Lubelski geocaching Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 10
Regiony:  Lubelskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień honorowy
Stopień honorowy
Stopień duży brązowy
Stopień duży brązowy
Stopień duży srebrny
Stopień duży srebrny
Stopień duży złoty
Stopień duży złoty
Stopień duży honorowy
Stopień duży honorowy
Stopień wielki honorowy
Stopień wielki honorowy

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 2. Odznakę może zdobywać każdy użytkownik serwisu www.opencaching.pl bez względu na wiek i przynależność do PTTK.
 3. Celem odznaki jest popularyzacja geocachingu oraz promocja obiektów krajoznawczych, znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.
 4. Odznaka posiada 10 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy oraz duży brązowy, duży srebrny, duży złoty, duży honorowy, wielki honorowy.
 5. Szczegółowe warunki do spełnienia, dla zdobycia odznaki w danym stopniu, są następujące:
  1. Stopień Popularny - 50 skrzynek
  2. Stopień Brązowy - 50 skrzynek, razem 100
  3. Stopień Srebrny - 50 skrzynek, razem 150
  4. Stopień Złoty - 50 skrzynek, razem 200
  5. Stopień Honorowy - 50 skrzynek, razem 250
  6. Stopień Duży Brązowy - 50 skrzynek, razem 300
  7. Stopień Duży Srebrny - 50 skrzynek, razem 350
  8. Stopień Duży Złoty - 50 skrzynek, razem 400
  9. Stopień Duży Honorowy - 50 skrzynek, razem 450
  10. Stopień Wielki Honorowy - 50 skrzynek, razem 500
 6. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 7. Podstawowym dowodem znalezienia i założenia odpowiedniej ilości skrzynek są dane zawarte w serwisie www.opencaching.pl. Dodatkowo, ubiegający się o odznakę ma obowiązek prowadzenia własnego rejestru znajdowanych skrzynek, w postaci Lubelskiej Kroniki Turystycznej (zwanej dalej Kroniką).
 8. W Kronice, ubiegający się o odznakę przygotuje listę skrzynek geocache, znalezionych na terenie województwa lubelskiego, uwzględniając takie dane jak data znalezienia i nazwa skrzynki geocache.
 9. Do wymaganej liczby znalezionych skrzynek nie zaliczają się skrzynki typu: webcam, virtual, spotkanie, own cache i mobilna. Definicja skrzynek dostępna jest na stronie www.opencaching.pl
 10. Weryfikator zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wpisów w zaliczonych skrzynkach geocache. Zgodnie z regulaminem www.opencaching.pl warunkiem zaliczenia skrzynki geocache jest wpis do papierowego dziennika znajdującego się w skrzynce geocache. Brak wpisów w papierowym dzienniku skrzynki może być podstawą do nieprzyznania odznaki aż do czasu uzupełnienia wpisów w papierowych dziennikach skrzynek znalezionych.
 11. Weryfikator z ramienia OW-PTTK Chełm ma prawo powołać lokalnych zaufanych i doświadczonych użytkowników serwisu www.opencaching.pl do weryfikacji wpisów w dziennikach papierowych skrzynek geocache osób ubiegających się o odznakę.
 12. Założenie skrzynek wymaganych do odznak Złotej i Honorowej wymagane jest zgodnie z zobowiązującym regulaminem i zasadami obowiązującymi w serwisie www.opencaching.pl
 13. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe, nazwę użytkownika ze strony opencaching.pl oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 14. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 15. Kroniki do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6
 16. Zweryfikowaną Kronikę wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 17. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 18. Aktualna lista skrzynek geocache dostępnych w województwie lubelskim znajduje się na stronie www.opencaching.pl. Dostępna jest poprzez filtrowanie skrzynek w zakładce „szukaj skrzynki”
 19. Poszukiwanie skrzynek odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, autorzy regulaminu odznaki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas poszukiwania skrzynek w miejscach niebezpiecznych.
 20. Do wymaganej liczby znalezionych skrzynek geocache liczą się też skrzynki geocache znalezione przez użytkowników serwisu www.opencaching.pl z przed wprowadzenia odznaki.
 21. Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu odznaki.
 22. Autorzy odznaki zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
 23. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 1/2014 z dnia 23.01.2014r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.
help_outline