycznej. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4 a 18 rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.
 2. Odznaka posiada cztery stopnie:
  • popularna dla dzieci w wieku 4-10 lat – przyznana za dokonanie wejść na 10 szczytów wymienionych w załączonym wykazie na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany.
  • srebrna I stopnia – przyznana za dokonanie wejść na 17 szczytów wymienionych w załączonym wykazie na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany.
  • złota II stopnia – przyznana za dokonanie wejść na pozostałe 30 szczytów wymienionych w załączonym wykazie na których postawiono krzyż metalowy, jak i drewniany.
  • złota z brylantem – przyznana po zdobyciu odznaki złotej II stopnia i po dokonaniu wejścia na 20 specjalnie wybranych szczytów (wykaz str. 15)
   Strony z potwierdzeniami wejść na nowo dodane szczyty znajdują się na końcu książeczki.
 3. Brak kryteriów czasowych! Uwzględnia się szczyty zdobyte przed datą wejścia w czyn owego regulaminu.
 4. Wyznaczone szczyty mogą być zdobywane indywidualnie lub zespołowo w ramach wycieczek organizowanych przez organizacje turystyczne.
 5. Odznaki można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór).
 6. Każdy uczestnik projektu „Krzyż na górskim szlaku” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, wiek, kondycję, jak i trudność szlaków turystycznych po których się porusza.

III. Potwierdzenia

 1. Poświadczeniem zdobycia szczytów umieszczonych w wykazie do odznaki „Krzyż na górskim szlaku” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.
 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, czytelne podpisy Przodowników Turystyki Górskiej, pieczątki najbliżej umiejscowionych przy szlaku punktów gastronomicznych, sklepów, osobiste kroniki, materiały w formie elektronicznej, itp. Za poświadczenie uważa się również fotografię uwidaczniającą osobę, która ubiega się o odznakę przy zdobytym krzyżu.
 3. Książeczka Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” winna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.
 4. Książeczka powinna być prowadzona w sposób czysty, czytelny.
 5. Zamówienia Książeczki Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” można dokonać tutaj: e-mail: lukaszek_8@wp.pl. Strona projektu: krzyznagorskimszlaku.com.pl
 6. Książeczkę odznaki nabyć można w tzw. pakiecie waz z odznaką Klubową w cenie:
  • pakiet dla dorosłego - 40 zł
  • pakiet dubeltowy (dla 2 osób) - 75 zł
  • pakiet dla dziecka (do dnia 18. urodzin) - 30 zł
  • można nabyć samą książeczka w cenie 15 zł/szt.
  • można nabyć samą odznakę klubową w cenie 25 zł/szt.
  • należy do każdej paczki doliczyć koszty przesyłki w kwocie 8zł.

IV. Weryfikacja

 1. Wypełnioną książeczkę (ewentualnie można dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Kornatka Łukasz, skr. pocztowa nr 10, ul. Łokietka 3, 44–194 Knurów, woj.śląskie
 2. Należy dołączyć zaadresowaną wraz ze znaczkiem kopertę zwrotną.
 3. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 25zł/odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao, odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.
 4. Zdobywca Odznaki „Krzyż na górskim szlaku” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców. Zdobywca odznaki „Krzyż na górskim szlaku” wyraża również zgodę na publikację w Panteonie Zdobywców tej odznaki:
  • swojego imienia i nazwiska,
  • kraju i miejscowości zamieszkania,
  • daty zdobycia odznaki,
  • fotografii (wysłanej e-mailem lub listem przez pocztę polską)

Załącznik 1

Krzyże drewniane

Numer Szczyt Wysokość Mikroregion Pasmo górskie
1 Grześ 1653 Tatry Zachodnie
2 Pilsko (Góra Pięciu Kopców) 1557 Grupa Pilska i Romanki Beskid Żywiecki
3 Majcherkowa 1355 Pasmo Romanki
4 Buczynka (Góra Huńców) 1205 Grupa Pilska
5 Jałowiec 1111 Pasmo Jałowieckie
6 Krawców Wierch 1084 Masyw Pilska
7 Grojec 612 Kotlina Żywiecka
8 Modyń 1029 Beskid Wyspowy
9 Śnieżnica 1006
10 Uklejna (zach. wierzchołek) 677-680 Pasmo Łysiny i Lubomira
11 Leskowiec 922 Pasmo Łamanej Skały Beskid Mały
12 Łysa Góra 548 Pasmo Bliźniaków
13 Łysica 612 Pasmo Łysogórskie Góry Świętokrzyskie
14 Włodzicka Góra 757-758 Obniżenie Noworudzkie Wzgórza Włodzickie
15 Chełm 778-780 Góry Grybowskie Beskid Niski

Krzyże metalowe

Numer Szczyt Wysokość Mikroregion Pasmo górskie
1 Giewont 1895 Tatry Zachodnie
2 Pilsko (Góra Pięciu Kopców) 1557 Grupa Pilska i Romanki Beskid Żywiecki
3 Polica 1369 Pamo Policy
4 Bendoszka Wielka 1142 Grupa Wielkiej Raczy
5 Wielka Rycerzowa 1122
6 Sumowa Grapa (Czumowa Grapa nad Milówką) 521
7 Lubań (zach.) 1211 Pasmo Lubania Gorce
8 Tarnica 1346 Pasmo Połonin Bieszczady
9 Halicz 1333
10 Smerek 1222
11 Mogielica 1170 Beskid Wyspowy
12 Lubogoszcz (wsch. wierzchołek) 968
13 Miejska Góra 716 Pasmo Łososińskie
14 Paproć (Rysia Góra) 643
15 Czarna Góra (Litwińska Grapa) 902 Pogórze Spiskie (Zamagurze) Spisz
16 Rabska Góra 783 Gorce
17 Jawornica 830 Beskid Andrychowski Beskid Mały
18 Hrobacza Łąka 828 Grupa Magurki Wilkowickiej
19 Gancarz 798
20 Krzyżowa 812 Pasmo Jaworzyny Krynickiej Beskid Sądecki
21 Bryjarka 679 Pasmo Radziejowej
22 Krzyźna Góra 654 Góry Sokole Rudawy Janowickie
23 Góra Matyska 609 Kotlina Żywiecka
24 Średni Grojec 474
25 Chełmiec 851 Masyw Chełmca Góry Wałbrzyskie
26 Wołowiec 776 Góry Czarne
27 Kalwaria (Bardzka Góra) 582 Góry Bardzkie
28 Grzywacka Góra nad Kątami 567 Pasmo Dukielskie Beskid Niski
29 Kobyla Góra 284 Wzgórza Ostrzeszowskie
30 Koczy Zamek 847 Brama Koniakowska Beskid Śląski
31 Krzyżowa Góra 358 Wzgórza Strzegomskie Przedgórze Sudeckie
32 Ślęża 718 Masyw Ślęży

Odznaka złota z brylantem

Numer Szczyt Wysokość Mikroregion Pasmo górskie Rodzaj krzyża
1 Krzyż pod Czarnym Stawem 1580 Tatry drewniany
2 Brusznia 312 Góry Świętokrzyskie metalowy
3 Radostowa 451 Pasmo Łysogór drewniany
4 Średnia Góra (Łysanka) 427 Pogórze Kaczawskie metalowy
5 Grodziec 389 Góry Kaczawskie drewniany
6 Biskupia Kopa (Krzyż Pojednania 5 min. poniżej szczytu) 880 Góry Opawskie drewniany
7 Potaczkowa (Kotelnica) 746 Gorce metalowy
8 Turbacz 1310 metalowy
9 Gorc (polana na południe od szczytu) 1080-110 Pasmo Gorca drewniany
10 Wielka Racza 1236 Grupa Wielkiej Raczy (Worek Raczański) Beskid Żywiecki drewniany
11 Beskidek (na szlaku zielonym Czerniawa Sucha - Przeł. Klekociny) 1044 drewniany
12 Okrąglica 1239 Pasmo Policy drewniany
13 Kamienna Laworta 759 Góry Sanocko-Turczańskie metalowy
14 Łopień (polana Widny Zarąbek) 961 Beskid Wyspowy drewniany, metalowy
15 Magura Wątkowska 846 Beskid Niski metalowy
16 Cergowa 716 Beskid Dukielski metalowy
17 Księża Góra 649 Pasmo Cietnia Beskid Wyspowy drewniany
18 Jasło 1153 Bieszczady metalowy
19 Hyrlata 1103 Pasmo Graniczne metalowy
20 Trochaniec 939 Pasmo Otryt drewniany
help_outline