Mazowieckie kapliczki 1920 PTTK Oddział Stołeczny

Nieaktywna S: 1 Od 01.01.2020 do 31.12.2021
Regiony:  Mazowieckie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Dla upamiętnienia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Oddział Stołeczny PTTK - Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej organizuje Indywidualny Rajd Turystyczno – Krajoznawczy „MAZOWIECKIE KAPLICZKI – 1920”. Uczestnicy będą ubiegać się o zdobycie pamiątkowej Odznaki
 2. Rajd rozpoczyna się 01.01.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r. Terenem rajdu jest teren Mazowsza (granice administracyjne).
 3. Udział w rajdzie polega na odbyciu dowolnej liczby wycieczek, pieszych, kolarskich motorowych i innych w trakcie, których należy zlokalizować minimum 15 obiektów (kapliczek i krzyży) związanych z Bitwą Warszawską 1920 r. Wykaz obiektów zawarty jest w Załączniku nr 1 do regulaminu. Mile widziane obiekty odnalezione przez uczestników Rajdu nie uwzględnione w Załączniku nr 1.
 4. W Rajdzie może uczestniczyć i ubiegać się o przyznanie odznaki każdy kto ukończył 10 lat. Zapraszamy do udziału w rajdzie zespoły rodzinne, towarzyskie i zorganizowane grupy wycieczkowe.
 5. Podstawą do przyznania odznaki jest „Kronika wycieczek” prowadzona w dowolnej formie, mogą być wykorzystane książeczki wycieczek turystyki kwalifikowanej. Kronika powinna zawierać dane uczestnika Rajdu, daty i trasy odbytych wycieczek, nazwy miejscowości z podaniem obiektu i potwierdzeniem w formie pieczątki, podpisu osób prowadzących (przewodnika, przodownika, instruktora lub kierownika wycieczek szkolnych). Wystarczającym potwierdzeniem jest wykonanie opisu, zdjęcia lub rysunku zwiedzanego obiektu. Najciekawsza „Kronika wycieczek” zostanie wyróżniona.
 6. Weryfikacji kronik i przyznanie Odznaki „MAZOWIECKIE KAPLICZKI 1920” dokonuje Referat Weryfikacji Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK . Dokumentację należy dostarczyć do Oddziału Stołecznego PTTK osobiście lub listownie z zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Adres: Oddział Stołeczny PTTK 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30, pok. 523 (czynny poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9-16, wtorek 10-18). Należy podać dane do kontaktu: adres, numer telefonu, ew. e-mail.
 7. Odznaka jest odpłatna i zostanie wydana po terminie składania Kronik w ściśle określonym nakładzie, tak aby każdy uczestnik Rajdu na podstawie adnotacji o przyznaniu odznaki mógł ją zakupić. Dystrybucję prowadził będzie Oddział Stołeczny PTTK od połowy lutego 2021 r.
 8. Rajd nie ma charakteru komercyjnego i odbywa się na zasadzie non profit, uczestnicy pokrywają tylko koszt świadczeń (odznaki, korespondencja).
 9. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku do promocji wydarzenia. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (KE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych – dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby imprezy a ich administratorem jest Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego.
 10. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Członkowie PTTK z opłaconą aktualną składką członkowską są ubezpieczeni, pozostali winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 11. Za szkody powstałe z winy uczestników odpowiadają sami uczestnicy. Oddział Stołeczny PTTK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas Rajdu.
 12. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży wyłącznie do Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej oraz do Zespołu Weryfikującego Oddziału Stołecznego PTTK.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Miejscowość Obiekt
Borkowo nad Wkrą, gm. Nasielsk W centrum wsi na placyku przed sklepem znajduje się pomnik – głaz uwieńczony metalowym krzyżem upamiętniający bitwę nad Wkrą stoczoną z wojskami sowieckimi w dniach 14-15.08. 1920 r.. Nazwa miejscowości Borkowo pod Nasielskiem oraz data bitwy zostały wyryte na jednej z tablic umieszczonych na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Brwinów, pow. pruszkowski Przy ul. Skudry róg ul. Wigusin znajduje się kapliczka poświęcona pamięci dr mjr Stanisława Skudro odznaczonego Krzyżem Walecznych, bohatera Bitwy Warszawskiej.
Całowanie, gm. Karczew We wsi krzyż upamiętniający wydarzenia z okresu wojny polsko – bolszewickiej 1920 r
Cegielnia k/Radzymina Na skraju wsi stoi wysoki metalowy krzyż upamiętniający toczone w tym miejscu walki 13 i 15 sierpnia 1920 r. (pod krzyżem dwie tablice).
Choszczówka Rudzka, gm. Dębe, pow. miński Po północnej stronie szosy znajduje się kapliczka zwieńczona metalowym krzyżem z datą 4.X. 1907 r. Świadek bitwy z bolszewikami w 1920 r. Przy tej kapliczce 17 sierpnia 1920 r. stały polskie karabiny maszynowe i goniły ogniem uciekających bolszewików
Halin Osada we wsi Puste Łąki k/Kamieńczyka, gm. Wyszków We wsi znajduje się kapliczka – pomnik wystawiona dla uczczenia Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Kobyłka 1. Bazylika Św. Trójcy. Naprzeciwko kościoła na skwerze znajduje się murowana kapliczka wzniesiona dla upamiętnienia wojny polsko – bolszewickiej 1920 r.
2. Rynek (w kształcie trójkąta) Jest tu kapliczka upamiętniająca walki z roku 1920 oraz krzyż z pamiątkową tablicą ku czci poległych.
Koczargi Stare, gm. Stare Babice Ul. Klonowa. Przydrożna kapliczka z 1920 r. wystawiona przez mieszkańców wsi jako dziękczynienie za „Cud nad Wisłą”.
Kopki, gm. Wiązowna Ul. Nad Świdrem. Krzyż drewniany, wotum dziękczynne za ocalenie w wojnie 1920 r., postawiony przez mieszkańców Kopek.
Lasek, gm. Celestynów We wsi murowana kapliczka z 1920 r
Łaś Wieś za Starym Szelkowem Droga nr 61 - na trasie Pułtusk - Różan ok. 3,8 km za Starym Szelkowem przy drogowskazie w lewo do wsi Tłuszcz, na granicy gmin Szelków i Rzewnie. Krzyż upamiętniający poległych żołnierzy w 1920 r.
Marki - Struga Po lewej stronie szosy radzymińskiej jadąc od strony Warszawy za parkingiem znajduje się betonowa kapliczka Św. Antoniego wykonana w kształcie drzewa – stanowiąca pamiątkę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Obok kapliczki ustawiona jest tablica upamiętniająca żołnierzy Wileńskiego Pułku Strzelców, którzy z tego miejsca w dniach 14 i 15 sierpnia 1920 r. wyruszyli do walki o utracony Radzymin.
Mazewo Dworskie A, gm. Nasielsk Przy drodze wojewódzkiej nr 632 znajduje się kapliczka z 1920 r. z figurką Matki Boskiej upamiętniająca „Cud nad Wisłą”
Okuniew, gm. Halinów Przy drodze z Okuniewa do wsi Zabraniec u podnóża wydmy zwanej Łysą Górą w 1929 r. postawiono kapliczkę zwieńczoną krzyżem upamiętniającą toczone w tym miejscu w sierpniu 1920 r. zwycięskie walki z bolszewikami.
Ossów k/Kobyłki Ul. Matarewicza 233, ok. 150 m. od głównej drogi znajduje się krzyż upamiętniający miejsce śmierci ks. kapelana Ignacego Skorupki. Prowadzi do niego wysadzona brzozami aleja.
Prusinowice, wieś w pow. pułtuskim, gm. Świercze Przy drodze wojewódzkiej nr 620 w miejscu walki i śmierci polskich żołnierzy stoi okazały krzyż – pomnik upamiętniający poległych w starciu z bolszewikami w bitwie stoczonej w Prusinowicach 17.08.20 r
Pruszków, dzielnica Żbików Ul. Zdziarska. Murowana kapliczka z krzyżem z 1920 r. Pod krzyżem znajduje się napis z nazwiskami fundatorów oraz 1920 r.
Radzymin 1. Cmentarz poległych 1920 r. - Kapliczka cmentarna – pomnik, upamiętniająca bitwę pod Radzyminem w sierpniu 1920 r.
2. ”Droga Golgoty Narodu Polskiego” - tak szosę warszawską (ob. Al. Jana Pawłą II) nazwał w 1973 r. Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. Droga połączyła Cmentarz Poległych 1920 r. z Kolegiatą Radzymińską w centrum miasta. Wzdłuż drogi, tj. Al. Jana Pawła II w latach 1998-2005 ustawiono 16 krzyży Virtuti Militari upamiętniających jednostki WP walczące o Radzymin 13-16 sierpnia 1920 r.
Rybienko Leśne n/Bugiem, obecnie os. w Wyszkowie Nad stawami niedaleko rest. Baśniowa znajduje się obelisk uwieńczony krzyżem upamiętniający zamordowanie w tym miejscu przez bolszewików 7 żołnierzy WP w dn. 17.08.1920 r.
Rzeczki k/Ciechanowa We wsi znajduje się kapliczka nagrobna na zbiorową mogiłą żołnierzy 20 Pułku Piechoty, którzy polegli w tym miejscu 19.08.1920 r. w walce z bolszewikami. Na ścianie kapliczki widnieje stosowny napis upamiętniający żołnierzy 20 P.P.
Sarnowa Góra, gm. Sońsk, pow. ciechanowski We wsi znajduje się metalowy krzyż oraz pomnik upamiętniający bitwę stoczoną z bolszewikami przez 18 Dywizję Piechoty WP w dniach 18-20.08. 1920 r. pod Sarnową Górą k/Ciechanowa. Nazwa miejscowości Sarnowa Góra pod Ciechanowem oraz data bitwy zostały wyryte na jednej z tablic umieszczonych na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Serpelice nad Bugiem, gm. Sarnaki, pow. łosicki We wsi znajduje się kamienny pomnik w kształcie stożka z metalowym krzyżem na szczycie. Obiekt został zbudowany w 1928 r. przez miejscową ludność ku czci poległych za Ojczyznę w wojnie 1920 r.
Skrzeszew, gm. Wieliszew Przy ul. Szkolnej róg Nowodworskiej znajduje się krzyż przydrożny z 1922 r. upamiętniający I wojnę światową i wojnę 1920 r.
Starogród, wieś, gm. Siennica, pow. miński W pobliżu mostu na Świdrze znajduje się kapliczka ufundowana w 1922 r. przez Gustawa Zabieglińskiego jako wotum dziękczynne za uratowanie życia podczas rozbrajania żołnierzy bolszewickich w sierpniu 1920 r.
Strachów n/Liwcem, gm. Jadów Ul. Krótka – murowana kapliczka poświęcona wydarzeniom z sierpnia 1920 r. Pod kapliczką odbywają się uroczystości związane z rocznicami „Cudu nad Wisłą”.
Szelków n/Orzycem, pow. makowski 1. W centralnej części wsi k/boiska szkolnego znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy polskich z 1920 r. Na mogile ustawiony jest krzyż oraz pomnik z umieszczonym napisem „1920 r. - Cześć i Chwała żołnierzom WP 101 PP i Lidzkiego PP poległym za Ojczyznę pod Szelkowem w bitwie z Rosjanami.
2. Krzyż na cmentarzu parafialnym upamiętniający poległych żołnierzy polskich w wojnie 1920 r
Trzcianka, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski Przy drodze krajowej nr 8 w stronę Wyszkowa znajduje się murowana kaplica nagrobna upamiętniająca miejsce pochówku żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty poległych 3.VIII. 1920 r. w obronie Ojczyzny w wojnie polsko – bolszewickiej.
Urle n/Liwcem, gm. Jadów Kapliczka „Cudu nad Wisłą” wzniesiona na pamiątkę odparcia bolszewików pod Radzyminem w 1920 r.
Warszawa Białołęka, osiedle Szamocin Ul. Płochocińska 106 A. Przy posesji znajduje się przydrożny krzyż z 1920 r Na umieszczonej na krzyżu tablicy widnieje napis: „Tę pamiątkę stawiają małżonkowie Michalscy dnia 20 maja 1920 r. prosząc Pana Boga o zakończenie wojny”
Warszawa Targówek, osiedle Bródno Ul. Wysockiego 49. Krzyż – pomnik ufundowany przez mieszkańców Bródna w 1925 r. w piątą rocznicę „Cudu nad Wisłą” i zwycięstwa nad nawałą bolszewicką w dniu 15 sierpnia 1920 r.
Warszawa Wawer, osiedle Aleksandrów Ul. Szulczyka. Ulica kończy się polną droga. Znajduje się tu kapliczka z figurą Matki Boskiej wzniesiona w 1920 r. dla upamiętnienia „Cudu nad Wisłą”.
help_outline