Lubelski geocaching - Green Velo Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 10
Regiony:  Lubelskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień honorowy
Stopień honorowy
Stopień duży brązowy
Stopień duży brązowy
Stopień duży srebrny
Stopień duży srebrny
Stopień duży złoty
Stopień duży złoty
Stopień duży honorowy
Stopień duży honorowy
Stopień wielki honorowy
Stopień wielki honorowy

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 2. Odznakę może zdobywać każdy użytkownik serwisu www.opencaching.pl bez względu na wiek i przynależność do PTTK oraz inne osoby, które zwiedzają obiekty w miejscu postawienia skrzynek.
 3. Celem odznaki jest popularyzacja geocachingu oraz promocja obiektów krajoznawczych, znajdujących się w ciągu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, przebiegającego przez teren województwa lubelskiego
 4. Odznaka posiada 10 stopni (z perspektywą rozbudowy do 11 stopni):
  1. Stopień Popularny - na który należy odwiedzić minimum 15 skrzynek WSR „Green Velo”
  2. Stopień Brązowy - 20 skrzynek j.w., razem 35
  3. Stopień Srebrny - 20 skrzynek j.w., razem 55
  4. Stopień Złoty - 20 skrzynek j.w., razem 75
  5. Stopień Honorowy - 30 skrzynek j.w., razem 100
  6. Stopień Duży Brązowy - 30 skrzynek j.w., razem 130
  7. Stopień Duży Srebrny - 30 skrzynek j.w., razem 160
  8. Stopień Duży Złoty - 30 skrzynek j.w., razem 190
  9. Stopień Duży Honorowy - 50 skrzynek j.w., razem 240
  10. Stopień Wielki Honorowy - 60 skrzynek j.w., razem 300
 5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 6. Podstawowym dowodem znalezienia wymaganej ilości skrzynek są dane zawarte w serwisie www.opencaching.pl Dodatkowo, ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzenia własnego rejestru znalezionych skrzynek postaci Kroniki Odznaki, zwanej Kroniką.
 7. W Kronice, ubiegający się o odznakę przygotuje listę skrzynek geocache, odwiedzonych na WSR Green Velo, w województwie lubelskim, uwzględniając takie dane jak, datę znalezienia i nazwę skrzynki.
 8. Do wymaganej liczby znalezionych skrzynek nie zalicza się skrzynek typu: webcem, virtual, spotkanie, own cache i mobilne. Definicje skrzynek dostępne na stronie www.opencaching.pl
 9. Weryfikator zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wpisów w zaliczonych skrzynek geocache. Zgodnie z regulaminem www.opencaching.pl warunkiem zaliczenia skrzynki geocache jest wpis do papierowego dziennika znajdującego się w skrzynce geocache. Brak wpisu w tym dzienniku, może być podstawą do nieprzyznania odznaki aż do czasu uzupełnienie wpisów w papierowych dziennikach skrzynek znalezionych.
 10. Weryfikator z ramienia OW PTTK w Chełmie ma prawo powołać lokalnych zaufanych i doświadczonych użytkowników serwisu www.opencaching.pl do weryfikacji wpisów w dziennikach papierowych skrzynek geocache osób ubiegających się o odznakę.
 11. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe, nazwę użytkownika ze strony www.opencaching.pl oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 12. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 13. Kroniki do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22 – 109 CHEŁM – 6 lub pocztą elektroniczną, na adres ow_pttk_chelm@op.pl
 14. Zweryfikowana Kronikę wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania kopert i znaczków pocztowych.
 15. O odznakę mogą się ubiegać osoby uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
 16. Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, autorzy regulaminu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek w miejscach niebezpiecznych.
 17. Do wymaganej liczby znalezionych skrzynek geocache, liczą się skrzynki geocache zainstalowane w ciągu Geościeżki Green Velo.
 18. Autorzy regulaminu odznaki zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu odznaki.
 19. Autorzy regulaminu odznaki zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyn.
 20. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 4 /2016 r. z dnia 21.11.2016 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.
help_outline