Magurska Odznaka Terenowa Magurski Park Narodowy

Aktywna S: 1
Regiony:  BeskidyMałopolskiePodkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. MAGURSKA ODZNAKA TERENOWA jest odznaką Magurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krempnej.
 2. Celem ustanowienia MAGURSKIEJ ODZNAKI TERENOWEJ jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Magurskiego Parku Narodowego oraz popularyzacja turystyki przyrodniczej w Beskidzie Niskim.
 3. MAGURSKA ODZNAKA TERENOWA jest jednostopniowa. Można ją zdobywać od 7 roku życia.
 4. Do Odznaki zalicza się miejsca odwiedzone od 18.07.2016., tj. od daty wejścia w życie regulaminu Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 5. MAGURSKĄ ODZNAKĘ TERENOWĄ uzyskuje się poprzez odwiedzenie poszczególnych miejsc w Magurskim Parku Narodowym według zamieszczonego wykazu. Kolejność odwiedzania miejsc jest dowolna.
 6. Potwierdzenia odwiedzenia poszczególnych miejsc dokonuje się poprzez przybicie okolicznościowej pieczątki umieszczonej w danym miejscu do własnego zeszytu przeznaczonego do zdobywania MAGURSKIEJ ODZNAKI TTERENOWEJ oraz zapisanie w nim trasy oraz daty wędrówki. W przypadku braku możliwości przybicia pieczątki potwierdzenia można dokonać wykonując w danym miejscu zdjęcie lub wpisując trasę oraz datę wędrówki.
 7. Ubiegający się o MAGURSKĄ ODZNAKĘ TERENOWĄ po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych miejsc przedstawia zeszyt do weryfikacji w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu odwiedzenia konkretnego miejsca przez tą osobę. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba ubiegająca się o weryfikację ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu MAGURSKIEJ ODZNAKI TTERENOWEJ.
 8. Zeszyt po pozytywnym zweryfikowaniu jest równocześnie legitymacją uprawniającą do nabycia i noszenia MAGURSKIEJ ODZNAKI TERENOWEJ. Lista zdobywców (imię i nazwisko) publikowana jest na stronie www.magurskipn.pl.
 9. Prawo do interpretacji oraz wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga zespół powołany z pracowników Sekcji ds. Udostępniania Parku oraz Zespołu ds. Edukacji Magurskiego Parku Narodowego.
 10. Informacje związane z MAGURSKĄ ODZNAKĄ TERENOWĄ można uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej oraz na stronie www.magurskipn.pl.
 11. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2016 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Miejsce Symbol
1 Baranie Ryś
2 Diabli Kamień Diabli Kamień
3 Nieznajowa Wilk
4 Ścieżka przyrodnicza „Hałbów” Żywiec gruczołowaty
5 Ścieżka przyrodnicza „Kiczera” Orlik krzykliwy
6 Ścieżka przyrodniczo – kulturowa „Świerzowa Ruska” Przydrożny krzyż
7 Wątkowa Liść buku
8 Wodospad Magurski Wodospad
9 Wysokie Storczyk
help_outline