Małe Szczyty Polski Łukasz Kornatka

Aktywna S: 2
Regiony:  Polska
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień podstawowy
Stopień podstawowy
Stopień główny
Stopień główny

Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. „Małe Szczyty Polski” to odznaka turystyczna, obowiązująca od 01.02.2020 roku. W tym celu została przygotowana specjalna książeczka jako propozycja dzienniczka wycieczek.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór i poznania oraz odwiedzenia nie zawsze tych najwyższych szczytów, tych tzw. NAJ. Projekt ten pokazuje, że to co nieraz uważane jest za najwyższe nie zawsze jest najlepsze i godne uwagi.
 3. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie szczytów górskich w Polsce, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki będą brane pod uwagę. Podstawą weryfikacji odznaki jest specjalnie wydana książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego.
 4. Odznaka „Małe Szczyty Polski” obejmuje szczyty, na które można wejść znakowanym szlakiem turystycznym.
 5. Lista szczytów nie podlega zmianie ani rozszerzeniu.

II. Zasady zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo, członkostwo w organizacji turystycznej. Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4 a 18 rokiem życia, jak i osoby dorosłe po uprzednim nabyciu Książeczki Odznaki.
 2. Odznaka posiada dwa stopnie:
  • Podstawowa Żółta — przyznana za dokonanie wejść na 15 szczytów
  • Główna Srebrna – przyznana za dokonanie wejść na 30 szczytów
 3. Podczas weryfikowania odznak uwzględniane są szczyty zdobyte od ...... – brak kryteriów czasowych! Uwzględnia się szczyty zdobyte przed datą wejścia w czyn owego regulaminu.
 4. Odznaki można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi (np. GOT, Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór).
 5. Każdy uczestnik projektu „Małe Szczyty Polski” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje go na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane umiejętności, wiek, kondycję, jak i trudność szlaków turystycznych po których się porusza.

III. Potwierdzenia

 1. Poświadczeniem zdobycia szczytów umieszczonych w wykazie do odznaki „Małe Szczyty Polski” gromadzi się na odpowiednich stronach Książeczki Odznaki z podaniem daty wejścia i trasy wędrówki.
 2. Potwierdzeniami mogą być książeczki innych odznak (także skany), pieczątki obiektów turystycznych, czytelne podpisy Przodowników Turystyki Górskiej, pieczątki najbliżej umiejscowionych przy szlaku punktów gastronomicznych, sklepów, zapisy elektroniczne tras, fotografia na danym szczycie, itp.
 3. Książeczka Odznaki „Małe Szczyty Polski” winna być opisana na odpowiedniej stronie danymi jej posiadacza.
 4. Książeczkę można nabyć pod adresem e-mail: e-mail: lukaszek_8@wp.pl. Książeczka w cenie 15 zł/sztuka + opłata za przesyłkę 8 zł.

IV. Weryfikacja

 1. Wypełnioną książeczkę (należy dołączyć zdjęcia lub wkleić do książeczki) z zebranymi poświadczeniami zdobycia szczytów należy wysłać na adres: Kornatka Łukasz, Ul. Łokietka 3 skr. pocztowa 10, 44–194 Knurów, woj. Śląskie
 2. Po dokonaniu przelewu (w wysokości 25zł/odznaka) i zarejestrowaniu wpłaty na koncie 03 1240 4302 1111 0010 5990 2372 Pekao odeślemy dostarczone materiały weryfikacyjne wraz z nowo zdobytymi odznakami.
 3. Zdobywca Odznaki „Małe Szczyty Polski” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które w dowolnym czasie będzie mógł modyfikować, zastrzec i usunąć (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji do odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.
 4. Zdobywca odznaki „Małe Szczyty Polski” wyraża również zgodę na publikację w Panteonie Zdobywców tej odznaki:
  • swojego imienia i nazwiska,
  • miejscowości zamieszkania,
  • daty zdobycia odznaki,
  • fotografii wysłanej e-mailem lub pocztą

Załącznik 1

Numer Nazwa Szczytu Wysokość Pasmo Góry
1 Łysa Góra (Święty Krzyż) 594 m Pasmo Łysogór Góry Świętokrzyskie
2 Szczytna 466 m Wzgórza Kiełczyńskie Masyw Ślęży
3 Baraniec 720 m Grzbiet Południowy Góry Kaczawskie
4 Świnica 2301 m Tatry Wysokie
5@ Starorobociański Wierch 2176 m Tatry Zachodnie
6 Gówniak 1617 m Pasmo Babiogórskie Beskid Żywiecki
7 Halicz 1333 m Pasmo Połonin Bieszczady
8 Ostry Wierch 938 m Beskid Niski
9 Naroźnik 851 m Góry Stołowe
10 Chełmiec 851 m Masyw Chełmca Góry Wałbrzyskie
11 Jaworniki 909 m Żuków Góry Sanocko-Turczańskie
12 Jaworzyna Kamienicka 1288 m Gorce
13 Złomisty Wierch (południowy) 1224 m Pasmo Radziejowej Beskid Sądecki
14* Śnieżne Kotły (taras widokowy, Czarcia Ambona) 1490 m Śląski Grzbiet Karkonosze
15 Mały Śnieżnik 1326 m Masyw Śnieżnika
16 Barania Góra 1220 m Pasmo Baraniej Góry Beskid  Śląski
17 Ćwilin 1072 m Beskid Wyspowy
18 Smrek (PL) 1123m Góry Izerskie
19 Rudawiec 1112 m Góry Bialskie
20# Zielony Garb 1026 m Góry Orlickie
21 Trzy Korony (Okrąglica) 989 m Pieniny Właściwe Pieniny
22 Mała Sowa 972 m Góry Sowie
23 Czartowiec 944 m Góry Złote
24 Czerniec 891 m Góry Bystrzyckie
25 Ostra Mała 935 m Rudawy Janowickie
26 Suchawa 928 m Góry Suche Góry Kamienne
27 Łamana Skała 929 m Beskid Mały
28 Srebrna Kopa 785 m Góry Opawskie
29 Ostra Góra 751 m Góry Bardzkie
30 Łysina 891 m Pasmo Lubomira i Łysiny Beskid Makowski

* taras na Śnieżnych Kotłach ma tą samą wysokość więc wejście na niego także będzie uwzględniane :)
# szlak wiedzie praktycznie zaraz obok szczytu.
@ szczyt chodź jest pierwszy, co do wysokości w tym paśmie stanowi wyjątek na tej liście. Został wybrany ze względów prywatnych autora projektu.

help_outline