Mały Krajoznawca Okolic Włocławka PTTK Włocławek

Aktywna S: 1
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka została ustanowiona dla uczczenia 90. rocznicy zorganizowanego szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Polsce.
 2. Odznakę mogą zdobywać dzieci do 8. roku życia podczas wycieczek rodzinnych, w grupach przedszkolnych i szkolnych.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Warunki zdobywania odznaki:
  • udział w 5. wycieczkach po Włocławku i okolicach,
  • spacer szlakiem zabytków po Włocławku,
  • spacer do 2. miejsc pamięci narodowej,
  • zwiedzenie jednego kościoła zabytkowego lub współczesnego,
  • spacer ścieżką przyrodniczą np. w Warząchewce lub poznanie pomnika przyrody w najbliższej okolicy,
  • zwiedzenie muzeum etnograficznego we Włocławku lub skansenu w Kłóbce,
  • wykonanie dokumentacji rysunkowej najciekawszego obiektu z każdej wycieczki w zeszycie lub bloku rysunkowym.
 5. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej „Znam Włocławek i okolice” przy Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku, ul. Juliusza Słowackiego 1 A.
 6. Pamiątką zdobytej odznaki będzie specjalny „Dyplomik” i znaczek.
 7. Regulamin Odznaki został zatwierdzony uchwałą Zjazdu O/PTTK w 101. rocznicę jego działalności, dnia 28 marca 2009 roku na wniosek ZIK Heleny Cieślak.
help_outline